Samenvatting van C & C++

Pagina's gerelateerd aan C en C++ programmeertalen

U kunt de volledige informatie over hoofdstuk C & C++ raadplegen.

Pagina's van hoofdstuk C & C++

Page n° 1 : Code source

Introduction aux langages C et C++ : qu'est-ce qu'un fichier .c ou .cpp?
Date de création: 19/03/2002
https://www.gaudry.be/nl/c-fichier-cpp.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 2 : Un programme en C

Analyse d’un fichier source, structure d’un programme en C.
Date de création: 19/03/2002
https://www.gaudry.be/nl/c-fichier-cpp-blocs.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 3 : Types de données en C

Les variables (int,float, char, etc.), les constantes, déclarations, initialisations.
Date de création: 19/03/2002
https://www.gaudry.be/nl/c-variables.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 4 : Les boucles for

Syntaxe de la boucle for() en C, et comparaisons entre les boucles for et while.
Date de création: 19/03/2002
https://www.gaudry.be/nl/c-for.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 5 : Les arbres en C

Comment parcourir tous les éléments d’une structure en arbre?
Date de création: 06/11/2003
https://www.gaudry.be/nl/c-tree-algorithm.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 6 : Les tableaux en C

Les tableaux: Déclaration, initialisation, manipulations des éléments.
Date de création: 19/03/2002
https://www.gaudry.be/nl/c-array.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 7 : Exemples

Multiplication par additions, etc.
Date de création: 19/03/2002
https://www.gaudry.be/nl/c-exemple-multiplication.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 8 : Manipulations de tableaux

Entrées/sorties des valeurs, insertion d’une valeur, tri des valeurs.
Date de création: 19/03/2002
https://www.gaudry.be/nl/c-exemple-tableaux.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 9 : Les structures en C


Date de création: 21/01/2003
https://www.gaudry.be/nl/c-structure.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 10 : Structure et indirection

L’indirection en C (*pointeur).membre ou pointeur->membre
Date de création: 21/01/2003
https://www.gaudry.be/nl/c-indirection.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 11 : Les fonctions

Classification des fonctions C selon les tâches.
Date de création: 19/03/2002
https://www.gaudry.be/nl/c-fonction.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 12 : Instructions IO

Principales instructions d’entrées/sorties (printf, scanf, getchar, fopen, etc.).
Date de création: 19/03/2002
https://www.gaudry.be/nl/c-io.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 13 : printf

La fonction printf en C
Date de création: 19/03/2002
https://www.gaudry.be/nl/c-printf.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 14 : scanf

La fonction scanf en C
Date de création: 19/03/2002
https://www.gaudry.be/nl/c-scanf.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 15 : Extensions de fichiers

Les différentes extensions générées par le compilateur.
Date de création: 19/03/2002
https://www.gaudry.be/nl/c-extensions.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 16 : Notes diverses

rw, valeurs ASCII, EOF, etc.
Date de création: 19/03/2002
https://www.gaudry.be/nl/c-notes.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 17 : Directives du préprocesseur

Directives du préprocesseur: #include, #define, #if, #ifdef, etc.
Date de création: 19/03/2002
https://www.gaudry.be/nl/c-directives-preprocesseur.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 18 : les pointeurs


Date de création: 19/03/2002
https://www.gaudry.be/nl/c-pointeur.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 19 : les pointeurs génériques

Pointeurs génériques en C
Date de création: 19/03/2002
https://www.gaudry.be/nl/c-pointeur-void.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 20 : la fonction malloc


Date de création: 19/03/2002
https://www.gaudry.be/nl/c-malloc.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 21 : Recherches

Recherche séquentielle, recherche binaire (exemples en langages C et C++).
Date de création: 21/01/2003
https://www.gaudry.be/nl/c-recherche-tableau.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 22 : trier des entiers

Les tris en C (part 1): trier un tableau d’entiers par sélection.
Date de création: 12/03/2003
https://www.gaudry.be/nl/c-trier-tableau.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 23 : trier des structures

Les tris en C (part 2): trier des structures par sélection.
Date de création: 12/03/2003
https://www.gaudry.be/nl/c-trier-structure.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 24 : Lecteur disquettes

Vérification de la disponibilité du lecteur de disquettes avant toute tentative de lecture ou d’écriture.
Date de création: 29/12/2002
https://www.gaudry.be/nl/c-lire-disquette.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 25 : fopen

Entrées/sorties et fichiers: fopen()
Date de création: 19/03/2002
https://www.gaudry.be/nl/c-fopen.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 26 : fclose

Entrées/sorties et fichiers: fclose()
Date de création: 19/03/2002
https://www.gaudry.be/nl/c-fclose.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 27 : fwrite

Ecriture binaire dans un flux : fwrite()
Date de création: 19/03/2002
https://www.gaudry.be/nl/c-fwrite.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 28 : fgetc - fputc

Lecture et écriture dans un fichier, caractère par caractère.
Date de création: 29/12/2002
https://www.gaudry.be/nl/c-fgetc-fputc.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 29 : getchar - putchar

Copy1.c: recopie en sortie ce qui se présente en entrée.
Date de création: 02/01/2003
https://www.gaudry.be/nl/c-getchar-putchar.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 30 : Débuter en C++

Page d’introduction à la programmation C++.
Date de création: 24/12/2002
https://www.gaudry.be/nl/cp-intro.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 31 : Les classes

Les classes en C++
Date de création: 19/03/2002
https://www.gaudry.be/nl/cp-classe.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 32 : Compteurs...

ComptCar.c: compte le nombre de caractères.
Date de création: 02/01/2003
https://www.gaudry.be/nl/c-compteur.html

Inhoudsopgave Haut

Inhoudsopgave Haut

Nederlandse vertaling

U hebt gevraagd om deze site in het Nederlands te bezoeken. Voor nu wordt alleen de interface vertaald, maar nog niet alle inhoud.

Als je me wilt helpen met vertalingen, is je bijdrage welkom. Het enige dat u hoeft te doen, is u op de site registreren en mij een bericht sturen waarin u wordt gevraagd om u toe te voegen aan de groep vertalers, zodat u de gewenste pagina's kunt vertalen. Een link onderaan elke vertaalde pagina geeft aan dat u de vertaler bent en heeft een link naar uw profiel.

Bij voorbaat dank.

Document heeft de 19/03/2002 gemaakt, de laatste keer de 31/10/2018 gewijzigd
Bron van het afgedrukte document:https://www.gaudry.be/nl/programmation/langage-c/sommaire-chapitre.html

De infobrol is een persoonlijke site waarvan de inhoud uitsluitend mijn verantwoordelijkheid is. De tekst is beschikbaar onder CreativeCommons-licentie (BY-NC-SA). Meer info op de gebruiksvoorwaarden en de auteur.