Geen cache-versie.

Caching uitgeschakeld. Standaardinstelling voor deze pagina:ingeschakeld (code LNG204)
Als het scherm te langzaam is, kunt u de gebruikersmodus uitschakelen om de cacheversie te bekijken.

Correspondance des mots clés entre Java et C#

Correspondance des mots clés entre Java et C# 
C#Java
C#Java
abstractabstract
as/
basesuper
boolboolean
breakbreak
byte/
casecase
catchcatch
charchar
checked/
classclass
constconst
continuecontinue
decimal/
defaultdefault
delegate/
dodo
doubledouble
elseelse
enum/
event/
explicit/
externnative
finallyfinally
fixed/
floatfloat
forfor
foreach/
get/
gotogoto
ifif
implicit/
in/
intint
interfaceinterface
internalprotected
isinstanceof
locksynchronized
longlong
namespacepackage
newnew
nullnull
object/
operator/
out/
override/
params/
privateprivate
protected/
publicpublic
readonly/
ref/
returnreturn
sbytebyte
sealedfinal
set/
shortshort
sizeof/
stackalloc/
staticstatic
string/
struct/
switchswitch
thisthis
throwthrow
truetrue
trytry
typeof/
uint/
ulong/
unchecked/
unsafe/
ushort/
usingimport
value/
virtual/
voidvoid
whilewhile
:extends
:implements
/strictfp
/throws
/transient
/volatile

Nederlandse vertaling

U hebt gevraagd om deze site in het Nederlands te bezoeken. Voor nu wordt alleen de interface vertaald, maar nog niet alle inhoud.

Als je me wilt helpen met vertalingen, is je bijdrage welkom. Het enige dat u hoeft te doen, is u op de site registreren en mij een bericht sturen waarin u wordt gevraagd om u toe te voegen aan de groep vertalers, zodat u de gewenste pagina's kunt vertalen. Een link onderaan elke vertaalde pagina geeft aan dat u de vertaler bent en heeft een link naar uw profiel.

Bij voorbaat dank.

Document heeft de 21/09/2006 gemaakt, de laatste keer de 31/10/2018 gewijzigd
Bron van het afgedrukte document:https://www.gaudry.be/nl/csharp-java-motcle.html

De infobrol is een persoonlijke site waarvan de inhoud uitsluitend mijn verantwoordelijkheid is. De tekst is beschikbaar onder CreativeCommons-licentie (BY-NC-SA). Meer info op de gebruiksvoorwaarden en de auteur.