Samenvatting van C Sharp

Introductie tot de C # programmeertaal

U kunt de volledige informatie over hoofdstuk C Sharp raadplegen.

Pagina's van hoofdstuk C Sharp

Page n° 1 : Types de données

Les différents types de données du langage C#
Date de création: 20/09/2006
https://www.gaudry.be/nl/csharp-types.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 2 : Mots clés Java/C#

Tableau de correspondances de certains mots clés entre le langage Java et le langage C#
Date de création: 21/09/2006
https://www.gaudry.be/nl/csharp-java-motcle.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 3 : Réflexion

La réflexion en C#. System.Reflection
Date de création: 28/09/2006
https://www.gaudry.be/nl/csharp-reflection.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 4 : Arbres

Création d'arbres en C# par l'exemple (affichage des infos d'une classe par réflexion)
Date de création: 29/09/2006
https://www.gaudry.be/nl/csharp-tree.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 5 : FileInfo

Récupérer des informations sur un fichier. Utilisation de FileSystemInfo et FileInfo.
Date de création: 01/10/2006
https://www.gaudry.be/nl/csharp-fileinfo.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 6 : Visual Studio (Console)

Séquence animée qui montre comment réaliser un petit programme en C# en mode console à l'aide de l'IDE Visual Studio Express
Date de création: 22/09/2006
https://www.gaudry.be/nl/csharp-visual.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 7 : TreeNode (Console)

Affichage d'un arbre (TreeNodes) dans la console.
Date de création: 01/10/2006
https://www.gaudry.be/nl/csharp-console-tree.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 8 : Premier GUI

Notre première interface graphique en C#
Date de création: 28/09/2006
https://www.gaudry.be/nl/csharp-gui-visual.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 9 : toolStripMenu

C# Comment ajouter une barre d'outils (toolStripMenu) à notre application?
Date de création: 26/09/2006
https://www.gaudry.be/nl/csharp-gui-menu.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 10 : TreeNode (GUI)

Comment afficher un arbre (TreeNode) dans une interface graphique
Date de création: 02/10/2006
https://www.gaudry.be/nl/csharp-gui-tree.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 11 : Adapter la taille

Comment adapter la taille d'un composant graphique en fonction de la taille de la fenêtre?
Date de création: 04/10/2006
https://www.gaudry.be/nl/csharp-gui-adapter-taille.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 12 : Config (DB)

Fichiers de configuration de base de données
Date de création: 01/10/2006
https://www.gaudry.be/nl/csharp-app-config.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 13 : Héritage

L'héritage en C#...
Date de création: 15/10/2006
https://www.gaudry.be/nl/csharp-heritage.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 14 : Délégués

Les délégués en C#. Comprendre l'utilisation des Delegate (CSharp)
Date de création: 05/10/2006
https://www.gaudry.be/nl/csharp-delegate.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 15 : Couleurs RGB et HSL

Manipulations d'images. Couleurs RGB(RVB), RGBA, HSL (TSL). Conversions entre RGB et HSL, conversions entre HSL et RGB
Date de création: 06/05/2007
https://www.gaudry.be/nl/csharp-rgb-hsl.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 16 : Captures d'écran

Captures d'écran de l'application Bibliobrol
Date de création: 06/05/2007
https://www.gaudry.be/nl/bibliobrol-snapshots.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 17 : Téléchargement

Téléchargement et installation de l'application bibliobrol
Date de création: 07/12/2006
https://www.gaudry.be/nl/bibliobrol.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 18 : BrolExplorer

Téléchargement et installation de l'application BrolExplorer
Date de création: 01/11/2007
https://www.gaudry.be/nl/brolexplorer.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 19 : BrolFileStats

Téléchargement et installation de l'application BrolFileStats
Date de création: 01/11/2007
https://www.gaudry.be/nl/brolfilestats.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 20 : BrolMetaData

Téléchargement et installation de l'application BrolMetaData
Date de création: 01/11/2007
https://www.gaudry.be/nl/brolmetadata.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 21 : bibliobrol

Réaliser une application de gestion de media. Brève analyse de bibliobrol.
Date de création: 01/12/2006
https://www.gaudry.be/nl/bibliobrol-analyse.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 22 : Le modèle

Les différentes classes qui constituent le coeur même de l'application bibliobrol : le modèle.
Date de création: 06/12/2006
https://www.gaudry.be/nl/bibliobrol-objets.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 23 : DAO

Comment rendre notre application indépendante du système de persistance employé.
Date de création: 06/12/2006
https://www.gaudry.be/nl/bibliobrol-dao.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 24 : DAO : interfaces

Les interfaces dont nous avons besoin dans notre DAO
Date de création: 06/12/2006
https://www.gaudry.be/nl/bibliobrol-dao-interfaces.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 25 : Adapter et Utils


Date de création: 06/12/2006
https://www.gaudry.be/nl/bibliobrol-model-misc.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 26 : Observer

Les différentes classes et interfaces nécessaires à notre implémentation de l'observer pattern en C#
Date de création: 16/12/2006
https://www.gaudry.be/nl/bibliobrol-observer.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 27 : MainForm

La fenêtre principale de notre application Bibliobrol
Date de création: 17/12/2006
https://www.gaudry.be/nl/bibliobrol-view-mainform.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 28 : Console Bibliobrol

La console qui nous permet de récolter les informations relatives au fonctionnement de l'application. Le mécanisme de l'observer pattern est employé à cet e
Date de création: 17/12/2006
https://www.gaudry.be/nl/bibliobrol-view-console.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 29 : WebServices

Comment créer un service Web en C# avec Visual Studio 2005
Date de création: 04/06/2007
https://www.gaudry.be/nl/csharp-webservice.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 30 : BrolDev Source

Tous les codes source CSharp du projet BrolDev
Date de création: 16/10/2009
https://www.gaudry.be/nl/cs-broldev-source.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 31 : BiblioBrol sources

Tous les codes source CSharp du projet BiblioBrol
Date de création: 16/10/2009
https://www.gaudry.be/nl/cs-bibliobrol-source.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 32 : BrolExplorer

Tous les codes source CSharp du projet BrolExplorer
Date de création: 30/10/2009
https://www.gaudry.be/nl/cs-brolexplorer-source.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 33 : PhotoBrol

Tous les codes source CSharp du projet PhotoBrol
Date de création: 30/10/2009
https://www.gaudry.be/nl/cs-photobrol-source.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 34 : BrolFileStats

Tous les codes source CSharp du projet BrolFileStats
Date de création: 30/10/2009
https://www.gaudry.be/nl/cs-brolfilestats-source.html

Inhoudsopgave Haut

Inhoudsopgave Haut

Nederlandse vertaling

U hebt gevraagd om deze site in het Nederlands te bezoeken. Voor nu wordt alleen de interface vertaald, maar nog niet alle inhoud.

Als je me wilt helpen met vertalingen, is je bijdrage welkom. Het enige dat u hoeft te doen, is u op de site registreren en mij een bericht sturen waarin u wordt gevraagd om u toe te voegen aan de groep vertalers, zodat u de gewenste pagina's kunt vertalen. Een link onderaan elke vertaalde pagina geeft aan dat u de vertaler bent en heeft een link naar uw profiel.

Bij voorbaat dank.

Document heeft de 19/03/2002 gemaakt, de laatste keer de 31/10/2018 gewijzigd
Bron van het afgedrukte document:https://www.gaudry.be/nl/programmation/langage-csharp/sommaire-chapitre.html

De infobrol is een persoonlijke site waarvan de inhoud uitsluitend mijn verantwoordelijkheid is. De tekst is beschikbaar onder CreativeCommons-licentie (BY-NC-SA). Meer info op de gebruiksvoorwaarden en de auteur.