Eléments de SQL

Si nous tentons de qualifier SQL, nous nous heurtons à un casse tête. En effet, SQL n'est pas un langage informatique (nous pouvons quand même le qualifier de langage d'interrogation de données), ce n'est pas une norme (mais une série de normes s'y rapportent) et ce n'est pas un standard (aucun SGBDR ne respecte la totalité des commandes et de la syntaxe).

Nous pouvons néanmoins subdiviser SQL en cinq parties :

  1. La définition des éléments (DDL : " Data Definition Language ")
  2. La manipulation des données (DML : " Data Manipulation Language ")
  3. La gestion des droits (DCL : " Data Control Language ")
  4. La gestion des transactions (TCL : " Transaction Control Language ")
  5. Le SQL intégré (SQL intégré : " Embedded SQL ")
DDL

Angl: Data definition language.
Fr: Langage de définition de données -LDD-
Dans une base de données, sous-ensemble d’un langage de base de données qui sert à décrire les données selon le niveau d’abstraction approprié (niveau conceptuel, niveau logique, niveau physique, par exemple).

DML

Angl : Data manipulation language.
Fr : Langage de manipulation de données -LMD-

Dans une base de données, sous-ensemble de langage de base de données qui regroupe des commandes et des règles d’utilisation permettant de créer, d’extraire, de modifier et/ou de supprimer des données dans la base.

DCL

angl : Data Control Language .
Elément du SQL qui permet de gérer les droits. Nous retrouvons dans cette partie les commandes

  1. GRANT
pour accorder et
  1. REVOKE
pour supprimer un droit.

TCL

angl : Transaction Control Language.
Eléments SQL qui permettent de respecter les propriétés ACID des SGBDR. Nous y retrouvons les commandes suivantes :

  1. SET TRANSACTION, COMMIT, ROLLBACK


Nederlandse vertaling

U hebt gevraagd om deze site in het Nederlands te bezoeken. Voor nu wordt alleen de interface vertaald, maar nog niet alle inhoud.

Als je me wilt helpen met vertalingen, is je bijdrage welkom. Het enige dat u hoeft te doen, is u op de site registreren en mij een bericht sturen waarin u wordt gevraagd om u toe te voegen aan de groep vertalers, zodat u de gewenste pagina's kunt vertalen. Een link onderaan elke vertaalde pagina geeft aan dat u de vertaler bent en heeft een link naar uw profiel.

Bij voorbaat dank.

Document heeft de 21/03/2007 gemaakt, de laatste keer de 26/10/2018 gewijzigd
Bron van het afgedrukte document:https://www.gaudry.be/nl/sql-defs.html

De infobrol is een persoonlijke site waarvan de inhoud uitsluitend mijn verantwoordelijkheid is. De tekst is beschikbaar onder CreativeCommons-licentie (BY-NC-SA). Meer info op de gebruiksvoorwaarden en de auteur.