Analyse, les diagrammes de Gantt

Nous avons vu dans la partie sur PERT un exemple de gestion de projet avec la construction d'une route. Nous pouvons reprendre notre exemple, et réaliser le diagramme de GANTT à partir de notre méthode PERT.

Exemple de diagramme de Gantt

Les différentes tâches pour réaliser notre route:

Tâche | Id | Durée | Dépendance |
Faire les plans | A | 5 |   |
Evacuer les terres | B | 1 | D |
Topographie | C | 1 | A |
Décapage | D | 3 | C |
Terrassement | E | 4 | D |
Drainage | F | 1 | E |
Empierrement 1ère phase | G | 3 | F |
Compactage 1ère phase | H | 1 | G |
Empierrement 2nde phase | I | 3 | H |
Compactage 2nde phase | J | 1 | I |
Pose de nouveaux panneaux de signalisation | Y | 1 |   |

Nous avons vu sur la page relative à PERT comment afficher de manière graphique les dépendances entre les tâches, et les différentes valeurs temporelles.

Mais si la représentation avec la méthode PERT nous informe bien sur les dépendances, elle est moins significative visuellement pour les durées. Nous utiliserons donc la méthode GANTT comme illustré dans le schéma ci-dessous:

Diagramme de GANTT

Animation du diagramme de Gantt

  • Nous placerons d'abord les valeurs des différents axes; les unités de temps en abscisse, et les identifiants des tâches en ordonnée.
  • Ensuite, nous représentons chaque tâche par un rectangle dont la longueur détermine la durée de la tâche.
  • Pour la tâche B, nous pouvons la débuter à l'unité de temps 8, car elle dépend de la fin de la tâche D (qui débute en unité de temps 6 et a une durée de deux unités), et elle prendra comme durée une unité de temps.
    Mais comme nous avons une LST de 20, nous pouvons commencer la tâche B entre l'unité de temps 8 et au plus tard l'unité de temps 20.
Animation graphique GANTT
Cliquez sur l'image pour afficher l'animation en grand.

Nederlandse vertaling

U hebt gevraagd om deze site in het Nederlands te bezoeken. Voor nu wordt alleen de interface vertaald, maar nog niet alle inhoud.

Als je me wilt helpen met vertalingen, is je bijdrage welkom. Het enige dat u hoeft te doen, is u op de site registreren en mij een bericht sturen waarin u wordt gevraagd om u toe te voegen aan de groep vertalers, zodat u de gewenste pagina's kunt vertalen. Een link onderaan elke vertaalde pagina geeft aan dat u de vertaler bent en heeft een link naar uw profiel.

Bij voorbaat dank.

Document heeft de 06/02/2014 gemaakt, de laatste keer de 07/01/2020 gewijzigd
Bron van het afgedrukte document:https://www.gaudry.be/nl/analyse-gantt.html

De infobrol is een persoonlijke site waarvan de inhoud uitsluitend mijn verantwoordelijkheid is. De tekst is beschikbaar onder CreativeCommons-licentie (BY-NC-SA). Meer info op de gebruiksvoorwaarden en de auteur.