Samenvatting van Compiler

De programmeerprincipes die van toepassing zijn op alle talen - Gegevensrepresentaties - Hardware-architectuur (Von Neuman) - Algoritmen - Micro-programma - Machinetaal - Programmeertalen - enz. De basis om te begrijpen wat er in een compiler gebeurt.

U kunt de volledige informatie over hoofdstuk Compiler raadplegen.

Pagina's van hoofdstuk Compiler

Page n° 1 : Binaire & hexadécimal

Comprendre les conversions entre les valeurs décimales, binaires, et hexadécimales. Différents codages en base2(binaire),base8(octal),base10(décimal),base16
Date de création: 22/01/2004
https://www.gaudry.be/nl/binaire-octal-hexadecimal.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 2 : Binaire : les réels

Comment coder des nombres négatifs ou des fractions en binaire ? En Excess, ou en complément à 2, les floating point, etc. Magnitude du signe. Notation Exce
Date de création: 14/02/2004
https://www.gaudry.be/nl/binaire.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 3 : Codes de Gray

Binaire : les codes de Gray. Calculer les matrices, puis coder en portes logiques. Conversions logiques. NAND.
Date de création: 22/04/2004
https://www.gaudry.be/nl/binaire-gray.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 4 : Structure des ordinateurs

Initiation à l'informatique : quels sont les différents éléments d’un ordinateur? L'architecture Von Neuman. Micro instructions. Langage machine. Niveaux de
Date de création: 07/02/2004
https://www.gaudry.be/nl/structure-ordinateur.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 5 : Von Neuman

L'architecture Von Neuman permet de comprendre les principes de base de l'architecture des ordinateurs modernes.
Date de création: 05/03/2005
https://www.gaudry.be/nl/structure-ordinateur-von-neuman.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 6 : Registres du CPU

Les registres du CPU les plus importants, explications et corrélations entre les termes anglais et français. Partie mémoire du processeur.
Date de création: 09/03/2005
https://www.gaudry.be/nl/cpu-registres.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 7 : Microprogramme

Un exemple d'architecture pour comprendre le fonctionnement d'un processeur grâce à ses microcircuits. Initiation à la microprogrammation. Microprogramme et
Date de création: 05/02/2004
https://www.gaudry.be/nl/microprogramme.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 8 : Microprogramme : les CS

Descriptions des actions des différents CS (Control Signal) d’un microprogramme.
Date de création: 06/02/2004
https://www.gaudry.be/nl/microprogramme-cs.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 9 : Micro instructions

Micro instructions et micro programmes : exemple d’addition et de multiplication.
Date de création: 08/02/2004
https://www.gaudry.be/nl/microinstructions.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 10 : Micro instructions (périmètre)

Exemple de code en micro instructions : microprogramme de calcul du périmètre d’un rectangle.
Date de création: 14/02/2004
https://www.gaudry.be/nl/microinstructions-perimetre.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 11 : Langage machine

"Langage machine" contre "micro instructions", principe du langage machine, Jeu d'instructions langage machine
Date de création: 10/02/2004
https://www.gaudry.be/nl/langage-machine.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 12 : Interpréteur

L'interpréteur langage machine. Comment traduire le code langage machine en micro-instructions? Jeu d'instruction : add,decode,divide,execute,fetch,jump,jum
Date de création: 09/03/2005
https://www.gaudry.be/nl/langage-machine-interpreteur.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 13 : Adressage

Niveaux d'adressage du langage machine
Date de création: 10/02/2004
https://www.gaudry.be/nl/langage-machine-adressage.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 14 : Langages de programmation

Evolution des langages de programmation. Langage machine, HLL: high-level-languages (langages de haut niveau), 4GL (langages de 4è génération), 5GL. Traduct
Date de création: 12/02/2004
https://www.gaudry.be/nl/langages-programmation.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 15 : Syntaxe et sémantique

Théorie des langages, introduction à Lex et Yacc (syntaxe et sémantique)
Date de création: 29/01/2010
https://www.gaudry.be/nl/langages-lex-yacc-intro.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 16 : Analyse lexicale

Théorie des langages, définitions et propriétés
Date de création: 01/02/2010
https://www.gaudry.be/nl/langages-analyse-lexicale.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 17 : Lex et Flex

Analyse lexicale avec Lex ou Flex
Date de création: 26/02/2010
https://www.gaudry.be/nl/langages-flex.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 18 : Flex(tests)

Tests avec Flex
Date de création: 03/02/2010
https://www.gaudry.be/nl/langages-flex-tests.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 19 : Automates

Les automates dans le cadre de l'analyse lexicale d'un langage
Date de création: 15/05/2010
https://www.gaudry.be/nl/langages-compilateurs-automates.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 20 : Grammaires

Les grammaires dans le cadre de l'analyse d'un langage
Date de création: 16/05/2010
https://www.gaudry.be/nl/langages-grammaires.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 21 : Yacc-Bison

Analyse grammaticale et sémantique avec Yacc ou Bison
Date de création: 27/02/2010
https://www.gaudry.be/nl/langages-yacc.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 22 : Arbre syntaxique abstrait

L'arbre Syntaxique abstrait (AST pour abstract syntaxic tree)
Date de création: 02/05/2010
https://www.gaudry.be/nl/langages-analyse-syntaxique-ast.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 23 : Position Flex Bison

Position d'un symbole terminal avec flex et bison
Date de création: 02/05/2010
https://www.gaudry.be/nl/langages-yacc-yyltype.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 24 : Table des symboles

La table des symboles pour l'analyse sémantique dans le cadre de la création d'un compilateur
Date de création: 11/07/2010
https://www.gaudry.be/nl/langages-table-des-symboles.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 25 : Exemple de table des symboles

Exemple concret de table des symboles générée par le compilateur LSD010
Date de création: 22/07/2010
https://www.gaudry.be/nl/langages-table-des-symboles-exemple.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 26 : P-code

Pcode généré par le compilateur pour le langage LSD, et la GPMachine
Date de création: 31/07/2010
https://www.gaudry.be/nl/langages-pcode.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 27 : Exemple Pcode

Exemple de pcode généré par le compilateur LSD010
Date de création: 31/07/2010
https://www.gaudry.be/nl/langages-pcode-lsd.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 28 : Bison(tests)

Tests avec Bison
Date de création: 03/02/2010
https://www.gaudry.be/nl/langages-yacc-tests.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 29 : Codes sources LSD10

Codes sources du compilateur LSD10
Date de création: 07/03/2010
https://www.gaudry.be/nl/langages-lsd10-source.html

Inhoudsopgave Haut

Inhoudsopgave Haut

Nederlandse vertaling

U hebt gevraagd om deze site in het Nederlands te bezoeken. Voor nu wordt alleen de interface vertaald, maar nog niet alle inhoud.

Als je me wilt helpen met vertalingen, is je bijdrage welkom. Het enige dat u hoeft te doen, is u op de site registreren en mij een bericht sturen waarin u wordt gevraagd om u toe te voegen aan de groep vertalers, zodat u de gewenste pagina's kunt vertalen. Een link onderaan elke vertaalde pagina geeft aan dat u de vertaler bent en heeft een link naar uw profiel.

Bij voorbaat dank.

Document heeft de 19/03/2002 gemaakt, de laatste keer de 31/10/2018 gewijzigd
Bron van het afgedrukte document:https://www.gaudry.be/nl/programmation/compilateur/sommaire-chapitre.html

De infobrol is een persoonlijke site waarvan de inhoud uitsluitend mijn verantwoordelijkheid is. De tekst is beschikbaar onder CreativeCommons-licentie (BY-NC-SA). Meer info op de gebruiksvoorwaarden en de auteur.