Geen cache-versie.

Caching uitgeschakeld. Standaardinstelling voor deze pagina:ingeschakeld (code LNG204)
Als het scherm te langzaam is, kunt u de gebruikersmodus uitschakelen om de cacheversie te bekijken.

A propos de l'infobrol

Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD)

Une page sur le blog photobrol est consacrée au Règlement Général pour la Protection des Données (https://www.gaudry.be/photo/politique-de-confidentialite/). Vous y découvrirez quels sont vos droits vos droits, et quel usage est fait de vos données personnelles.

Les droits d'utlisation BY-NC-SA by(Naamsvermelding) nc(NietCommercieel) sa(GelijkDelen)

Le contenu de l'infobrol est sous licence CreativeCommons BY-NC-SA. Qu'est-ce que cela signifie?

by(Naamsvermelding) nc(NietCommercieel) sa(GelijkDelen)  Naamsvermelding - NietCommercieel - GelijkDelen
Deze licentie laat anderen toe het werk te kopiëren, distribueren, vertonen, op te voeren, en om afgeleid materiaal te maken, zolang jij vermeld wordt als maker van het werk, het werk niet commercieel gebruikt wordt en afgeleide werken onder identieke voorwaarden worden verspreid.

Naamsvermelding (BY)

Le titulaire des droits (Stéphane Gaudry) autorise, sous les conditions restrictives NC (NietCommercieel)  et SA (GelijkDelen), l'utilisation du contenu (sauf exceptions comme pour les photos) à condition de l'attribuer à son auteur en citant son nom.

L'autorisation de copie de contenu de l'infobrol à des fin non commerciales et sous les mêmes conditions de partage) ne suggère pas que le titulaire des droits en approuve leur utilisation ou donne son aval ou son soutien.

L'autorisation d'utilisation de contenu ne comprend pas le code source permettant la gestion du site, ou tout autre outil propre à l'infobrol.

NietCommercieel (NC)

Toute utilisation commerciale d'une partie du contenu de l'infobrol ou de son intégralité est interdit sans accord explicite du titulaire des droits (Stéphane Gaudry).

GelijkDelen (SA)

Toute publication ou utilisation sous d'autres conditions que celles régissant l'infobrol est interdite sans accord explicite de l'auteur du site.

Le blog

Le blog photobrol est propulsé par Wordpress. Il est donc soumis aux conditions particulières qui régissent Wordpress.

Les photos : BY-NC-ND by(Naamsvermelding) nc(NietCommercieel) nd(GeenAfgeleideWerken)

Les photos sont sous licence BY-NC-ND (Naamsvermelding - NietCommercieel - GeenAfgeleideWerken).

by(Naamsvermelding) nc(NietCommercieel) nd(GeenAfgeleideWerken)  Naamsvermelding - NietCommercieel - GeenAfgeleideWerken
Deze licentie is de meest restrictieve van onze zes hoofdlicenties, deze staat anderen alleen toe om jouw werken te downloaden en delen met anderen, zolang ze het werk intact laten en niet commercieel gebruiken.

GeenAfgeleideWerken (ND)

Toute transformation est interdite sans accord explicite du titulaire des droits (Stéphane Gaudry).

Le titulaire des droits autorise l’utilisation de l’œuvre originale à des fins non commerciales, mais n’autorise pas la création d’œuvres dérivées.

Toute modification d'une photo de l'infobrol est donc interdite sans accord explicite de son auteur, y compris le partage d'une partie seulement de la photo (Le partage est autorisé si la photo est entière et respecte les conditions définies par la licence BY-NC-ND).

Nederlandse vertaling

U hebt gevraagd om deze site in het Nederlands te bezoeken. Voor nu wordt alleen de interface vertaald, maar nog niet alle inhoud.

Als je me wilt helpen met vertalingen, is je bijdrage welkom. Het enige dat u hoeft te doen, is u op de site registreren en mij een bericht sturen waarin u wordt gevraagd om u toe te voegen aan de groep vertalers, zodat u de gewenste pagina's kunt vertalen. Een link onderaan elke vertaalde pagina geeft aan dat u de vertaler bent en heeft een link naar uw profiel.

Bij voorbaat dank.

Document heeft de 06/02/2014 gemaakt, de laatste keer de 17/08/2019 gewijzigd
Bron van het afgedrukte document:https://www.gaudry.be/nl/info/infobrol-conditions.html

De infobrol is een persoonlijke site waarvan de inhoud uitsluitend mijn verantwoordelijkheid is. De tekst is beschikbaar onder CreativeCommons-licentie (BY-NC-SA). Meer info op de gebruiksvoorwaarden en de auteur.