Geen cache-versie.

Caching uitgeschakeld. Standaardinstelling voor deze pagina:ingeschakeld (code LNG204)
Als het scherm te langzaam is, kunt u de gebruikersmodus uitschakelen om de cacheversie te bekijken.

Samenvatting van C Sharp

Logo van hoofdstuk C SharpIntroductie tot de C # programmeertaal


U kunt de volledige informatie over hoofdstuk C Sharp raadplegen.

Pagina's van hoofdstuk C Sharp

Types de données
https://www.gaudry.be > programmering > C Sharp
[1] 20/09/2006 - Laatst gewijzigd 22/07/2024 Les différents types de données du langage C#

Mots clés Java/C#
https://www.gaudry.be > programmering > C Sharp
[2] 21/09/2006 - Laatst gewijzigd 22/07/2024 Tableau de correspondances de certains mots clés entre le langage Java et le langage C#

Réflexion
https://www.gaudry.be > programmering > C Sharp
[3] 28/09/2006 - Laatst gewijzigd 22/07/2024 La réflexion en C#. System.Reflection

Arbres
https://www.gaudry.be > programmering > C Sharp
[4] 29/09/2006 - Laatst gewijzigd 22/07/2024 Création d'arbres en C# par l'exemple (affichage des infos d'une classe par réflexion)

FileInfo
https://www.gaudry.be > programmering > C Sharp
[5] 01/10/2006 - Laatst gewijzigd 22/07/2024 Récupérer des informations sur un fichier. Utilisation de FileSystemInfo et FileInfo.

Visual Studio (Console)
https://www.gaudry.be > programmering > C Sharp
[6] 22/09/2006 - Laatst gewijzigd 22/07/2024 Séquence animée qui montre comment réaliser un petit programme en C# en mode console à l'aide de l'IDE Visual Studio Express

TreeNode (Console)
https://www.gaudry.be > programmering > C Sharp
[7] 01/10/2006 - Laatst gewijzigd 22/07/2024 Affichage d'un arbre (TreeNodes) dans la console.

Premier GUI
https://www.gaudry.be > programmering > C Sharp
[8] 28/09/2006 - Laatst gewijzigd 22/07/2024 Notre première interface graphique en C#

toolStripMenu
https://www.gaudry.be > programmering > C Sharp
[9] 26/09/2006 - Laatst gewijzigd 22/07/2024 C# Comment ajouter une barre d'outils (toolStripMenu) à notre application?

TreeNode (GUI)
https://www.gaudry.be > programmering > C Sharp
[10] 02/10/2006 - Laatst gewijzigd 22/07/2024 Comment afficher un arbre (TreeNode) dans une interface graphique

Adapter la taille
https://www.gaudry.be > programmering > C Sharp
[11] 04/10/2006 - Laatst gewijzigd 22/07/2024 Comment adapter la taille d'un composant graphique en fonction de la taille de la fenêtre?

Config (DB)
https://www.gaudry.be > programmering > C Sharp
[12] 01/10/2006 - Laatst gewijzigd 22/07/2024 Fichiers de configuration de base de données

Héritage
https://www.gaudry.be > programmering > C Sharp
[13] 15/10/2006 - Laatst gewijzigd 22/07/2024 L'héritage en C#...

Délégués
https://www.gaudry.be > programmering > C Sharp
[14] 05/10/2006 - Laatst gewijzigd 22/07/2024 Les délégués en C#. Comprendre l'utilisation des Delegate (CSharp)

Couleurs RGB et HSL
https://www.gaudry.be > programmering > C Sharp
[15] 06/05/2007 - Laatst gewijzigd 22/07/2024 Manipulations d'images. Couleurs RGB(RVB), RGBA, HSL (TSL). Conversions entre RGB et HSL, conversions entre HSL et RGB

Captures d'écran
https://www.gaudry.be > programmering > C Sharp
[16] 06/05/2007 - Laatst gewijzigd 22/07/2024 Captures d'écran de l'application Bibliobrol

Téléchargement
https://www.gaudry.be > programmering > C Sharp
[17] 07/12/2006 - Laatst gewijzigd 22/07/2024 Téléchargement et installation de l'application bibliobrol

BrolExplorer
https://www.gaudry.be > programmering > C Sharp
[18] 01/11/2007 - Laatst gewijzigd 22/07/2024 Téléchargement et installation de l'application BrolExplorer

BrolFileStats
https://www.gaudry.be > programmering > C Sharp
[19] 01/11/2007 - Laatst gewijzigd 22/07/2024 Téléchargement et installation de l'application BrolFileStats

BrolMetaData
https://www.gaudry.be > programmering > C Sharp
[20] 01/11/2007 - Laatst gewijzigd 22/07/2024 Téléchargement et installation de l'application BrolMetaData

bibliobrol
https://www.gaudry.be > programmering > C Sharp
[21] 01/12/2006 - Laatst gewijzigd 22/07/2024 Réaliser une application de gestion de media. Brève analyse de bibliobrol.

Le modèle
https://www.gaudry.be > programmering > C Sharp
[22] 06/12/2006 - Laatst gewijzigd 22/07/2024 Les différentes classes qui constituent le coeur même de l'application bibliobrol : le modèle.

DAO
https://www.gaudry.be > programmering > C Sharp
[23] 06/12/2006 - Laatst gewijzigd 22/07/2024 Comment rendre notre application indépendante du système de persistance employé.

DAO : interfaces
https://www.gaudry.be > programmering > C Sharp
[24] 06/12/2006 - Laatst gewijzigd 22/07/2024 Les interfaces dont nous avons besoin dans notre DAO

Adapter et Utils
https://www.gaudry.be > programmering > C Sharp
[25] 06/12/2006 - Laatst gewijzigd 22/07/2024

Observer
https://www.gaudry.be > programmering > C Sharp
[26] 16/12/2006 - Laatst gewijzigd 22/07/2024 Les différentes classes et interfaces nécessaires à notre implémentation de l'observer pattern en C#

MainForm
https://www.gaudry.be > programmering > C Sharp
[27] 17/12/2006 - Laatst gewijzigd 22/07/2024 La fenêtre principale de notre application Bibliobrol

Console Bibliobrol
https://www.gaudry.be > programmering > C Sharp
[28] 17/12/2006 - Laatst gewijzigd 22/07/2024 La console qui nous permet de récolter les informations relatives au fonctionnement de l'application. Le mécanisme de l'observer pattern est employé à cet e

WebServices
https://www.gaudry.be > programmering > C Sharp
[29] 04/06/2007 - Laatst gewijzigd 22/07/2024 Comment créer un service Web en C# avec Visual Studio 2005

BrolDev Source
https://www.gaudry.be > programmering > C Sharp
[30] 16/10/2009 - Laatst gewijzigd 22/07/2024 Tous les codes source CSharp du projet BrolDev

BiblioBrol sources
https://www.gaudry.be > programmering > C Sharp
[31] 16/10/2009 - Laatst gewijzigd 22/07/2024 Tous les codes source CSharp du projet BiblioBrol

BrolExplorer
https://www.gaudry.be > programmering > C Sharp
[32] 30/10/2009 - Laatst gewijzigd 22/07/2024 Tous les codes source CSharp du projet BrolExplorer

PhotoBrol
https://www.gaudry.be > programmering > C Sharp
[33] 30/10/2009 - Laatst gewijzigd 22/07/2024 Tous les codes source CSharp du projet PhotoBrol

BrolFileStats
https://www.gaudry.be > programmering > C Sharp
[34] 30/10/2009 - Laatst gewijzigd 22/07/2024 Tous les codes source CSharp du projet BrolFileStats

Nederlandse vertaling

U hebt gevraagd om deze site in het Nederlands te bezoeken. Voor nu wordt alleen de interface vertaald, maar nog niet alle inhoud.

Als je me wilt helpen met vertalingen, is je bijdrage welkom. Het enige dat u hoeft te doen, is u op de site registreren en mij een bericht sturen waarin u wordt gevraagd om u toe te voegen aan de groep vertalers, zodat u de gewenste pagina's kunt vertalen. Een link onderaan elke vertaalde pagina geeft aan dat u de vertaler bent en heeft een link naar uw profiel.

Bij voorbaat dank.

Document heeft de 19/03/2002 gemaakt, de laatste keer de 16/07/2024 gewijzigd
Bron van het afgedrukte document:https://www.gaudry.be/nl/programmation/langage-csharp/sommaire-chapitre.html

De infobrol is een persoonlijke site waarvan de inhoud uitsluitend mijn verantwoordelijkheid is. De tekst is beschikbaar onder CreativeCommons-licentie (BY-NC-SA). Meer info op de gebruiksvoorwaarden en de auteur.