Geen cache-versie.

Caching uitgeschakeld. Standaardinstelling voor deze pagina:ingeschakeld (code LNG204)
Als het scherm te langzaam is, kunt u de gebruikersmodus uitschakelen om de cacheversie te bekijken.

Samenvatting van Matrix

Logo van hoofdstuk MatrixBegrijp de basisprincipes van matrixrekening.


U kunt de volledige informatie over hoofdstuk Matrix raadplegen.

Pagina's van hoofdstuk Matrix

Les matrices
https://www.gaudry.be > algemeen > Matrix
[1] 19/03/2002 - Laatst gewijzigd 17/06/2024 Introduction aux calculs matriciels.

Matrices particulières
https://www.gaudry.be > algemeen > Matrix
[2] 19/03/2002 - Laatst gewijzigd 17/06/2024 Matrices particulières: matrice carrée, scalaire, diagonale, identité, triangulaire, vecteurs, transposée de matrice.

Algèbre: rappels
https://www.gaudry.be > algemeen > Matrix
[3] 19/03/2002 - Laatst gewijzigd 17/06/2024 Rappels: résolutions des équations à deux inconnues par substitution ou par combinaisons.

Opérations sur les matrices
https://www.gaudry.be > algemeen > Matrix
[4] 19/03/2002 - Laatst gewijzigd 17/06/2024 Opérations sur les matrices: égalité, somme, différence produits.

Exercices
https://www.gaudry.be > algemeen > Matrix
[5] 19/03/2002 - Laatst gewijzigd 17/06/2024 Exercices sur les matrices.

Nederlandse vertaling

U hebt gevraagd om deze site in het Nederlands te bezoeken. Voor nu wordt alleen de interface vertaald, maar nog niet alle inhoud.

Als je me wilt helpen met vertalingen, is je bijdrage welkom. Het enige dat u hoeft te doen, is u op de site registreren en mij een bericht sturen waarin u wordt gevraagd om u toe te voegen aan de groep vertalers, zodat u de gewenste pagina's kunt vertalen. Een link onderaan elke vertaalde pagina geeft aan dat u de vertaler bent en heeft een link naar uw profiel.

Bij voorbaat dank.

Document heeft de 19/03/2002 gemaakt, de laatste keer de 10/04/2021 gewijzigd
Bron van het afgedrukte document:https://www.gaudry.be/nl/divers/matrices/sommaire-chapitre.html

De infobrol is een persoonlijke site waarvan de inhoud uitsluitend mijn verantwoordelijkheid is. De tekst is beschikbaar onder CreativeCommons-licentie (BY-NC-SA). Meer info op de gebruiksvoorwaarden en de auteur.