Geen cache-versie.

Caching uitgeschakeld. Standaardinstelling voor deze pagina:ingeschakeld (code LNG204)
Als het scherm te langzaam is, kunt u de gebruikersmodus uitschakelen om de cacheversie te bekijken.

Samenvatting van Besturingssystemen

Logo van hoofdstuk BesturingssystemenWerkingsprincipes van de verschillende besturingssystemen.


U kunt de volledige informatie over hoofdstuk Besturingssystemen raadplegen.

Pagina's van hoofdstuk Besturingssystemen

Intro OS
https://www.gaudry.be > gegevensverwerking > Besturingssystemen
[1] 06/06/2005 - Laatst gewijzigd 22/07/2024 Sommaire détaillé de la partie système d'exploitation

Système d'exploitation
https://www.gaudry.be > gegevensverwerking > Besturingssystemen
[2] 15/02/2004 - Laatst gewijzigd 22/07/2024 Déterminer ce qu'est un système d'exploitation. Notions de processus, time-sharing, système en couches, machine virtuelle, etc.

Historique des OS
https://www.gaudry.be > gegevensverwerking > Besturingssystemen
[3] 06/06/2005 - Laatst gewijzigd 22/07/2024 Historique des systèmes d'exploitations, évolutions, THE, MULTIX, etc.

System calls, traps, shell
https://www.gaudry.be > gegevensverwerking > Besturingssystemen
[4] 06/06/2005 - Laatst gewijzigd 22/07/2024 Complément d'informations sur les systèmes d'exploitations : interruptions, system calls, TRAP, shell

Process
https://www.gaudry.be > gegevensverwerking > Besturingssystemen
[5] 04/05/2004 - Laatst gewijzigd 22/07/2024 Qu’est-ce qu’un process ?

Process et OS
https://www.gaudry.be > gegevensverwerking > Besturingssystemen
[6] 04/05/2004 - Laatst gewijzigd 22/07/2024 La gestion du process par le système d’exploitation, comment simuler l’exécution simultannée de plusieurs process ?

Process scheduling
https://www.gaudry.be > gegevensverwerking > Besturingssystemen
[7] 05/05/2004 - Laatst gewijzigd 22/07/2024 Principes généraux de gestion de process

Gestion de process (2)
https://www.gaudry.be > gegevensverwerking > Besturingssystemen
[8] 07/05/2004 - Laatst gewijzigd 22/07/2024 La gestion de process (FCFS, RR, VRR, SPN, PSPN, HPRN, FB, SRR)

Interprocess
https://www.gaudry.be > gegevensverwerking > Besturingssystemen
[9] 01/06/2005 - Laatst gewijzigd 22/07/2024 Les communications interprocessus, parallélisme, exclusions mutuelles

Exclusions
https://www.gaudry.be > gegevensverwerking > Besturingssystemen
[10] 02/06/2005 - Laatst gewijzigd 22/07/2024 Processus : résoudre l\'exclusion mutuelle. Masquage des interruptions, attente active, algorithmes de Dekker, Peterson, Lamport

Deadlocks
https://www.gaudry.be > gegevensverwerking > Besturingssystemen
[11] 06/06/2005 - Laatst gewijzigd 22/07/2024 Besturingssysteem: impasses, bronnen, Coffman- en Al-condities, wederzijdse uitsluitingstoestand

Les mémoires
https://www.gaudry.be > gegevensverwerking > Besturingssystemen
[12] 01/05/2004 - Laatst gewijzigd 22/07/2024 Classement, accès, et adressage des mémoires de notre ordinateur.

Gestion mémoire
https://www.gaudry.be > gegevensverwerking > Besturingssystemen
[13] 07/05/2004 - Laatst gewijzigd 22/07/2024 La gestion de la mémoire par le système d’exploitation

Partage mémoire
https://www.gaudry.be > gegevensverwerking > Besturingssystemen
[14] 07/05/2004 - Laatst gewijzigd 22/07/2024 Méthodes de partage de la mémoire réelle : partitions, protection, fragmentation, stratégies, algorithmes de placements, stratégies best-fit worst-fit, next

Mémoire virtuelle
https://www.gaudry.be > gegevensverwerking > Besturingssystemen
[15] 07/05/2004 - Laatst gewijzigd 22/07/2024 Gestion de la mémoire virtuelle : chargement, mapping, pagination, segmentation. Conversions des adresses mémoire. DAT (Dynamic address translation).

Gestion mémoire virtuelle
https://www.gaudry.be > gegevensverwerking > Besturingssystemen
[16] 15/05/2004 - Laatst gewijzigd 22/07/2024 Stratégies de chargement, placement, remplacement de la mémoire virtuelle (Random, FIFO, LRU, LFU, NUR, etc.).

Segmentation de la mémoire
https://www.gaudry.be > gegevensverwerking > Besturingssystemen
[17] 15/05/2004 - Laatst gewijzigd 22/07/2024 Mémoire virtuelle : la segmentation. Adressage et segmentation de la mémoire. Bits de protection, base address segment.

Nederlandse vertaling

U hebt gevraagd om deze site in het Nederlands te bezoeken. Voor nu wordt alleen de interface vertaald, maar nog niet alle inhoud.

Als je me wilt helpen met vertalingen, is je bijdrage welkom. Het enige dat u hoeft te doen, is u op de site registreren en mij een bericht sturen waarin u wordt gevraagd om u toe te voegen aan de groep vertalers, zodat u de gewenste pagina's kunt vertalen. Een link onderaan elke vertaalde pagina geeft aan dat u de vertaler bent en heeft een link naar uw profiel.

Bij voorbaat dank.

Document heeft de 19/03/2002 gemaakt, de laatste keer de 16/07/2024 gewijzigd
Bron van het afgedrukte document:https://www.gaudry.be/nl/informatique/systeme-exploitation/sommaire-chapitre.html

De infobrol is een persoonlijke site waarvan de inhoud uitsluitend mijn verantwoordelijkheid is. De tekst is beschikbaar onder CreativeCommons-licentie (BY-NC-SA). Meer info op de gebruiksvoorwaarden en de auteur.