La classe URLConnection

La classe abstraite java.net.URLConnection nous permet l'accès à de nombreuses informations sur la ressource (taille, “content-type” (en français, « type de contenu, type de données »), date de dernière modification, etc.). Nous pouvons donc manipuler ainsi les en-têtes et le contenu d'une URL.

URLConnection nous permet en outre de configurer les paramètres de la requête envoyée au serveur (informations d'authentification, types de fichiers acceptés, langage, etc.).

Enfin, la classe URLConnection (en réalité toute classe concrète dérivée de la classe abstraite URLConnection) nous permet d'écrire des données sur le serveur, en plus de pouvoir les lire. Exemple : la commande PUT en HTTP.

Nous obtenons une classe dérivée de URLConnection grâce à la méthode openConnection() de la classe java.net.URL.

La classe URLConnection fait partie du « mécanisme Java de gestion de protocole » (en anglais, “Java's protocol handler mechanism”), qui implique aussi la classe java.net.URLStreamHandler. L'intention est de séparer les détails du traitement d'un protocole du traitement des types de données particuliers.

Quand nous créons URLConnection, ce dernier n'est pas connecté. L'hôte local et l'hôte distant ne peuvent lire ou envoyer des données. C'est l'appel à la méthode connect() qui nous permet de rendre la connection effective. Cependant, nous aurons peu souvent le besoin d'appeler directement la méthode connect(), car la méthode getInputStream() appelle elle même la méthode connect().

Nederlandse vertaling

U hebt gevraagd om deze site in het Nederlands te bezoeken. Voor nu wordt alleen de interface vertaald, maar nog niet alle inhoud.

Als je me wilt helpen met vertalingen, is je bijdrage welkom. Het enige dat u hoeft te doen, is u op de site registreren en mij een bericht sturen waarin u wordt gevraagd om u toe te voegen aan de groep vertalers, zodat u de gewenste pagina's kunt vertalen. Een link onderaan elke vertaalde pagina geeft aan dat u de vertaler bent en heeft een link naar uw profiel.

Bij voorbaat dank.

Document heeft de 25/10/2005 gemaakt, de laatste keer de 02/08/2019 gewijzigd
Bron van het afgedrukte document:https://www.gaudry.be/nl/java-urlconnection.html

De infobrol is een persoonlijke site waarvan de inhoud uitsluitend mijn verantwoordelijkheid is. De tekst is beschikbaar onder CreativeCommons-licentie (BY-NC-SA). Meer info op de gebruiksvoorwaarden en de auteur.

Notes

  1.  content-type : komt overeen met « type de contenu, type de données » en français

  2.  Uniform Resource Locator : komt overeen met « localisateur uniforme de ressource » en français

  3.  URL : “Uniform Resource Locator” (en français, « localisateur uniforme de ressource »)

  4.  mécanisme Java de gestion de protocole : komt overeen met “Java's protocol handler mechanism” en anglais

Inhoudsopgave Haut