Samenvatting van Netwerk Algemeen

Rankings, terminologieën, introductie tot netwerken.

U kunt de volledige informatie over hoofdstuk Netwerk Algemeen raadplegen.

Pagina's van hoofdstuk Netwerk Algemeen

Page n° 1 : Les réseaux.

Introduction aux réseaux.
Date de création: 03/03/2003
https://www.gaudry.be/nl/reseaux-intro.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 2 : Classement des réseaux


Date de création: 19/03/2002
https://www.gaudry.be/nl/reseaux-classement.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 3 : Terminologie des télécoms

Définitions extraites du jargon des télécommunications
Date de création: 20/01/2004
https://www.gaudry.be/nl/reseaux-jargon.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 4 : Communications de données

Introduction aux communications de données : les interfaces de communications (DTE DCE)
Date de création: 26/01/2004
https://www.gaudry.be/nl/reseaux-datacom.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 5 : Acoustique

Acoustique : quelques niveaux sonores
Date de création: 20/07/2003
https://www.gaudry.be/nl/acoustique.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 6 : Fréquences

Niveau physique : les fréquences
Date de création: 20/07/2003
https://www.gaudry.be/nl/frequences.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 7 : Bande passante

Caractère de Nyquist, bande passante idéale
Date de création: 14/07/2003
https://www.gaudry.be/nl/reseaux-bande-passante.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 8 : Capacité d’un signal

Capacité d'un signal, théorème de Shannon
Date de création: 15/07/2002
https://www.gaudry.be/nl/reseaux-capacite-signal.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 9 : Le multiplexage

Introduction au multiplexage
Date de création: 14/07/2003
https://www.gaudry.be/nl/reseaux-multiplexage.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 10 : FDM

FDM : le muliplexage fréquentiel
Date de création: 15/07/2003
https://www.gaudry.be/nl/reseaux-fdm.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 11 : TDM

multiplexage par division de temps : TDM
Date de création: 15/07/2003
https://www.gaudry.be/nl/reseaux-tdm.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 12 : PCM

Techniques de modulation d'impulsions analogiques, PDM, PCM, échantillonnage, quantification, codage, DPCM, modulation delta, dcdm
Date de création: 15/07/2003
https://www.gaudry.be/nl/reseaux-pcm.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 13 : PCM30

Les trames PCM30 selon G.732
Date de création: 17/03/2004
https://www.gaudry.be/nl/reseaux-pcm30.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 14 : PDH

Hiérarchie numérique plésiochrone (PDH)
Date de création: 17/03/2004
https://www.gaudry.be/nl/reseaux-pdh.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 15 : SDH

Hiérarchie numérique synchrone (SDH)
Date de création: 17/03/2004
https://www.gaudry.be/nl/reseaux-sdh.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 16 : Les porteurs

Niveau physique : les porteurs (câbles)
Date de création: 14/07/2003
https://www.gaudry.be/nl/reseaux-cable.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 17 : Paires torsadées

Porteurs : les câbles en paires torsadées (twisted pairs)
Date de création: 22/07/2003
https://www.gaudry.be/nl/reseaux-paires-torsadees.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 18 : Câble coaxial

Porteurs : les câbles coaxiaux
Date de création: 23/07/2003
https://www.gaudry.be/nl/reseaux-coaxe.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 19 : La lumière

La lumière et les fibres optiques
Date de création: 26/07/2003
https://www.gaudry.be/nl/lumiere.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 20 : Fibres optiques : généralités

Les fibres optiques : généralités
Date de création: 28/07/2003
https://www.gaudry.be/nl/fibres-optiques.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 21 : Principes des fibres optiques

Applications des lois de l’optique aux fibres
Date de création: 28/07/2003
https://www.gaudry.be/nl/fibres-optiques-principes.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 22 : Connecteurs optiques

Fibres optiques : les connecteurs
Date de création: 28/07/2003
https://www.gaudry.be/nl/fibres-optiques-connecteurs.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 23 : Ethernet


Date de création: 27/01/2004
https://www.gaudry.be/nl/reseaux-ethernet.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 24 : Classes IP

Classes d'adresses IP
Date de création: 22/01/2004
https://www.gaudry.be/nl/reseaux-ip-classes.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 25 : IP : subnetmask

Les masques de sous-réseaux dans l'adressage IP
Date de création: 22/01/2004
https://www.gaudry.be/nl/reseaux-ip-subnetmask.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 26 : Utilitaires TCP/IP

Une liste de commandes utiles, et un émulateur de commandes DOS
Date de création: 24/01/2004
https://www.gaudry.be/nl/reseaux-ip-outils.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 27 : Satellites [historique]

Historique des communications par satellite. Dates marquantes.
Date de création: 14/04/2004
https://www.gaudry.be/nl/satellites-historique.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 28 : Satellites [orbites]

Explications relatives aux différentes orbites utilisées par les satellites de télécommunication.
Date de création: 19/03/2002
https://www.gaudry.be/nl/satellites-orbites.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 29 : Orbites

Données orbitales des satellites sous format TLE (Two-line Element) en temps réel
Date de création: 30/10/2006
https://www.gaudry.be/nl/satellites-informations.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 30 : Satellites[principes]


Date de création: 17/04/2004
https://www.gaudry.be/nl/satellites-principes.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 31 : Mail

Le courrier électronique dans Internet
Date de création: 07/09/2005
https://www.gaudry.be/nl/mail.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 32 : RFC 822

Courrier électronique : Les en-têtes définies par RFC822
Date de création: 08/09/2005
https://www.gaudry.be/nl/mail-rfc822.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 33 : MIME

MIME : Multipurpose Internet Mail Extensions (en-têtes, types, encodages)
Date de création: 08/09/2005
https://www.gaudry.be/nl/mail-mime.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 34 : mail via telnet

Comment envoyer du courrier électronique via telnet ?
Date de création: 08/09/2005
https://www.gaudry.be/nl/reseaux-telnet-smtp.html

Inhoudsopgave Haut

Inhoudsopgave Haut

Nederlandse vertaling

U hebt gevraagd om deze site in het Nederlands te bezoeken. Voor nu wordt alleen de interface vertaald, maar nog niet alle inhoud.

Als je me wilt helpen met vertalingen, is je bijdrage welkom. Het enige dat u hoeft te doen, is u op de site registreren en mij een bericht sturen waarin u wordt gevraagd om u toe te voegen aan de groep vertalers, zodat u de gewenste pagina's kunt vertalen. Een link onderaan elke vertaalde pagina geeft aan dat u de vertaler bent en heeft een link naar uw profiel.

Bij voorbaat dank.

Document heeft de 19/03/2002 gemaakt, de laatste keer de 31/10/2018 gewijzigd
Bron van het afgedrukte document:https://www.gaudry.be/nl/reseau/reseaux-intro/sommaire-chapitre.html

De infobrol is een persoonlijke site waarvan de inhoud uitsluitend mijn verantwoordelijkheid is. De tekst is beschikbaar onder CreativeCommons-licentie (BY-NC-SA). Meer info op de gebruiksvoorwaarden en de auteur.