Samenvatting van SGBD

Logo van hoofdstuk SGBDRelationele algebra, SQL-query's, enzovoort


U kunt de volledige informatie over hoofdstuk SGBD raadplegen.

Pagina's van hoofdstuk SGBD

Analyse: introduction.
https://www.gaudry.be > algemeen > SGBD
[1] 19/03/2002 - Laatst gewijzigd 31/05/2023 Introduction à l’analyse relationnelle : définitions et exemples

Dimensions d’une relation.
https://www.gaudry.be > algemeen > SGBD
[2] 19/03/2002 - Laatst gewijzigd 31/05/2023 Relations de dimension 1, de dimension 3, et relation qui lie un objet à lui-même.

Les cardinalités.
https://www.gaudry.be > algemeen > SGBD
[3] 19/03/2002 - Laatst gewijzigd 31/05/2023

Algèbre: rappels.
https://www.gaudry.be > algemeen > SGBD
[4] 19/03/2002 - Laatst gewijzigd 31/05/2023 Définitions et rappels sur l’algèbre relationnelle.

Union.
https://www.gaudry.be > algemeen > SGBD
[5] 19/03/2002 - Laatst gewijzigd 31/05/2023 L'opérateur relationnel UNION. Analyse, Merise.

Intersection.
https://www.gaudry.be > algemeen > SGBD
[6] 19/03/2002 - Laatst gewijzigd 31/05/2023 L'opérateur relationnel INTER (intersection).

Différence.
https://www.gaudry.be > algemeen > SGBD
[7] 19/03/2002 - Laatst gewijzigd 31/05/2023 L'opérateur relationnel DIFFERENCE.

Produit.
https://www.gaudry.be > algemeen > SGBD
[8] 19/03/2002 - Laatst gewijzigd 31/05/2023 L'opérateur relationnel PRODUIT. (product ou produit cartésien)

Projection.
https://www.gaudry.be > algemeen > SGBD
[9] 19/03/2002 - Laatst gewijzigd 31/05/2023 L'opérateur relationnel PROJECTION.

Sélection.
https://www.gaudry.be > algemeen > SGBD
[10] 19/03/2002 - Laatst gewijzigd 31/05/2023 L'opérateur relationnel SELECTION.

Jointure.
https://www.gaudry.be > algemeen > SGBD
[11] 19/03/2002 - Laatst gewijzigd 31/05/2023 L'opérateur relationnel JOINTURE.

CIF.
https://www.gaudry.be > algemeen > SGBD
[12] 19/03/2002 - Laatst gewijzigd 31/05/2023 Contrainte d’intégrité fonctionnelle (cif).

Formes normales
https://www.gaudry.be > algemeen > SGBD
[13] 18/03/2007 - Laatst gewijzigd 31/05/2023 Les formes normales 1FN (première forme normale), 2FN (seconde forme normale), 3FN(troisième forme normale

Normaliser un schéma rel.
https://www.gaudry.be > algemeen > SGBD
[14] 10/01/2010 - Laatst gewijzigd 31/05/2023 Normaliser un schéma relationnel

Héritage
https://www.gaudry.be > algemeen > SGBD
[15] 10/01/2010 - Laatst gewijzigd 31/05/2023 L'héritage du modèle entité-association

Modèles logiques et physiques
https://www.gaudry.be > algemeen > SGBD
[16] 10/01/2010 - Laatst gewijzigd 31/05/2023 Schéma logique, schéma physique, types multivalués

Transformations
https://www.gaudry.be > algemeen > SGBD
[17] 10/01/2010 - Laatst gewijzigd 31/05/2023 Catalogue des principales transformations de schémas

Héritage descendant
https://www.gaudry.be > algemeen > SGBD
[18] - Laatst gewijzigd 31/05/2023 Transformations par héritage descendant selon les contraintes de sous-type

Concurrence
https://www.gaudry.be > algemeen > SGBD
[19] 20/03/2007 - Laatst gewijzigd 31/05/2023 La double transaction dans les accès concurrents aux bases de données

Constituants SQL
https://www.gaudry.be > algemeen > SGBD
[20] 21/03/2007 - Laatst gewijzigd 31/05/2023

SQL commandes DDL
https://www.gaudry.be > algemeen > SGBD
[21] 10/01/2010 - Laatst gewijzigd 31/05/2023 Quelques commandes DDL SQL: CREATE TABLE, DROP TABLE, TRUNCATE TABLE, ALTER TABLE

SQL commandes DML
https://www.gaudry.be > algemeen > SGBD
[22] 10/01/2010 - Laatst gewijzigd 31/05/2023 Quelques commandes DML SQL: SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, INSERT INTO, DELETE FROM, UPDATE SET

Propriétés ACID
https://www.gaudry.be > algemeen > SGBD
[23] 21/03/2007 - Laatst gewijzigd 31/05/2023 L'acronyme ACID dans les SGBDR

Jointures
https://www.gaudry.be > algemeen > SGBD
[24] 17/03/2007 - Laatst gewijzigd 31/05/2023 Les jointures SQL de type INNER JOIN, LEFT JOIN, et RIGHT JOIN

MySQL
https://www.gaudry.be > algemeen > SGBD
[25] 20/02/2010 - Laatst gewijzigd 31/05/2023 Quelques liens vers des pages en rapport avec MySQL

Oracle Reports Builder
https://www.gaudry.be > algemeen > SGBD
[26] 06/02/2010 - Laatst gewijzigd 31/05/2023 Quelques captures d'écrans de la génération d'un rapport à l'aide d'Oracle Reports Builder

Nederlandse vertaling

U hebt gevraagd om deze site in het Nederlands te bezoeken. Voor nu wordt alleen de interface vertaald, maar nog niet alle inhoud.

Als je me wilt helpen met vertalingen, is je bijdrage welkom. Het enige dat u hoeft te doen, is u op de site registreren en mij een bericht sturen waarin u wordt gevraagd om u toe te voegen aan de groep vertalers, zodat u de gewenste pagina's kunt vertalen. Een link onderaan elke vertaalde pagina geeft aan dat u de vertaler bent en heeft een link naar uw profiel.

Bij voorbaat dank.

Document heeft de 19/03/2002 gemaakt, de laatste keer de 10/04/2021 gewijzigd
Bron van het afgedrukte document:https://www.gaudry.be/nl/divers/sgbd/sommaire-chapitre.html

De infobrol is een persoonlijke site waarvan de inhoud uitsluitend mijn verantwoordelijkheid is. De tekst is beschikbaar onder CreativeCommons-licentie (BY-NC-SA). Meer info op de gebruiksvoorwaarden en de auteur.