Exemples d'utilisations de tableaux

Nous disposons d'un tableau de nmax composantes du type entier.

Nous devons introduire une suite de nombres (n<=nmax).
Nous devons signaler la fin de la série par la saisie de la valeur zéro, qui ne fait pas partie de la liste, et ne doit donc pas être prise en compte.
Enfin, il nous est demandé de provoquer l'affichage de ces valeurs dans l'ordre de saisie.

 1. /*lecture.c */
 2. #include <stdio.h>
 3. #define nmax 10
 4. void main (void)
 5. {
 6. int a, n, k;
 7. int t[nmax];
 8. printf("\nintroduire un nbre :\n");
 9. printf("nbre 0 pour terminer\n");
 10. scanf ("%d", &a);
 11. n=0;
 12. while (a && n<nmax)
 13. {
 14. t[n]=a;
 15. n++;
 16. printf("\nintroduire un nbre :\n");
 17. scanf ("%d", &a);
 18. }
 19. for (k=0;k<n;k++)
 20. printf ("position %d dans le tableau = %d\n", k, t[k]);
 21. }

Le programme range sans tri les nombres dans l'ordre dans lequel ils ont été saisis au clavier.
Lorsque la série est terminée, il renvoie à l'écran les nombres dans cet ordre, précédés de leur position dans le tableau.

On se prémunit ici de l'introduction de plus de valeurs que ne le permet la taille du tableau, par la boucle while.

Par cette même boucle while, on détermine aussi que dés que la variable a n'est plus un entier (while(a) dans while(a && n<nmax)), on sort de la boucle.

Le résultat de l'introduction d'une valeur d'un autre type qu'entier sera l'initialisation de toutes les valeurs du tableau qui suivent la dernière valeur de type entier, avec la valeur de cette dernière.
Exemple:
- Valeurs de saisie clavier: 1 2 3 p
- Valeurs de sortie écran: 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3

Nederlandse vertaling

U hebt gevraagd om deze site in het Nederlands te bezoeken. Voor nu wordt alleen de interface vertaald, maar nog niet alle inhoud.

Als je me wilt helpen met vertalingen, is je bijdrage welkom. Het enige dat u hoeft te doen, is u op de site registreren en mij een bericht sturen waarin u wordt gevraagd om u toe te voegen aan de groep vertalers, zodat u de gewenste pagina's kunt vertalen. Een link onderaan elke vertaalde pagina geeft aan dat u de vertaler bent en heeft een link naar uw profiel.

Bij voorbaat dank.

Document heeft de 19/03/2002 gemaakt, de laatste keer de 26/10/2018 gewijzigd
Bron van het afgedrukte document:https://www.gaudry.be/nl/c-exemple-tableaux.html

De infobrol is een persoonlijke site waarvan de inhoud uitsluitend mijn verantwoordelijkheid is. De tekst is beschikbaar onder CreativeCommons-licentie (BY-NC-SA). Meer info op de gebruiksvoorwaarden en de auteur.