Geen cache-versie.

Caching uitgeschakeld. Standaardinstelling voor deze pagina:ingeschakeld (code LNG204)
Als het scherm te langzaam is, kunt u de gebruikersmodus uitschakelen om de cacheversie te bekijken.

Samenvatting van C & C++

Logo van hoofdstuk C & C++Pagina's gerelateerd aan C en C++ programmeertalen


U kunt de volledige informatie over hoofdstuk C & C++ raadplegen.

Pagina's van hoofdstuk C & C++

Code source
https://www.gaudry.be > programmering > C & C++
[1] 19/03/2002 - Laatst gewijzigd 17/06/2024 Introduction aux langages C et C++ : qu'est-ce qu'un fichier .c ou .cpp?

Un programme en C
https://www.gaudry.be > programmering > C & C++
[2] 19/03/2002 - Laatst gewijzigd 17/06/2024 Analyse d’un fichier source, structure d’un programme en C.

Types de données en C
https://www.gaudry.be > programmering > C & C++
[3] 19/03/2002 - Laatst gewijzigd 17/06/2024 Les variables (int,float, char, etc.), les constantes, déclarations, initialisations.

Les boucles for
https://www.gaudry.be > programmering > C & C++
[4] 19/03/2002 - Laatst gewijzigd 17/06/2024 Syntaxe de la boucle for() en C, et comparaisons entre les boucles for et while.

Les arbres en C
https://www.gaudry.be > programmering > C & C++
[5] 06/11/2003 - Laatst gewijzigd 17/06/2024 Comment parcourir tous les éléments d’une structure en arbre?

Les tableaux en C
https://www.gaudry.be > programmering > C & C++
[6] 19/03/2002 - Laatst gewijzigd 17/06/2024 Les tableaux: Déclaration, initialisation, manipulations des éléments.

Exemples
https://www.gaudry.be > programmering > C & C++
[7] 19/03/2002 - Laatst gewijzigd 17/06/2024 Multiplication par additions, etc.

Manipulations de tableaux
https://www.gaudry.be > programmering > C & C++
[8] 19/03/2002 - Laatst gewijzigd 17/06/2024 Entrées/sorties des valeurs, insertion d’une valeur, tri des valeurs.

Les structures en C
https://www.gaudry.be > programmering > C & C++
[9] 21/01/2003 - Laatst gewijzigd 17/06/2024

Structure et indirection
https://www.gaudry.be > programmering > C & C++
[10] 21/01/2003 - Laatst gewijzigd 17/06/2024 L’indirection en C (*pointeur).membre ou pointeur->membre

Les fonctions
https://www.gaudry.be > programmering > C & C++
[11] 19/03/2002 - Laatst gewijzigd 17/06/2024 Classification des fonctions C selon les tâches.

Instructions IO
https://www.gaudry.be > programmering > C & C++
[12] 19/03/2002 - Laatst gewijzigd 17/06/2024 Principales instructions d’entrées/sorties (printf, scanf, getchar, fopen, etc.).

printf
https://www.gaudry.be > programmering > C & C++
[13] 19/03/2002 - Laatst gewijzigd 17/06/2024 La fonction printf en C

scanf
https://www.gaudry.be > programmering > C & C++
[14] 19/03/2002 - Laatst gewijzigd 17/06/2024 La fonction scanf en C

Extensions de fichiers
https://www.gaudry.be > programmering > C & C++
[15] 19/03/2002 - Laatst gewijzigd 17/06/2024 Les différentes extensions générées par le compilateur.

Notes diverses
https://www.gaudry.be > programmering > C & C++
[16] 19/03/2002 - Laatst gewijzigd 17/06/2024 rw, valeurs ASCII, EOF, etc.

Directives du préprocesseur
https://www.gaudry.be > programmering > C & C++
[17] 19/03/2002 - Laatst gewijzigd 17/06/2024 Directives du préprocesseur: #include, #define, #if, #ifdef, etc.

les pointeurs
https://www.gaudry.be > programmering > C & C++
[18] 19/03/2002 - Laatst gewijzigd 17/06/2024

les pointeurs génériques
https://www.gaudry.be > programmering > C & C++
[19] 19/03/2002 - Laatst gewijzigd 17/06/2024 Pointeurs génériques en C

la fonction malloc
https://www.gaudry.be > programmering > C & C++
[20] 19/03/2002 - Laatst gewijzigd 17/06/2024

Recherches
https://www.gaudry.be > programmering > C & C++
[21] 21/01/2003 - Laatst gewijzigd 17/06/2024 Recherche séquentielle, recherche binaire (exemples en langages C et C++).

trier des entiers
https://www.gaudry.be > programmering > C & C++
[22] 12/03/2003 - Laatst gewijzigd 17/06/2024 Les tris en C (part 1): trier un tableau d’entiers par sélection.

trier des structures
https://www.gaudry.be > programmering > C & C++
[23] 12/03/2003 - Laatst gewijzigd 17/06/2024 Les tris en C (part 2): trier des structures par sélection.

Lecteur disquettes
https://www.gaudry.be > programmering > C & C++
[24] 29/12/2002 - Laatst gewijzigd 17/06/2024 Vérification de la disponibilité du lecteur de disquettes avant toute tentative de lecture ou d’écriture.

fopen
https://www.gaudry.be > programmering > C & C++
[25] 19/03/2002 - Laatst gewijzigd 17/06/2024 Entrées/sorties et fichiers: fopen()

fclose
https://www.gaudry.be > programmering > C & C++
[26] 19/03/2002 - Laatst gewijzigd 17/06/2024 Entrées/sorties et fichiers: fclose()

fwrite
https://www.gaudry.be > programmering > C & C++
[27] 19/03/2002 - Laatst gewijzigd 17/06/2024 Ecriture binaire dans un flux : fwrite()

fgetc - fputc
https://www.gaudry.be > programmering > C & C++
[28] 29/12/2002 - Laatst gewijzigd 17/06/2024 Lecture et écriture dans un fichier, caractère par caractère.

getchar - putchar
https://www.gaudry.be > programmering > C & C++
[29] 02/01/2003 - Laatst gewijzigd 17/06/2024 Copy1.c: recopie en sortie ce qui se présente en entrée.

Débuter en C++
https://www.gaudry.be > programmering > C & C++
[30] 24/12/2002 - Laatst gewijzigd 17/06/2024 Page d’introduction à la programmation C++.

Les classes
https://www.gaudry.be > programmering > C & C++
[31] 19/03/2002 - Laatst gewijzigd 17/06/2024 Les classes en C++

Compteurs...
https://www.gaudry.be > programmering > C & C++
[32] 02/01/2003 - Laatst gewijzigd 17/06/2024 ComptCar.c: compte le nombre de caractères.

Nederlandse vertaling

U hebt gevraagd om deze site in het Nederlands te bezoeken. Voor nu wordt alleen de interface vertaald, maar nog niet alle inhoud.

Als je me wilt helpen met vertalingen, is je bijdrage welkom. Het enige dat u hoeft te doen, is u op de site registreren en mij een bericht sturen waarin u wordt gevraagd om u toe te voegen aan de groep vertalers, zodat u de gewenste pagina's kunt vertalen. Een link onderaan elke vertaalde pagina geeft aan dat u de vertaler bent en heeft een link naar uw profiel.

Bij voorbaat dank.

Document heeft de 19/03/2002 gemaakt, de laatste keer de 10/04/2021 gewijzigd
Bron van het afgedrukte document:https://www.gaudry.be/nl/programmation/langage-c/sommaire-chapitre.html

De infobrol is een persoonlijke site waarvan de inhoud uitsluitend mijn verantwoordelijkheid is. De tekst is beschikbaar onder CreativeCommons-licentie (BY-NC-SA). Meer info op de gebruiksvoorwaarden en de auteur.