Samenvatting van Java

De Java-programmeertaal

U kunt de volledige informatie over hoofdstuk Java raadplegen.

Pagina's van hoofdstuk Java

Page n° 1 : Tableaux

Les tableaux en Java. Déclarations, initialisations, affectations, utilisations de for() et foreach()
Date de création: 07/05/2005
https://www.gaudry.be/nl/java-array.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 2 : Les classes


Date de création: 08/05/2005
https://www.gaudry.be/nl/java-class.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 3 : Mots clés

Différents mots clés du langage Java et quelques explications
Date de création: 04/08/2006
https://www.gaudry.be/nl/java-motcle.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 4 : Collections

Java : explications sur le framework Collections, les itérateurs, les comparateurs
Date de création: 14/06/2005
https://www.gaudry.be/nl/java-collections.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 5 : API 1.5

Les API Java 1.5 du site de sun. En anglais...
Date de création: 11/06/2005
https://www.gaudry.be/nl/java-api.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 6 : packages Java

Une vue d'ensemble sur les packages Java 1.5 de J2SE, et des liens vers les différentes API. En anglais. Ces pages proviennent du site de Sun.
Date de création: 07/02/2006
https://www.gaudry.be/nl/java-api-packages.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 7 : Tags Struts

La documentation relative aux Tags Struts (Bean, HTML, logic, tiles) depuis le site de struts-apache.org (en anglais)
Date de création: 24/11/2005
https://www.gaudry.be/nl/java-struts-tags.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 8 : Trier en Java

Les algorithmes de comparaisons et les algorithmes de tri en Java
Date de création: 16/06/2005
https://www.gaudry.be/nl/java-comparer-trier.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 9 : Les flux

Vue d'ensemble sur la hiérarchie des flux (streams) en Java
Date de création: 24/06/2005
https://www.gaudry.be/nl/java-streams.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 10 : ByteStreams


Date de création: 24/06/2005
https://www.gaudry.be/nl/java-bytestreams.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 11 : Flux standards

Les streams standards (System.in, System.out, System.err) et les redirections de flux
Date de création: 24/06/2005
https://www.gaudry.be/nl/java-system-out.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 12 : PrintStream


Date de création: 24/06/2005
https://www.gaudry.be/nl/java-printstream.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 13 : package java.net

Une introduction au package java.net
Date de création: 21/10/2005
https://www.gaudry.be/nl/java-net.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 14 : URL en Java

La classe java.net.URL
Date de création: 25/10/2005
https://www.gaudry.be/nl/java-url.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 15 : URLConnection

la classe java.net.URLConnection
Date de création: 25/10/2005
https://www.gaudry.be/nl/java-urlconnection.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 16 : Protocol Handler

Les mécanismes de gestion de protocoles en java (protocol handler)
Date de création: 02/11/2005
https://www.gaudry.be/nl/java-protocol-handler.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 17 : URLStreamHandler

Quelques explications relatives à la classe Java URLStreamHandler, ainsi qu'aux méthodes openConnection() et parseURL()
Date de création: 02/11/2005
https://www.gaudry.be/nl/java-urlstreamhandler.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 18 : Struts memento

Aide mémoire pour l'utilisation de Struts
Date de création: 28/11/2005
https://www.gaudry.be/nl/java-struts-memento.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 19 : Struts Web Exemple

Exemple d'application Struts Web
Date de création: 03/08/2008
https://www.gaudry.be/nl/java-struts-exemple.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 20 : Exercices Java

Liens vers des exercices Java. A chaque fois un énoncé vous est présenté, et vous pouvez consulter une solution proposée en affichant chaque classe séparéme
Date de création: 15/05/2005
https://www.gaudry.be/nl/javaex.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 21 : Ex LetterGrade

Exercice LetterGrade, conversion d'une cote en lettre d'appréciation
Date de création: 15/05/2005
https://www.gaudry.be/nl/javaex-rf-lettergrade.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 22 : Ex VowelCase

Exercice VowelCase, conversion des voyelles en majuscules et des consonnes en minuscules.
Date de création: 15/05/2005
https://www.gaudry.be/nl/javaex-rf-vowelcase.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 23 : Ex MyNumber

Exercice MyNumber, convertir un nombre en lettres
Date de création: 15/05/2005
https://www.gaudry.be/nl/javaex-rf-mynumber.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 24 : Ex Triangle

Exercice Triangle, vérifier qu'un triangle donné par ses longueurs de côtés soit un triangle rectangle, calculer sa surface, déterminer s'il est plus grand
Date de création: 15/05/2005
https://www.gaudry.be/nl/javaex-rf-triangle.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 25 : Ex NumberCruncher

Classe utilitaire, multiple de?, affichage des carrés et cubes, affichages des valeurs en binaire, octal, hexadécimal, affichage de la somme des pairs, du p
Date de création: 15/05/2005
https://www.gaudry.be/nl/javaex-rf-numbercruncher.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 26 : Ex SellingHouses

Exercice SellingHouses, classes House, Room, Villa, Loft, et les tests
Date de création: 15/05/2005
https://www.gaudry.be/nl/javaex-rf-sellinghouses.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 27 : Ex AbstractSorter

Exercice AbstractSorter. Implémentation de différents algorithmes de tris
Date de création: 14/06/2005
https://www.gaudry.be/nl/javaex-rf-abstractsorter.html

Inhoudsopgave Haut

Inhoudsopgave Haut

Nederlandse vertaling

U hebt gevraagd om deze site in het Nederlands te bezoeken. Voor nu wordt alleen de interface vertaald, maar nog niet alle inhoud.

Als je me wilt helpen met vertalingen, is je bijdrage welkom. Het enige dat u hoeft te doen, is u op de site registreren en mij een bericht sturen waarin u wordt gevraagd om u toe te voegen aan de groep vertalers, zodat u de gewenste pagina's kunt vertalen. Een link onderaan elke vertaalde pagina geeft aan dat u de vertaler bent en heeft een link naar uw profiel.

Bij voorbaat dank.

Document heeft de 19/03/2002 gemaakt, de laatste keer de 31/10/2018 gewijzigd
Bron van het afgedrukte document:https://www.gaudry.be/nl/programmation/langage-java/sommaire-chapitre.html

De infobrol is een persoonlijke site waarvan de inhoud uitsluitend mijn verantwoordelijkheid is. De tekst is beschikbaar onder CreativeCommons-licentie (BY-NC-SA). Meer info op de gebruiksvoorwaarden en de auteur.