Algorithmes appliqués aux graphes

Voici quelques algorithmes qui s'appliquent au domaine des graphes. Nous allons nous intéresser à certains d'entre-eux (vous pouvez cliquer sur les liens pour plus de détails).

 • Parcourir un graphe
 • Chemins et circuits
  • Détecter la simple présence d'un chemin entre 2 sommets
  • Détecter un chemin de longueur déterminée entre 2 sommets
  • Calculer le nombre de longueur déterminée (>1) entre 2 sommets
  • Calculer la matrice M ou M' : Algorithme de Warshall, complexité de Ordre de grandeur(n3).
  • Détecter un circuit dans un graphe
  • Détecter un circuit passant par un sommet donné
  • Détecter un circuit passant par un arc donné
 • Rechercher un ou plusieurs chemins extrémaux des graphes pondérés (les plus courts ou les plus longs)
  • Algorithme de Bellman-Kalaba (pas de circuits), complexité de Ordre de grandeur(n2).
  • Algorithme de Moore-Dijkstra (circuits nécessaires, poids positifs ou nuls), complexité de Ordre de grandeur(n2).
  • Algorithme de Ford-Bellman (avec ou sans circuits, détection de circuits absorbants, poids quelconques), complexité de Ordre de grandeur(n3).
  • Heusistique A* (avec ou sans circuits, bornes, et sommet destination pré-déterminé)
  • Algorithme de Floyd-Warshall (accepte les poids négatifs, mais pas de cycle strictement négatif)
  • Algorithme de Ford-Dantzig (graphe orienté, avec ou sans circuit, poids positifs et négatifs)
 • Arbres couvrant (ARPM1, ou ACM2)
  • Algorithme de Kruskal (graphe connexe, valué, non orienté)
  • Algorithme de Prim (graphe connexe, valué, non orienté)
 • Flux extémaux (minimum ou maximum)
  • Algorithme de Ford-Fulkerson
  • Algorithme de Edmonds-Karp
  • Algorithme de flux bloquant de Dinitz
 • Divers
  • Construire la fermeture transitive d'un graphe orienté ou non orienté
  • Construire les composantes simplement connexes d'un graphe (via DFS), complexité de Ordre de grandeur(m+n).
  • Construire les composantes fortement connexes d'un graphe
  • Décomposer en niveaux. (sans circuit), complexité de Ordre de grandeur(n2).
  • Aide à la décision multicritère : ELECTRE

Nederlandse vertaling

U hebt gevraagd om deze site in het Nederlands te bezoeken. Voor nu wordt alleen de interface vertaald, maar nog niet alle inhoud.

Als je me wilt helpen met vertalingen, is je bijdrage welkom. Het enige dat u hoeft te doen, is u op de site registreren en mij een bericht sturen waarin u wordt gevraagd om u toe te voegen aan de groep vertalers, zodat u de gewenste pagina's kunt vertalen. Een link onderaan elke vertaalde pagina geeft aan dat u de vertaler bent en heeft een link naar uw profiel.

Bij voorbaat dank.

Document heeft de 27/11/2009 gemaakt, de laatste keer de 26/10/2018 gewijzigd
Bron van het afgedrukte document:https://www.gaudry.be/nl/graphes-algo.html

De infobrol is een persoonlijke site waarvan de inhoud uitsluitend mijn verantwoordelijkheid is. De tekst is beschikbaar onder CreativeCommons-licentie (BY-NC-SA). Meer info op de gebruiksvoorwaarden en de auteur.

Notes

 1.  ARPM : Arbre Recouvrant de Poids Minimum

 2.  ACM : Arbre Couvrant Minimum

Inhoudsopgave Haut