Samenvatting van SGBD

Logo van hoofdstuk SGBDRelationele algebra, SQL-query's, enzovoort


U kunt de volledige informatie over hoofdstuk SGBD raadplegen.

Pagina's van hoofdstuk SGBD

Page n° 1 : Analyse: introduction.

Introduction à l’analyse relationnelle : définitions et exemples
Date de création: 19/03/2002
https://www.gaudry.be/nl/analyse-relationnelle-intro.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 2 : Dimensions d’une relation.

Relations de dimension 1, de dimension 3, et relation qui lie un objet à lui-même.
Date de création: 19/03/2002
https://www.gaudry.be/nl/analyse-relationnelle-dimension.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 3 : Les cardinalités.


Date de création: 19/03/2002
https://www.gaudry.be/nl/analyse-relationnelle-cardinalite.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 4 : Algèbre: rappels.

Définitions et rappels sur l’algèbre relationnelle.
Date de création: 19/03/2002
https://www.gaudry.be/nl/algebre-ensembles.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 5 : Union.

L'opérateur relationnel UNION. Analyse, Merise.
Date de création: 19/03/2002
https://www.gaudry.be/nl/analyse-relation-union.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 6 : Intersection.

L'opérateur relationnel INTER (intersection).
Date de création: 19/03/2002
https://www.gaudry.be/nl/analyse-relation-intersection.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 7 : Différence.

L'opérateur relationnel DIFFERENCE.
Date de création: 19/03/2002
https://www.gaudry.be/nl/analyse-relation-difference.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 8 : Produit.

L'opérateur relationnel PRODUIT. (product ou produit cartésien)
Date de création: 19/03/2002
https://www.gaudry.be/nl/analyse-relation-produit.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 9 : Projection.

L'opérateur relationnel PROJECTION.
Date de création: 19/03/2002
https://www.gaudry.be/nl/analyse-relation-projection.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 10 : Sélection.

L'opérateur relationnel SELECTION.
Date de création: 19/03/2002
https://www.gaudry.be/nl/analyse-relation-selection.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 11 : Jointure.

L'opérateur relationnel JOINTURE.
Date de création: 19/03/2002
https://www.gaudry.be/nl/analyse-relation-jointure.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 12 : CIF.

Contrainte d’intégrité fonctionnelle (cif).
Date de création: 19/03/2002
https://www.gaudry.be/nl/analyse-integrite.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 13 : Formes normales

Les formes normales 1FN (première forme normale), 2FN (seconde forme normale), 3FN(troisième forme normale
Date de création: 18/03/2007
https://www.gaudry.be/nl/sgbdr-formes-normales.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 14 : Normaliser un schéma rel.

Normaliser un schéma relationnel
Date de création: 10/01/2010
https://www.gaudry.be/nl/analyse-normalisation-schema-relationnel.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 15 : Héritage

L'héritage du modèle entité-association
Date de création: 10/01/2010
https://www.gaudry.be/nl/sgbdr-heritage.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 16 : Modèles logiques et physiques

Schéma logique, schéma physique, types multivalués
Date de création: 10/01/2010
https://www.gaudry.be/nl/sgbdr-logique-physique.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 17 : Transformations

Catalogue des principales transformations de schémas
Date de création: 10/01/2010
https://www.gaudry.be/nl/sgbdr-schema-transformations.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 18 : Héritage descendant

Transformations par héritage descendant selon les contraintes de sous-type
Date de création: 01/01/1970
https://www.gaudry.be/nl/sgbdr-schema-transformation-heritage.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 19 : Concurrence

La double transaction dans les accès concurrents aux bases de données
Date de création: 20/03/2007
https://www.gaudry.be/nl/sgbdr-concurrence.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 20 : Constituants SQL


Date de création: 21/03/2007
https://www.gaudry.be/nl/sql-defs.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 21 : SQL commandes DDL

Quelques commandes DDL SQL: CREATE TABLE, DROP TABLE, TRUNCATE TABLE, ALTER TABLE
Date de création: 10/01/2010
https://www.gaudry.be/nl/sql-syntaxe-ddl-intro.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 22 : SQL commandes DML

Quelques commandes DML SQL: SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, INSERT INTO, DELETE FROM, UPDATE SET
Date de création: 10/01/2010
https://www.gaudry.be/nl/sql-syntaxe-dml-intro.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 23 : Propriétés ACID

L'acronyme ACID dans les SGBDR
Date de création: 21/03/2007
https://www.gaudry.be/nl/sgbdr-acid.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 24 : Jointures

Les jointures SQL de type INNER JOIN, LEFT JOIN, et RIGHT JOIN
Date de création: 17/03/2007
https://www.gaudry.be/nl/sql-join.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 25 : MySQL

Quelques liens vers des pages en rapport avec MySQL
Date de création: 20/02/2010
https://www.gaudry.be/nl/mysql-liens.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 26 : Oracle Reports Builder

Quelques captures d'écrans de la génération d'un rapport à l'aide d'Oracle Reports Builder
Date de création: 06/02/2010
https://www.gaudry.be/nl/oracle-reports-builder.html

Inhoudsopgave Haut

Inhoudsopgave Haut

Nederlandse vertaling

U hebt gevraagd om deze site in het Nederlands te bezoeken. Voor nu wordt alleen de interface vertaald, maar nog niet alle inhoud.

Als je me wilt helpen met vertalingen, is je bijdrage welkom. Het enige dat u hoeft te doen, is u op de site registreren en mij een bericht sturen waarin u wordt gevraagd om u toe te voegen aan de groep vertalers, zodat u de gewenste pagina's kunt vertalen. Een link onderaan elke vertaalde pagina geeft aan dat u de vertaler bent en heeft een link naar uw profiel.

Bij voorbaat dank.

Document heeft de 19/03/2002 gemaakt, de laatste keer de 07/07/2019 gewijzigd
Bron van het afgedrukte document:https://www.gaudry.be/nl/divers/sgbd/sommaire-chapitre.html

De infobrol is een persoonlijke site waarvan de inhoud uitsluitend mijn verantwoordelijkheid is. De tekst is beschikbaar onder CreativeCommons-licentie (BY-NC-SA). Meer info op de gebruiksvoorwaarden en de auteur.