Samenvatting van Graphs

Introductie tot wiskundige grafieken

U kunt de volledige informatie over hoofdstuk Graphs raadplegen.

Pagina's van hoofdstuk Graphs

Page n° 1 : Graphes

Introduction aux graphes
Date de création: 08/11/2009
https://www.gaudry.be/nl/graphes.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 2 : Matrice d'adjacence

Graphes: accessibilité, parcours, connexité. Les matrices d'adjacence
Date de création: 11/11/2009
https://www.gaudry.be/nl/graphes-matrice-adjacence.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 3 : Warshall Minoux

Fermeture transitive d'un graphe: Warshall, Minoux
Date de création: 03/01/2010
https://www.gaudry.be/nl/graphes-fermeture-transitive.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 4 : CFC Foulkes Malgrange

Composantes Fortement Connexes: Foulkes, Malgrange
Date de création: 03/01/2010
https://www.gaudry.be/nl/graphes-cfc.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 5 : Arbres

Graphes : arbres, arborescences, forêts
Date de création: 22/11/2009
https://www.gaudry.be/nl/graphes-arbres.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 6 : Algorithmes (graphes)

Algorithmes appliqués aux graphes
Date de création: 27/11/2009
https://www.gaudry.be/nl/graphes-algo.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 7 : Niveaux des graphes

Algorithme de décomposition en niveaux, Niveaux inverses et anti-niveaux
Date de création: 03/01/2010
https://www.gaudry.be/nl/graphes-decomposition-niveaux.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 8 : Chemins extrémaux

Chemins extrémaux des graphes pondérés
Date de création: 28/12/2009
https://www.gaudry.be/nl/graphes-chemin.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 9 : DFS

Algorithme DFS (Depth First Search) : parcours en profondeur d'abord
Date de création: 13/12/2009
https://www.gaudry.be/nl/graphes-dfs.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 10 : Exemple de DFS

Exemple illustrant notre algorithme DFS de parcours de graphe
Date de création: 23/12/2009
https://www.gaudry.be/nl/graphes-dfs-exemple.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 11 : BFS

Algorithme BFS (Breadth First Search) : parcours en largeur d'abord
Date de création: 13/12/2009
https://www.gaudry.be/nl/graphes-bfs.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 12 : Exemple de BFS

Exemple illustrant notre algorithme BFS de parcours de graphe
Date de création: 24/12/2009
https://www.gaudry.be/nl/graphes-bfs-exemple.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 13 : Bellman-Kalaba


Date de création: 22/11/2009
https://www.gaudry.be/nl/graphes-bellman-kalaba.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 14 : Exemple de Bellman-Kalaba

Algorithme de Bellman-Kalaba (recherche de chemin optimum) étape par étape
Date de création: 26/12/2009
https://www.gaudry.be/nl/graphes-bellman-kalaba-exemple.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 15 : Moore-Dijkstra

Algorithme de Moore-Dijkstra de recherche de chemin minimum (recherche de chemins extrémaux)
Date de création: 27/12/2009
https://www.gaudry.be/nl/graphes-moore-dijkstra.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 16 : Ford-Bellman

Algorithme de Ford-Bellman
Date de création: 29/12/2009
https://www.gaudry.be/nl/graphes-ford-bellman.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 17 : Heuristique A*

Heuristique A*
Date de création: 02/01/2010
https://www.gaudry.be/nl/graphes-heuristique-astar.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 18 : Branch And Bound

Branch And Bound, Procédure de séparation et d'évaluation progressive
Date de création: 03/01/2010
https://www.gaudry.be/nl/graphes-branch-and-bound.html

Inhoudsopgave Haut

Inhoudsopgave Haut

Nederlandse vertaling

U hebt gevraagd om deze site in het Nederlands te bezoeken. Voor nu wordt alleen de interface vertaald, maar nog niet alle inhoud.

Als je me wilt helpen met vertalingen, is je bijdrage welkom. Het enige dat u hoeft te doen, is u op de site registreren en mij een bericht sturen waarin u wordt gevraagd om u toe te voegen aan de groep vertalers, zodat u de gewenste pagina's kunt vertalen. Een link onderaan elke vertaalde pagina geeft aan dat u de vertaler bent en heeft een link naar uw profiel.

Bij voorbaat dank.

Document heeft de 19/03/2002 gemaakt, de laatste keer de 31/10/2018 gewijzigd
Bron van het afgedrukte document:https://www.gaudry.be/nl/divers/graphes/sommaire-chapitre.html

De infobrol is een persoonlijke site waarvan de inhoud uitsluitend mijn verantwoordelijkheid is. De tekst is beschikbaar onder CreativeCommons-licentie (BY-NC-SA). Meer info op de gebruiksvoorwaarden en de auteur.