Geen cache-versie.

Caching uitgeschakeld. Standaardinstelling voor deze pagina:ingeschakeld (code LNG204)
Als het scherm te langzaam is, kunt u de gebruikersmodus uitschakelen om de cacheversie te bekijken.

Samenvatting van Compiler

Logo van hoofdstuk CompilerDe programmeerprincipes die van toepassing zijn op alle talen - Gegevensrepresentaties - Hardware-architectuur (Von Neuman) - Algoritmen - Micro-programma - Machinetaal - Programmeertalen - enz. De basis om te begrijpen wat er in een compiler gebeurt.


U kunt de volledige informatie over hoofdstuk Compiler raadplegen.

Pagina's van hoofdstuk Compiler

Binaire & hexadécimal
https://www.gaudry.be > programmering > Compiler
[1] 22/01/2004 - Laatst gewijzigd 24/04/2024 Comprendre les conversions entre les valeurs décimales, binaires, et hexadécimales. Différents codages en base2(binaire),base8(octal),base10(décimal),base16

Binaire : les réels
https://www.gaudry.be > programmering > Compiler
[2] 14/02/2004 - Laatst gewijzigd 24/04/2024 Comment coder des nombres négatifs ou des fractions en binaire ? En Excess, ou en complément à 2, les floating point, etc. Magnitude du signe. Notation Exce

Codes de Gray
https://www.gaudry.be > programmering > Compiler
[3] 22/04/2004 - Laatst gewijzigd 24/04/2024 Binaire : les codes de Gray. Calculer les matrices, puis coder en portes logiques. Conversions logiques. NAND.

Structure des ordinateurs
https://www.gaudry.be > programmering > Compiler
[4] 07/02/2004 - Laatst gewijzigd 24/04/2024 Initiation à l'informatique : quels sont les différents éléments d’un ordinateur? L'architecture Von Neuman. Micro instructions. Langage machine. Niveaux de

Von Neuman
https://www.gaudry.be > programmering > Compiler
[5] 05/03/2005 - Laatst gewijzigd 24/04/2024 L'architecture Von Neuman permet de comprendre les principes de base de l'architecture des ordinateurs modernes.

Registres du CPU
https://www.gaudry.be > programmering > Compiler
[6] 09/03/2005 - Laatst gewijzigd 24/04/2024 Les registres du CPU les plus importants, explications et corrélations entre les termes anglais et français. Partie mémoire du processeur.

Microprogramme
https://www.gaudry.be > programmering > Compiler
[7] 05/02/2004 - Laatst gewijzigd 24/04/2024 Un exemple d'architecture pour comprendre le fonctionnement d'un processeur grâce à ses microcircuits. Initiation à la microprogrammation. Microprogramme et

Microprogramme : les CS
https://www.gaudry.be > programmering > Compiler
[8] 06/02/2004 - Laatst gewijzigd 24/04/2024 Descriptions des actions des différents CS (Control Signal) d’un microprogramme.

Micro instructions
https://www.gaudry.be > programmering > Compiler
[9] 08/02/2004 - Laatst gewijzigd 24/04/2024 Micro instructions et micro programmes : exemple d’addition et de multiplication.

Micro instructions (périmètre)
https://www.gaudry.be > programmering > Compiler
[10] 14/02/2004 - Laatst gewijzigd 24/04/2024 Exemple de code en micro instructions : microprogramme de calcul du périmètre d’un rectangle.

Langage machine
https://www.gaudry.be > programmering > Compiler
[11] 10/02/2004 - Laatst gewijzigd 24/04/2024 "Langage machine" contre "micro instructions", principe du langage machine, Jeu d'instructions langage machine

Interpréteur
https://www.gaudry.be > programmering > Compiler
[12] 09/03/2005 - Laatst gewijzigd 24/04/2024 L'interpréteur langage machine. Comment traduire le code langage machine en micro-instructions? Jeu d'instruction : add,decode,divide,execute,fetch,jump,jum

Adressage
https://www.gaudry.be > programmering > Compiler
[13] 10/02/2004 - Laatst gewijzigd 24/04/2024 Niveaux d'adressage du langage machine

Langages de programmation
https://www.gaudry.be > programmering > Compiler
[14] 12/02/2004 - Laatst gewijzigd 24/04/2024 Evolution des langages de programmation. Langage machine, HLL: high-level-languages (langages de haut niveau), 4GL (langages de 4è génération), 5GL. Traduct

Syntaxe et sémantique
https://www.gaudry.be > programmering > Compiler
[15] 29/01/2010 - Laatst gewijzigd 24/04/2024 Théorie des langages, introduction à Lex et Yacc (syntaxe et sémantique)

Analyse lexicale
https://www.gaudry.be > programmering > Compiler
[16] 01/02/2010 - Laatst gewijzigd 24/04/2024 Théorie des langages, définitions et propriétés

Lex et Flex
https://www.gaudry.be > programmering > Compiler
[17] 26/02/2010 - Laatst gewijzigd 24/04/2024 Analyse lexicale avec Lex ou Flex

Flex(tests)
https://www.gaudry.be > programmering > Compiler
[18] 03/02/2010 - Laatst gewijzigd 24/04/2024 Tests avec Flex

Automates
https://www.gaudry.be > programmering > Compiler
[19] 15/05/2010 - Laatst gewijzigd 24/04/2024 Les automates dans le cadre de l'analyse lexicale d'un langage

Grammaires
https://www.gaudry.be > programmering > Compiler
[20] 16/05/2010 - Laatst gewijzigd 24/04/2024 Les grammaires dans le cadre de l'analyse d'un langage

Yacc-Bison
https://www.gaudry.be > programmering > Compiler
[21] 27/02/2010 - Laatst gewijzigd 24/04/2024 Analyse grammaticale et sémantique avec Yacc ou Bison

Arbre syntaxique abstrait
https://www.gaudry.be > programmering > Compiler
[22] 02/05/2010 - Laatst gewijzigd 24/04/2024 L'arbre Syntaxique abstrait (AST pour abstract syntaxic tree)

Position Flex Bison
https://www.gaudry.be > programmering > Compiler
[23] 02/05/2010 - Laatst gewijzigd 24/04/2024 Position d'un symbole terminal avec flex et bison

Table des symboles
https://www.gaudry.be > programmering > Compiler
[24] 11/07/2010 - Laatst gewijzigd 24/04/2024 La table des symboles pour l'analyse sémantique dans le cadre de la création d'un compilateur

Exemple de table des symboles
https://www.gaudry.be > programmering > Compiler
[25] 22/07/2010 - Laatst gewijzigd 24/04/2024 Exemple concret de table des symboles générée par le compilateur LSD010

P-code
https://www.gaudry.be > programmering > Compiler
[26] 31/07/2010 - Laatst gewijzigd 24/04/2024 Pcode généré par le compilateur pour le langage LSD, et la GPMachine

Exemple Pcode
https://www.gaudry.be > programmering > Compiler
[27] 31/07/2010 - Laatst gewijzigd 24/04/2024 Exemple de pcode généré par le compilateur LSD010

Bison(tests)
https://www.gaudry.be > programmering > Compiler
[28] 03/02/2010 - Laatst gewijzigd 24/04/2024 Tests avec Bison

Codes sources LSD10
https://www.gaudry.be > programmering > Compiler
[29] 07/03/2010 - Laatst gewijzigd 24/04/2024 Codes sources du compilateur LSD10

Nederlandse vertaling

U hebt gevraagd om deze site in het Nederlands te bezoeken. Voor nu wordt alleen de interface vertaald, maar nog niet alle inhoud.

Als je me wilt helpen met vertalingen, is je bijdrage welkom. Het enige dat u hoeft te doen, is u op de site registreren en mij een bericht sturen waarin u wordt gevraagd om u toe te voegen aan de groep vertalers, zodat u de gewenste pagina's kunt vertalen. Een link onderaan elke vertaalde pagina geeft aan dat u de vertaler bent en heeft een link naar uw profiel.

Bij voorbaat dank.

Document heeft de 19/03/2002 gemaakt, de laatste keer de 10/04/2021 gewijzigd
Bron van het afgedrukte document:https://www.gaudry.be/nl/programmation/compilateur/sommaire-chapitre.html

De infobrol is een persoonlijke site waarvan de inhoud uitsluitend mijn verantwoordelijkheid is. De tekst is beschikbaar onder CreativeCommons-licentie (BY-NC-SA). Meer info op de gebruiksvoorwaarden en de auteur.