Triangle

Lisez d'abord l'énoncé, et essayez de résoudre l'exercice. Ensuite vous pouvez utiliser la boîte de sélection afin d'afficher le code correspondant.

Enoncé

Nous devons :

  • Ecrire une classe Triangle, qui possède une variable d'instance sides (une ArrayList) pour stocker les longueurs des côtés du triangle.
  • Le constructeur devra prendre en paramètres trois valeurs de type int pour les longueurs des côtés du triangle.
  • Créer une méthode qui vérifie que le triangle soit un triangle rectangle.
    Selon Pythagore, un triangle est rectangle si x2+y2=z2, où x, y, et z sont les côtés du triangle.
  • Ecrire une méthode getSurface() qui retourne la surface d'un triangle rectangle (base*hauteur)/2.
  • Ecrire une méthode isLargerThan(Triangle aTriangle) qui vérifie que la surface d'un triangle rectangle soit plus grande que celle d'un autre.
    Si un des 2 triangle n'est pas un triangle rectangle, cette méthode doit retourner false.

Nederlandse vertaling

U hebt gevraagd om deze site in het Nederlands te bezoeken. Voor nu wordt alleen de interface vertaald, maar nog niet alle inhoud.

Als je me wilt helpen met vertalingen, is je bijdrage welkom. Het enige dat u hoeft te doen, is u op de site registreren en mij een bericht sturen waarin u wordt gevraagd om u toe te voegen aan de groep vertalers, zodat u de gewenste pagina's kunt vertalen. Een link onderaan elke vertaalde pagina geeft aan dat u de vertaler bent en heeft een link naar uw profiel.

Bij voorbaat dank.

Document heeft de 15/05/2005 gemaakt, de laatste keer de 08/08/2019 gewijzigd
Bron van het afgedrukte document:https://www.gaudry.be/nl/javaex-rf-triangle.html

De infobrol is een persoonlijke site waarvan de inhoud uitsluitend mijn verantwoordelijkheid is. De tekst is beschikbaar onder CreativeCommons-licentie (BY-NC-SA). Meer info op de gebruiksvoorwaarden en de auteur.