Samenvatting van Java

Logo van hoofdstuk JavaDe Java-programmeertaal


U kunt de volledige informatie over hoofdstuk Java raadplegen.

Pagina's van hoofdstuk Java

Tableaux
https://www.gaudry.be > programmering > Java
[1] 07/05/2005 - Laatst gewijzigd 01/10/2023 Les tableaux en Java. Déclarations, initialisations, affectations, utilisations de for() et foreach()

Les classes
https://www.gaudry.be > programmering > Java
[2] 08/05/2005 - Laatst gewijzigd 01/10/2023

Mots clés
https://www.gaudry.be > programmering > Java
[3] 04/08/2006 - Laatst gewijzigd 01/10/2023 Différents mots clés du langage Java et quelques explications

Collections
https://www.gaudry.be > programmering > Java
[4] 14/06/2005 - Laatst gewijzigd 01/10/2023 Java : explications sur le framework Collections, les itérateurs, les comparateurs

API 1.5
https://www.gaudry.be > programmering > Java
[5] 11/06/2005 - Laatst gewijzigd 01/10/2023 Les API Java 1.5 du site de sun. En anglais...

packages Java
https://www.gaudry.be > programmering > Java
[6] 07/02/2006 - Laatst gewijzigd 01/10/2023 Une vue d'ensemble sur les packages Java 1.5 de J2SE, et des liens vers les différentes API. En anglais. Ces pages proviennent du site de Sun.

Tags Struts
https://www.gaudry.be > programmering > Java
[7] 24/11/2005 - Laatst gewijzigd 01/10/2023 La documentation relative aux Tags Struts (Bean, HTML, logic, tiles) depuis le site de struts-apache.org (en anglais)

Trier en Java
https://www.gaudry.be > programmering > Java
[8] 16/06/2005 - Laatst gewijzigd 01/10/2023 Les algorithmes de comparaisons et les algorithmes de tri en Java

Les flux
https://www.gaudry.be > programmering > Java
[9] 24/06/2005 - Laatst gewijzigd 01/10/2023 Vue d'ensemble sur la hiérarchie des flux (streams) en Java

ByteStreams
https://www.gaudry.be > programmering > Java
[10] 24/06/2005 - Laatst gewijzigd 01/10/2023

Flux standards
https://www.gaudry.be > programmering > Java
[11] 24/06/2005 - Laatst gewijzigd 01/10/2023 Les streams standards (System.in, System.out, System.err) et les redirections de flux

PrintStream
https://www.gaudry.be > programmering > Java
[12] 24/06/2005 - Laatst gewijzigd 01/10/2023

package java.net
https://www.gaudry.be > programmering > Java
[13] 21/10/2005 - Laatst gewijzigd 01/10/2023 Une introduction au package java.net

URL en Java
https://www.gaudry.be > programmering > Java
[14] 25/10/2005 - Laatst gewijzigd 01/10/2023 La classe java.net.URL

URLConnection
https://www.gaudry.be > programmering > Java
[15] 25/10/2005 - Laatst gewijzigd 01/10/2023 la classe java.net.URLConnection

Protocol Handler
https://www.gaudry.be > programmering > Java
[16] 02/11/2005 - Laatst gewijzigd 01/10/2023 Les mécanismes de gestion de protocoles en java (protocol handler)

URLStreamHandler
https://www.gaudry.be > programmering > Java
[17] 02/11/2005 - Laatst gewijzigd 01/10/2023 Quelques explications relatives à la classe Java URLStreamHandler, ainsi qu'aux méthodes openConnection() et parseURL()

Struts memento
https://www.gaudry.be > programmering > Java
[18] 28/11/2005 - Laatst gewijzigd 01/10/2023 Aide mémoire pour l'utilisation de Struts

Struts Web Exemple
https://www.gaudry.be > programmering > Java
[19] 03/08/2008 - Laatst gewijzigd 01/10/2023 Exemple d'application Struts Web

Exercices Java
https://www.gaudry.be > programmering > Java
[20] 15/05/2005 - Laatst gewijzigd 01/10/2023 Liens vers des exercices Java. A chaque fois un énoncé vous est présenté, et vous pouvez consulter une solution proposée en affichant chaque classe séparéme

Ex LetterGrade
https://www.gaudry.be > programmering > Java
[21] 15/05/2005 - Laatst gewijzigd 01/10/2023 Exercice LetterGrade, conversion d'une cote en lettre d'appréciation

Ex VowelCase
https://www.gaudry.be > programmering > Java
[22] 15/05/2005 - Laatst gewijzigd 01/10/2023 Exercice VowelCase, conversion des voyelles en majuscules et des consonnes en minuscules.

Ex MyNumber
https://www.gaudry.be > programmering > Java
[23] 15/05/2005 - Laatst gewijzigd 01/10/2023 Exercice MyNumber, convertir un nombre en lettres

Ex Triangle
https://www.gaudry.be > programmering > Java
[24] 15/05/2005 - Laatst gewijzigd 01/10/2023 Exercice Triangle, vérifier qu'un triangle donné par ses longueurs de côtés soit un triangle rectangle, calculer sa surface, déterminer s'il est plus grand

Ex NumberCruncher
https://www.gaudry.be > programmering > Java
[25] 15/05/2005 - Laatst gewijzigd 01/10/2023 Classe utilitaire, multiple de?, affichage des carrés et cubes, affichages des valeurs en binaire, octal, hexadécimal, affichage de la somme des pairs, du p

Ex SellingHouses
https://www.gaudry.be > programmering > Java
[26] 15/05/2005 - Laatst gewijzigd 01/10/2023 Exercice SellingHouses, classes House, Room, Villa, Loft, et les tests

Ex AbstractSorter
https://www.gaudry.be > programmering > Java
[27] 14/06/2005 - Laatst gewijzigd 01/10/2023 Exercice AbstractSorter. Implémentation de différents algorithmes de tris

Nederlandse vertaling

U hebt gevraagd om deze site in het Nederlands te bezoeken. Voor nu wordt alleen de interface vertaald, maar nog niet alle inhoud.

Als je me wilt helpen met vertalingen, is je bijdrage welkom. Het enige dat u hoeft te doen, is u op de site registreren en mij een bericht sturen waarin u wordt gevraagd om u toe te voegen aan de groep vertalers, zodat u de gewenste pagina's kunt vertalen. Een link onderaan elke vertaalde pagina geeft aan dat u de vertaler bent en heeft een link naar uw profiel.

Bij voorbaat dank.

Document heeft de 19/03/2002 gemaakt, de laatste keer de 10/04/2021 gewijzigd
Bron van het afgedrukte document:https://www.gaudry.be/nl/programmation/langage-java/sommaire-chapitre.html

De infobrol is een persoonlijke site waarvan de inhoud uitsluitend mijn verantwoordelijkheid is. De tekst is beschikbaar onder CreativeCommons-licentie (BY-NC-SA). Meer info op de gebruiksvoorwaarden en de auteur.