Geen cache-versie.

Caching uitgeschakeld. Standaardinstelling voor deze pagina:ingeschakeld (code LNG204)
Als het scherm te langzaam is, kunt u de gebruikersmodus uitschakelen om de cacheversie te bekijken.

Samenvatting van Graphs

Logo van hoofdstuk GraphsIntroductie tot wiskundige grafieken


U kunt de volledige informatie over hoofdstuk Graphs raadplegen.

Pagina's van hoofdstuk Graphs

Graphes
https://www.gaudry.be > algemeen > Graphs
[1] 08/11/2009 - Laatst gewijzigd 22/05/2024 Introduction aux graphes

Matrice d'adjacence
https://www.gaudry.be > algemeen > Graphs
[2] 11/11/2009 - Laatst gewijzigd 22/05/2024 Graphes: accessibilité, parcours, connexité. Les matrices d'adjacence

Warshall Minoux
https://www.gaudry.be > algemeen > Graphs
[3] 03/01/2010 - Laatst gewijzigd 22/05/2024 Fermeture transitive d'un graphe: Warshall, Minoux

CFC Foulkes Malgrange
https://www.gaudry.be > algemeen > Graphs
[4] 03/01/2010 - Laatst gewijzigd 22/05/2024 Composantes Fortement Connexes: Foulkes, Malgrange

Arbres
https://www.gaudry.be > algemeen > Graphs
[5] 22/11/2009 - Laatst gewijzigd 22/05/2024 Graphes : arbres, arborescences, forêts

Algorithmes (graphes)
https://www.gaudry.be > algemeen > Graphs
[6] 27/11/2009 - Laatst gewijzigd 22/05/2024 Algorithmes appliqués aux graphes

Niveaux des graphes
https://www.gaudry.be > algemeen > Graphs
[7] 03/01/2010 - Laatst gewijzigd 22/05/2024 Algorithme de décomposition en niveaux, Niveaux inverses et anti-niveaux

Chemins extrémaux
https://www.gaudry.be > algemeen > Graphs
[8] 28/12/2009 - Laatst gewijzigd 22/05/2024 Chemins extrémaux des graphes pondérés

DFS
https://www.gaudry.be > algemeen > Graphs
[9] 13/12/2009 - Laatst gewijzigd 22/05/2024 Algorithme DFS (Depth First Search) : parcours en profondeur d'abord

Exemple de DFS
https://www.gaudry.be > algemeen > Graphs
[10] 23/12/2009 - Laatst gewijzigd 22/05/2024 Exemple illustrant notre algorithme DFS de parcours de graphe

BFS
https://www.gaudry.be > algemeen > Graphs
[11] 13/12/2009 - Laatst gewijzigd 22/05/2024 Algorithme BFS (Breadth First Search) : parcours en largeur d'abord

Exemple de BFS
https://www.gaudry.be > algemeen > Graphs
[12] 24/12/2009 - Laatst gewijzigd 22/05/2024 Exemple illustrant notre algorithme BFS de parcours de graphe

Bellman-Kalaba
https://www.gaudry.be > algemeen > Graphs
[13] 22/11/2009 - Laatst gewijzigd 22/05/2024

Exemple de Bellman-Kalaba
https://www.gaudry.be > algemeen > Graphs
[14] 26/12/2009 - Laatst gewijzigd 22/05/2024 Algorithme de Bellman-Kalaba (recherche de chemin optimum) étape par étape

Moore-Dijkstra
https://www.gaudry.be > algemeen > Graphs
[15] 27/12/2009 - Laatst gewijzigd 22/05/2024 Algorithme de Moore-Dijkstra de recherche de chemin minimum (recherche de chemins extrémaux)

Ford-Bellman
https://www.gaudry.be > algemeen > Graphs
[16] 29/12/2009 - Laatst gewijzigd 22/05/2024 Algorithme de Ford-Bellman

Heuristique A*
https://www.gaudry.be > algemeen > Graphs
[17] 02/01/2010 - Laatst gewijzigd 22/05/2024 Heuristique A*

Branch And Bound
https://www.gaudry.be > algemeen > Graphs
[18] 03/01/2010 - Laatst gewijzigd 22/05/2024 Branch And Bound, Procédure de séparation et d'évaluation progressive

Nederlandse vertaling

U hebt gevraagd om deze site in het Nederlands te bezoeken. Voor nu wordt alleen de interface vertaald, maar nog niet alle inhoud.

Als je me wilt helpen met vertalingen, is je bijdrage welkom. Het enige dat u hoeft te doen, is u op de site registreren en mij een bericht sturen waarin u wordt gevraagd om u toe te voegen aan de groep vertalers, zodat u de gewenste pagina's kunt vertalen. Een link onderaan elke vertaalde pagina geeft aan dat u de vertaler bent en heeft een link naar uw profiel.

Bij voorbaat dank.

Document heeft de 19/03/2002 gemaakt, de laatste keer de 10/04/2021 gewijzigd
Bron van het afgedrukte document:https://www.gaudry.be/nl/divers/graphes/sommaire-chapitre.html

De infobrol is een persoonlijke site waarvan de inhoud uitsluitend mijn verantwoordelijkheid is. De tekst is beschikbaar onder CreativeCommons-licentie (BY-NC-SA). Meer info op de gebruiksvoorwaarden en de auteur.