Samenvatting van Analyse

Logo van hoofdstuk AnalyseInitiatie in de analyse en modellering van computersystemen. Patronen en goede praktijken ...


U kunt de volledige informatie over hoofdstuk Analyse raadplegen.

Pagina's van hoofdstuk Analyse

Software engineering
https://www.gaudry.be > algemeen > Analyse
[1] 13/04/2005 - Dernière modification le 18/05/2022 Software Engineering: groot programma? soorten programma's? kwaliteiten van een programma? Kunstmatige intelligentie, realtime programma's ...

Software levenscycli
https://www.gaudry.be > algemeen > Analyse
[2] 13/04/2005 - Dernière modification le 18/05/2022 Waterfall-benaderingsmodel, verkennend programmeren, prototypemodel, spiraalvormig model, enz.

AMSI
https://www.gaudry.be > algemeen > Analyse
[3] 05/06/2010 - Dernière modification le 18/05/2022 Inleiding tot analyse en modellering van informatiesystemen (AMSI in het Frans)

AMSI referentie
https://www.gaudry.be > algemeen > Analyse
[4] 05/06/2010 - Dernière modification le 18/05/2022 Referentiekader voor de analyse en modellering van informatiesystemen (AMSI in het Frans)

Analyse: organisation de projet
https://www.gaudry.be > algemeen > Analyse
[5] 05/06/2010 - Dernière modification le 18/05/2022

Use Cases
https://www.gaudry.be > algemeen > Analyse
[6] 23/05/2005 - Dernière modification le 18/05/2022 UML : les Use Cases (cas d'utilisations)

Analyse, les diagrammes de Gantt
https://www.gaudry.be > algemeen > Analyse
[7] 06/02/2014 - Dernière modification le 18/05/2022

Analyse Pert chemin critique
https://www.gaudry.be > algemeen > Analyse
[8] 24/12/2005 - Dernière modification le 18/05/2022

Class Diagram
https://www.gaudry.be > algemeen > Analyse
[9] 30/10/2006 - Dernière modification le 18/05/2022 Les class diagrams en UML

Relations de classes
https://www.gaudry.be > algemeen > Analyse
[10] 11/06/2010 - Dernière modification le 18/05/2022 UML les relations de classes (associations, agrégations, compositions, généralisations/spécialisations, etc.)

Patterns
https://www.gaudry.be > algemeen > Analyse
[11] 22/05/2005 - Dernière modification le 18/05/2022 Introduction aux patterns, les patterns

GRASP (Patterns)
https://www.gaudry.be > algemeen > Analyse
[12] 22/05/2005 - Dernière modification le 18/05/2022 Les GRASP - General Responsibility Assignment Software Patterns. (Information Expert, Creator, Low Coupling, High Cohesion, Controller, Polymorphism, Indi

Singleton Pattern
https://www.gaudry.be > algemeen > Analyse
[13] 04/10/2005 - Dernière modification le 18/05/2022 Le pattern singleton, avec exemples de codes

Factory Method
https://www.gaudry.be > algemeen > Analyse
[14] 08/10/2005 - Dernière modification le 18/05/2022 Factory Method Pattern

Abstract Factory
https://www.gaudry.be > algemeen > Analyse
[15] 09/10/2005 - Dernière modification le 18/05/2022 Le pattern AbstractFactory selon GOF (fabrique abstraite, ou encore kit) Exemples c++ et Java

Decorator pattern
https://www.gaudry.be > algemeen > Analyse
[16] 11/10/2005 - Dernière modification le 18/05/2022 Decorator Pattern : le modèle décorateur, avec exemples de codes

Observer pattern
https://www.gaudry.be > algemeen > Analyse
[17] 15/10/2005 - Dernière modification le 18/05/2022 Le modèle observateur selon le GOF (gang of four)

UML : quelques liens
https://www.gaudry.be > algemeen > Analyse
[18] 22/05/2005 - Dernière modification le 18/05/2022 Liens vers des ressources à propos de UML (documents pdf, plugins, etc.).

Nederlandse vertaling

U hebt gevraagd om deze site in het Nederlands te bezoeken. Voor nu wordt alleen de interface vertaald, maar nog niet alle inhoud.

Als je me wilt helpen met vertalingen, is je bijdrage welkom. Het enige dat u hoeft te doen, is u op de site registreren en mij een bericht sturen waarin u wordt gevraagd om u toe te voegen aan de groep vertalers, zodat u de gewenste pagina's kunt vertalen. Een link onderaan elke vertaalde pagina geeft aan dat u de vertaler bent en heeft een link naar uw profiel.

Bij voorbaat dank.

Document heeft de 19/03/2002 gemaakt, de laatste keer de 10/04/2021 gewijzigd
Bron van het afgedrukte document:https://www.gaudry.be/nl/divers/analyse/sommaire-chapitre.html

De infobrol is een persoonlijke site waarvan de inhoud uitsluitend mijn verantwoordelijkheid is. De tekst is beschikbaar onder CreativeCommons-licentie (BY-NC-SA). Meer info op de gebruiksvoorwaarden en de auteur.