Geen cache-versie.

Caching uitgeschakeld. Standaardinstelling voor deze pagina:ingeschakeld (code LNG204)
Als het scherm te langzaam is, kunt u de gebruikersmodus uitschakelen om de cacheversie te bekijken.

Dit document is een Nederlandse vertaling van een Engelstalig document (http://www.w3.org/TR/REC-CSS2).

Deze vertaling werd gemaakt door Jasper Levink, Angelica Ars en Andy Camps, maar kan nog enkele fouten bevatten. In geval van twijfel verwijzen wij naar de officiële Engelstalige versie.

Engelse versie:
http://www.w3.org/TR/REC-CSS2
Deze versie:
http://www.playgarden.com/w3c/TR/REC-CSS2/cover.html
Vertalers:
Jasper Levink <jasperlevink@home.nl>
Angelica Ars <angelica@dds.nl>
Andy Camps <andy.camps@playgarden.com>
Vertalingen andere webstandaarden van W3C:
World Wide Web Office Nederland
Auteursrecht:
Copyright © 1999 W3C ( MIT, INRIA, Keio). Alle rechten voorbehouden. W3C-regels betreffende aansprakelijkheid, handelsmerk, documentgebruik en softwarelicentiëring zijn van toepassing.

W3C REC-CSS2-19980512

Cascading Style Sheets, level 2
CSS2 Specificatie

W3C Aanbeveling 12 mei 1998
Deze versie:
http://www.w3.org/TR/1998/REC-CSS2-19980512
Nieuwste versie:
http://www.w3.org/TR/REC-CSS2
Vorige versie:
http://www.w3.org/TR/1998/PR-CSS2-19980324
Editors:
Bert Bos <bbos@w3.org>
Håkon Wium Lie <howcome@w3.org>
Chris Lilley <chris@w3.org>
Ian Jacobs <ij@w3.org>
Vertaling:
Jasper Levink <jasperlevink@home.nl>
Andy Camps <andy.camps@playgarden.com>
Angelica Ars <angelica@dds.nl>

Inleiding

Deze specificatie definieert Cascading stylesheets, level 2 (CSS2). CSS2 is een taal die ontwerpers de mogelijkheid geeft om een document op te maken (bijvoorbeeld: het lettertype, spatiëring, en mondelinge verwijzingen) en te structureren ( waaronder HTML documenten en XML applicaties) met zogenaamde 'stijlbladen'. stijlbladen zijn te vergelijken met het 'onderwaterscherm' zoals we dat kennen uit WordPerfect. Met het 'onderwaterscherm' zijn gebruikers in staat om de opmaakcodes van tekst te bekijken en aan te passen. CSS2 is de taal waarin deze opmaakcodes worden gedefiniëerd. Maar niet alleen voor tekst! CSS2 is namelijk ook te gebruiken voor andere audio en\of visuele uitvoer. Door het scheiden van de opmaak van de inhoud versimpelt CSS2 het ontwerpen van het onderhouden van bijvoorbeeld een site.

Met CSS kunnen stijlbladen volgens het watervalprincipe opgebouwd worden. Dit houdt in dat er een soortement van hiërarchie ontstaat; bepaalde gedefiniëerde elementen nemen de waarde over van bovenstaande elementen en anderen overstemmen deze weer.

CSS2 bouwt voort op CSS1 (zie ook [CSS1]) en, op enkele uitzonderingen na, zijn CSS1 stijlbladen deugende CSS2 stijlbladen. CSS2 ondersteunt media-specifieke stijlbladen zodat ontwerpers hun documenten kunnen presenteren via visuele browsers, geluidsbronnen, printers, braille instrumenten, handhelds, etc. In deze specificatie komen oa. positionering, downloadbare lettertypes, opmaak van tabellen, toepassingen voor internationalisering, automatische tellers en enkele eigenschappen met betrekking tot de gebruikers interface aan de orde.

  

Status van dit document

Dit document is een grotendeels letterlijke vertaling van de originele specificatie van CSS2 zoals deze bepaald is door W3C. W3C's doel met de ontwikkeling van deze aanbevelingen is de verbetering, de functionaliteit en het universeel maken van de regels van CSS, zodat verschillende user agents, het proces dat voor de gebruiker de informatie ophaalt, verwerkt en weergeeft, een bepaald document op dezelfde wijze weergeeft.

Deze vertaling is (nog?) niet officieel erkend door W3C.

Een lijst van de huidige aanbevelingen van W3C en andere technische documenten zijn te vinden op http://www.w3.org/TR.

Publieke discussies over de toepassingen van CSS vinden plaats op www-style@w3.org.

  

Beschikbare formaten

De Nederlandse CSS2 specificatie is voorlopig alleen beschikbaar in HTML-formaat:

HTML:
http://www.playgarden.com/w3c/TR/REC-CSS2/cover.html

  

Beschikbare vertalingen

De Engelse versie van deze specificatie, zoals u deze kunt vinden op http://www.w3.org/TR/REC-CSS2, is de normatieve versie, erkend door het W3C. Evenwel zij er verschillende vertalingen te vinden op http://www.w3.org/Style/css2-updates/translations.html.

  

Errata

Een lijst met bekende fouten in de originele, engelse versie is te vinden op http://www.w3.org/Style/css2-updates/REC-CSS2-19980512-errata.html.Mocht u fouten vinden in deze vertaling, gelieve deze dan te sturen naar jasperlevink@home.nl, angelica@dds.nl of andy.camps@playgarden.com.

  

Volledige Inhoudsopgave

Copyright  ©  1998, W3C (MIT, INRIA, Keio ), Alle rechten voorbehouden.


Nederlandse vertaling

U hebt gevraagd om deze site in het Nederlands te bezoeken. Voor nu wordt alleen de interface vertaald, maar nog niet alle inhoud.

Als je me wilt helpen met vertalingen, is je bijdrage welkom. Het enige dat u hoeft te doen, is u op de site registreren en mij een bericht sturen waarin u wordt gevraagd om u toe te voegen aan de groep vertalers, zodat u de gewenste pagina's kunt vertalen. Een link onderaan elke vertaalde pagina geeft aan dat u de vertaler bent en heeft een link naar uw profiel.

Bij voorbaat dank.

Document heeft de 04/02/2006 gemaakt, de laatste keer de 26/10/2018 gewijzigd
Bron van het afgedrukte document:https://www.gaudry.be/nl/css-rf-cover.html

De infobrol is een persoonlijke site waarvan de inhoud uitsluitend mijn verantwoordelijkheid is. De tekst is beschikbaar onder CreativeCommons-licentie (BY-NC-SA). Meer info op de gebruiksvoorwaarden en de auteur.

Referenties

  1. Bekijk - html-document Taal van het document:nl CSS2 Specificatie : http://www.playgarden.com

Deze verwijzingen en links verwijzen naar documenten die geraadpleegd zijn tijdens het schrijven van deze pagina, of die aanvullende informatie kunnen geven, maar de auteurs van deze bronnen kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina.
De auteur Deze site is als enige verantwoordelijk voor de manier waarop de verschillende concepten, en de vrijheden die met de referentiewerken worden genomen, hier worden gepresenteerd. Vergeet niet dat u meerdere broninformatie moet doorgeven om het risico op fouten te verkleinen.

Inhoudsopgave Haut