Samenvatting van Besturingssystemen

Werkingsprincipes van de verschillende besturingssystemen.

U kunt de volledige informatie over hoofdstuk Besturingssystemen raadplegen.

Pagina's van hoofdstuk Besturingssystemen

Page n° 1 : Intro OS

Sommaire détaillé de la partie système d'exploitation
Date de création: 06/06/2005
https://www.gaudry.be/nl/systeme-exploitation-sommaire.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 2 : Système d'exploitation

Déterminer ce qu'est un système d'exploitation. Notions de processus, time-sharing, système en couches, machine virtuelle, etc.
Date de création: 15/02/2004
https://www.gaudry.be/nl/systeme-exploitation-introduction.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 3 : Historique des OS

Historique des systèmes d'exploitations, évolutions, THE, MULTIX, etc.
Date de création: 06/06/2005
https://www.gaudry.be/nl/systeme-exploitation-historique.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 4 : System calls, traps, shell

Complément d'informations sur les systèmes d'exploitations : interruptions, system calls, TRAP, shell
Date de création: 06/06/2005
https://www.gaudry.be/nl/systeme-exploitation-interrupt-calls-shell.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 5 : Process

Qu’est-ce qu’un process ?
Date de création: 04/05/2004
https://www.gaudry.be/nl/systeme-exploitation-processus.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 6 : Process et OS

La gestion du process par le système d’exploitation, comment simuler l’exécution simultannée de plusieurs process ?
Date de création: 04/05/2004
https://www.gaudry.be/nl/systeme-exploitation-processus-multiprogramming-threads.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 7 : Process scheduling

Principes généraux de gestion de process
Date de création: 05/05/2004
https://www.gaudry.be/nl/systeme-exploitation-gestion-processus.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 8 : Gestion de process (2)

La gestion de process (FCFS, RR, VRR, SPN, PSPN, HPRN, FB, SRR)
Date de création: 07/05/2004
https://www.gaudry.be/nl/systeme-exploitation-gestion-processus-performances.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 9 : Interprocess

Les communications interprocessus, parallélisme, exclusions mutuelles
Date de création: 01/06/2005
https://www.gaudry.be/nl/systeme-exploitation-communication-interprocessus.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 10 : Exclusions

Processus : résoudre l\'exclusion mutuelle. Masquage des interruptions, attente active, algorithmes de Dekker, Peterson, Lamport
Date de création: 02/06/2005
https://www.gaudry.be/nl/systeme-exploitation-exclusion-mutuelle.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 11 : Deadlocks

Système d\'exploitation : Les interblocages (deadlocks), ressources, conditions de Coffman et Al, exclusion mutuelle(mutual exclusion condition), condition
Date de création: 06/06/2005
https://www.gaudry.be/nl/systeme-exploitation-deadlocks.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 12 : Les mémoires

Classement, accès, et adressage des mémoires de notre ordinateur.
Date de création: 01/05/2004
https://www.gaudry.be/nl/systeme-exploitation-memoire.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 13 : Gestion mémoire

La gestion de la mémoire par le système d’exploitation
Date de création: 07/05/2004
https://www.gaudry.be/nl/systeme-exploitation-gestion-memoire.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 14 : Partage mémoire

Méthodes de partage de la mémoire réelle : partitions, protection, fragmentation, stratégies, algorithmes de placements, stratégies best-fit worst-fit, next
Date de création: 07/05/2004
https://www.gaudry.be/nl/systeme-exploitation-memoire-partage.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 15 : Mémoire virtuelle

Gestion de la mémoire virtuelle : chargement, mapping, pagination, segmentation. Conversions des adresses mémoire. DAT (Dynamic address translation).
Date de création: 07/05/2004
https://www.gaudry.be/nl/systeme-exploitation-memoire-virtuelle.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 16 : Gestion mémoire virtuelle

Stratégies de chargement, placement, remplacement de la mémoire virtuelle (Random, FIFO, LRU, LFU, NUR, etc.).
Date de création: 15/05/2004
https://www.gaudry.be/nl/systeme-exploitation-gestion-memoire-virtuelle.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 17 : Segmentation de la mémoire

Mémoire virtuelle : la segmentation. Adressage et segmentation de la mémoire. Bits de protection, base address segment.
Date de création: 15/05/2004
https://www.gaudry.be/nl/systeme-exploitation-memoire-segmentation.html

Inhoudsopgave Haut

Inhoudsopgave Haut

Nederlandse vertaling

U hebt gevraagd om deze site in het Nederlands te bezoeken. Voor nu wordt alleen de interface vertaald, maar nog niet alle inhoud.

Als je me wilt helpen met vertalingen, is je bijdrage welkom. Het enige dat u hoeft te doen, is u op de site registreren en mij een bericht sturen waarin u wordt gevraagd om u toe te voegen aan de groep vertalers, zodat u de gewenste pagina's kunt vertalen. Een link onderaan elke vertaalde pagina geeft aan dat u de vertaler bent en heeft een link naar uw profiel.

Bij voorbaat dank.

Document heeft de 19/03/2002 gemaakt, de laatste keer de 31/10/2018 gewijzigd
Bron van het afgedrukte document:https://www.gaudry.be/nl/informatique/systeme-exploitation/sommaire-chapitre.html

De infobrol is een persoonlijke site waarvan de inhoud uitsluitend mijn verantwoordelijkheid is. De tekst is beschikbaar onder CreativeCommons-licentie (BY-NC-SA). Meer info op de gebruiksvoorwaarden en de auteur.