Samenvatting van Besturingssystemen

Logo van hoofdstuk BesturingssystemenWerkingsprincipes van de verschillende besturingssystemen.


U kunt de volledige informatie over hoofdstuk Besturingssystemen raadplegen.

Pagina's van hoofdstuk Besturingssystemen

Intro OS
https://www.gaudry.be > gegevensverwerking > Besturingssystemen
[1] 06/06/2005 - Dernière modification le 16/10/2021 Sommaire détaillé de la partie système d'exploitation

Système d'exploitation
https://www.gaudry.be > gegevensverwerking > Besturingssystemen
[2] 15/02/2004 - Dernière modification le 16/10/2021 Déterminer ce qu'est un système d'exploitation. Notions de processus, time-sharing, système en couches, machine virtuelle, etc.

Historique des OS
https://www.gaudry.be > gegevensverwerking > Besturingssystemen
[3] 06/06/2005 - Dernière modification le 16/10/2021 Historique des systèmes d'exploitations, évolutions, THE, MULTIX, etc.

System calls, traps, shell
https://www.gaudry.be > gegevensverwerking > Besturingssystemen
[4] 06/06/2005 - Dernière modification le 16/10/2021 Complément d'informations sur les systèmes d'exploitations : interruptions, system calls, TRAP, shell

Process
https://www.gaudry.be > gegevensverwerking > Besturingssystemen
[5] 04/05/2004 - Dernière modification le 16/10/2021 Qu’est-ce qu’un process ?

Process et OS
https://www.gaudry.be > gegevensverwerking > Besturingssystemen
[6] 04/05/2004 - Dernière modification le 16/10/2021 La gestion du process par le système d’exploitation, comment simuler l’exécution simultannée de plusieurs process ?

Process scheduling
https://www.gaudry.be > gegevensverwerking > Besturingssystemen
[7] 05/05/2004 - Dernière modification le 16/10/2021 Principes généraux de gestion de process

Gestion de process (2)
https://www.gaudry.be > gegevensverwerking > Besturingssystemen
[8] 07/05/2004 - Dernière modification le 16/10/2021 La gestion de process (FCFS, RR, VRR, SPN, PSPN, HPRN, FB, SRR)

Interprocess
https://www.gaudry.be > gegevensverwerking > Besturingssystemen
[9] 01/06/2005 - Dernière modification le 16/10/2021 Les communications interprocessus, parallélisme, exclusions mutuelles

Exclusions
https://www.gaudry.be > gegevensverwerking > Besturingssystemen
[10] 02/06/2005 - Dernière modification le 16/10/2021 Processus : résoudre l\'exclusion mutuelle. Masquage des interruptions, attente active, algorithmes de Dekker, Peterson, Lamport

Deadlocks
https://www.gaudry.be > gegevensverwerking > Besturingssystemen
[11] 06/06/2005 - Dernière modification le 16/10/2021 Besturingssysteem: impasses, bronnen, Coffman- en Al-condities, wederzijdse uitsluitingstoestand

Les mémoires
https://www.gaudry.be > gegevensverwerking > Besturingssystemen
[12] 01/05/2004 - Dernière modification le 16/10/2021 Classement, accès, et adressage des mémoires de notre ordinateur.

Gestion mémoire
https://www.gaudry.be > gegevensverwerking > Besturingssystemen
[13] 07/05/2004 - Dernière modification le 16/10/2021 La gestion de la mémoire par le système d’exploitation

Partage mémoire
https://www.gaudry.be > gegevensverwerking > Besturingssystemen
[14] 07/05/2004 - Dernière modification le 16/10/2021 Méthodes de partage de la mémoire réelle : partitions, protection, fragmentation, stratégies, algorithmes de placements, stratégies best-fit worst-fit, next

Mémoire virtuelle
https://www.gaudry.be > gegevensverwerking > Besturingssystemen
[15] 07/05/2004 - Dernière modification le 16/10/2021 Gestion de la mémoire virtuelle : chargement, mapping, pagination, segmentation. Conversions des adresses mémoire. DAT (Dynamic address translation).

Gestion mémoire virtuelle
https://www.gaudry.be > gegevensverwerking > Besturingssystemen
[16] 15/05/2004 - Dernière modification le 16/10/2021 Stratégies de chargement, placement, remplacement de la mémoire virtuelle (Random, FIFO, LRU, LFU, NUR, etc.).

Segmentation de la mémoire
https://www.gaudry.be > gegevensverwerking > Besturingssystemen
[17] 15/05/2004 - Dernière modification le 16/10/2021 Mémoire virtuelle : la segmentation. Adressage et segmentation de la mémoire. Bits de protection, base address segment.

Nederlandse vertaling

U hebt gevraagd om deze site in het Nederlands te bezoeken. Voor nu wordt alleen de interface vertaald, maar nog niet alle inhoud.

Als je me wilt helpen met vertalingen, is je bijdrage welkom. Het enige dat u hoeft te doen, is u op de site registreren en mij een bericht sturen waarin u wordt gevraagd om u toe te voegen aan de groep vertalers, zodat u de gewenste pagina's kunt vertalen. Een link onderaan elke vertaalde pagina geeft aan dat u de vertaler bent en heeft een link naar uw profiel.

Bij voorbaat dank.

Document heeft de 19/03/2002 gemaakt, de laatste keer de 10/04/2021 gewijzigd
Bron van het afgedrukte document:https://www.gaudry.be/nl/informatique/systeme-exploitation/sommaire-chapitre.html

De infobrol is een persoonlijke site waarvan de inhoud uitsluitend mijn verantwoordelijkheid is. De tekst is beschikbaar onder CreativeCommons-licentie (BY-NC-SA). Meer info op de gebruiksvoorwaarden en de auteur.