La classe Java PrintStream

PrintStream est certainement le premier flux utilisé par tous programmeurs Java. Qui n'a pas débuté par System.out.println("Hello World!"); ? System.out est un PrintStream qui envoie le flux vers le canal de sortie par défaut : généralement la console.

ClasseQualRetourMéthodeDescription
PrintStreampublicvoidwritevoid write(int b)écrit vers le flux.
OutputStreampublicvoidwritevoid write(byte[] b)écrit vers le flux.
OutputStreampublicvoidwritevoid write(byte[] b, int off, int len)écrit vers le flux.
OutputStreampublicvoidflushvoid flush()force tout output bufférisé en écriture.
OutputStreampublicvoidclosevoid close()ferme le flux.
PrintStreampublicPrintStreamappendPrintStream append(char c)Ajoute le caractère au flux
PrintStreampublicPrintStreamappendPrintStream append(CharSequence csq)Ajoute la séquence de caractères au flux.
PrintStreampublicPrintStreamappendPrintStream append(CharSequence csq, int start, int end)Ajoute une sous-séquence de caractères au flux.
PrintStreampublicbooleancheckErrorboolean checkError()Effectue un flush et vérifie le ststus d'erreur.
PrintStreampublicPrintStreamformatPrintStream format(Locale l, String format, Object... args)Ecrit une chaîne de caractères selon un format donné et les arguments à appliquer au format.
PrintStreampublicPrintStreamformatPrintStream format(String format, Object... args)Ecrit une chaîne de caractères selon un format donné et les arguments à appliquer au format.
PrintStreampublicvoidprintvoid print(boolean b)Ecrit une valeur booléenne dans le flux
PrintStreampublicvoidprintvoid print(char c)Ecrit un caractère dans le flux
PrintStreampublicvoidprintvoid print(char[] s)Ecrit un tableau de caractères dans le flux
PrintStreampublicvoidprintvoid print(double d)Ecrit une valeur numérique; de présision double dans le flux
PrintStreampublicvoidprintvoid print(float f)Ecrit une valeur numérique; de présision float dans le flux
PrintStreampublicvoidprintvoid print(int i)Ecrit une valeur numérique; de présision int dans le flux
PrintStreampublicvoidprintvoid print(long l)Ecrit une valeur numérique; de présision long dans le flux
PrintStreampublicvoidprintvoid print(Object obj)Ecrit un objet dans le flux
PrintStreampublicvoidprintvoid print(String s)Ecrit une chaîne de caractères dans le flux
PrintStreampublicPrintStreamprintfPrintStream printf(Locale l, String format, Object... args)Ecrit une chaîne de caractères selon un format donné et les arguments à appliquer au format.
PrintStreampublicPrintStreamprintfPrintStream printf(String format, Object... args)Ecrit une chaîne de caractères selon un format donné et les arguments à appliquer au format.
PrintStreampublicvoidprintlnvoid println()Ecrit un retour à la ligne dans le flux
PrintStreampublicvoidprintlnvoid println(boolean x)Ecrit une valeur booléenne suivi d'un retour à la ligne dans le flux
PrintStreampublicvoidprintlnvoid println(char x)Ecrit un caractère suivi d'un retour à la ligne dans le flux
PrintStreampublicvoidprintlnvoid println(char[] x)Ecrit un tableau de caractères suivi d'un retour à la ligne dans le flux
PrintStreampublicvoidprintlnvoid println(double x)Ecrit une valeur numérique; de présision double suivie d'un retour à la ligne dans le flux
PrintStreampublicvoidprintlnvoid println(float x)Ecrit une valeur numérique; de présision float suivie d'un retour à la ligne dans le flux
PrintStreampublicvoidprintlnvoid println(int x)Ecrit une valeur numérique; de présision int suivie d'un retour à la ligne dans le flux
PrintStreampublicvoidprintlnvoid println(long x)Ecrit une valeur numérique; de présision long suivie d'un retour à la ligne dans le flux
PrintStreampublicvoidprintlnvoid println(Object x)Ecrit un objet suivi d'un retour à la ligne dans le flux
PrintStreampublicvoidprintlnvoid println(String x)Ecrit une chaîne de caractères suivie d'un retour à la ligne dans le flux
PrintStreamprotectedvoidsetErrorvoid setError()Affecte la valeur true au status d'erreur.

Inhoudsopgave Haut

Décorer le flux

Comment faire pour disposer à la fois des fonctionnalités de PrintStream et de FileOutputStream ?

Nous pouvons ajouter les fonctionnalités offertes par PrintStream, en utilisant une instance de FileOutputStream pour construire notre instance de PrintStream.Ce type de situation, où le constructeur prend en argument un flot et lui ajoute des fonctionnalités, est typique du “decorator pattern” :

  1. PrintStream out = new PrintStream(new FileOutputStream("out.txt"), true);
  2. out.println(2);
  3. out.println(new Integer(2));

Inhoudsopgave Haut

Nederlandse vertaling

U hebt gevraagd om deze site in het Nederlands te bezoeken. Voor nu wordt alleen de interface vertaald, maar nog niet alle inhoud.

Als je me wilt helpen met vertalingen, is je bijdrage welkom. Het enige dat u hoeft te doen, is u op de site registreren en mij een bericht sturen waarin u wordt gevraagd om u toe te voegen aan de groep vertalers, zodat u de gewenste pagina's kunt vertalen. Een link onderaan elke vertaalde pagina geeft aan dat u de vertaler bent en heeft een link naar uw profiel.

Bij voorbaat dank.

Document heeft de 24/06/2005 gemaakt, de laatste keer de 02/08/2019 gewijzigd
Bron van het afgedrukte document:https://www.gaudry.be/nl/java-printstream.html

De infobrol is een persoonlijke site waarvan de inhoud uitsluitend mijn verantwoordelijkheid is. De tekst is beschikbaar onder CreativeCommons-licentie (BY-NC-SA). Meer info op de gebruiksvoorwaarden en de auteur.