AbstractSorter

Lisez d'abord l'énoncé, et essayez de résoudre l'exercice. Ensuite vous pouvez utiliser la boîte de sélection afin d'afficher le code correspondant.

Enoncé

Nous devons implémenter quelques algorithmes de tris pour un tableau.

Pour réaliser cela, il nous est demandé de respecter les consignes suivantes :

 • Créer une interface Sorter, avec la méthode sort(Comparable[]);
 • Créer une classe abstraite AbstractSorter qui implémente Sorter.
  AbstractSorter contient les méthodes suivantes :
  • swap(int,int) qui permute deux valeurs d'un tableau.
  • compare(Comparable,Comparable); qui utilise un comparateur selon l'ordre naturel.
  Une classe interne InternalComparator
  1. private class InternalComparator implements Comparator{
  2. public int compare(Object o1, Object o2) {
  3. return ((Comparable)o1).compareTo((Comparable)o2);
  4. }
  5. }
 • Créer une classe ExchangeSorter qui hérite de AbstractSorter et implémente sort(Comparable[]); en effectuant un tri à bulles.
 • Créer une classe InsertionSorter qui hérite de AbstractSorter et implémente sort(Comparable[]); en effectuant un tri par insertion.

Nederlandse vertaling

U hebt gevraagd om deze site in het Nederlands te bezoeken. Voor nu wordt alleen de interface vertaald, maar nog niet alle inhoud.

Als je me wilt helpen met vertalingen, is je bijdrage welkom. Het enige dat u hoeft te doen, is u op de site registreren en mij een bericht sturen waarin u wordt gevraagd om u toe te voegen aan de groep vertalers, zodat u de gewenste pagina's kunt vertalen. Een link onderaan elke vertaalde pagina geeft aan dat u de vertaler bent en heeft een link naar uw profiel.

Bij voorbaat dank.

Document heeft de 14/06/2005 gemaakt, de laatste keer de 08/08/2019 gewijzigd
Bron van het afgedrukte document:https://www.gaudry.be/nl/javaex-rf-abstractsorter.html

De infobrol is een persoonlijke site waarvan de inhoud uitsluitend mijn verantwoordelijkheid is. De tekst is beschikbaar onder CreativeCommons-licentie (BY-NC-SA). Meer info op de gebruiksvoorwaarden en de auteur.