Samenvatting van Inleiding tot JavaScript

Begrijp de principes van de JavaScript-taal. Gecodeerde codes.

U kunt de volledige informatie over hoofdstuk Inleiding tot JavaScript raadplegen.

Pagina's van hoofdstuk Inleiding tot JavaScript

Page n° 1 : Introduction

La place du langage JavaScript dans le Web, héritage du Javacript, comparaison avec d'autres langages, pourquoi utiliser JavaScript?
Date de création: 19/03/2002
https://www.gaudry.be/nl/javascript-intro.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 2 : Premier script

Une première approche du langage JavaScript. Comment réaliser notre premier script?
Date de création: 19/03/2002
https://www.gaudry.be/nl/javascript-premier-script.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 3 : Insérer un script

Comment insérer un script dans un document html.
Date de création: 19/03/2002
https://www.gaudry.be/nl/javascript-dans-une-page.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 4 : Les coulisses du site

Structure du fichier .js de ce site.
Date de création: 19/03/2002
https://www.gaudry.be/nl/javascript-infobrol.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 5 : Exécution

A quel moment le script sera-t-il exécuté?
Date de création: 19/03/2002
https://www.gaudry.be/nl/javascript-moment.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 6 : Les fonctions

Définition, syntaxe et exemples des fonctions en JavaScript
Date de création: 19/03/2002
https://www.gaudry.be/nl/javascript-function.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 7 : Les variables

Les variables en JavaScript. Déclarations, assignations, conversions, variables globales et locales.
Date de création: 19/03/2002
https://www.gaudry.be/nl/javascript-variables.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 8 : JavaScript & Cookies

Stocker et récupérer des informations grâce à un cookie.
Date de création: 19/03/2002
https://www.gaudry.be/nl/javascript-cookie.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 9 : Les opérateurs

Les opérateurs du langage JavaScript.
Date de création: 19/03/2002
https://www.gaudry.be/nl/javascript-operateur.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 10 : Les boucles en JavaScript

Instructions if, if ... else, for.
Date de création: 19/03/2002
https://www.gaudry.be/nl/javascript-controle-flux.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 11 : Les tableaux


Date de création: 19/03/2002
https://www.gaudry.be/nl/javascript-array.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 12 : onLoad

Le manipulateur d’événements onLoad
Date de création: 19/03/2002
https://www.gaudry.be/nl/javascript-onload.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 13 : Objets & JavaScript

Objets, propriétés et méthodes.
Date de création: 19/03/2002
https://www.gaudry.be/nl/javascript-objets.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 14 : Hiérarchie

Hiérarchie des objets, liens vers chaque objet.
Date de création: 19/03/2002
https://www.gaudry.be/nl/javascript-modele-objet-document.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 15 : L’objet window

Création et fermeture d’une fenêtre.
Date de création: 19/03/2002
https://www.gaudry.be/nl/javascript-window.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 16 : Les frames

Les fenêtres multiples et le JavaScript.
Date de création: 19/03/2002
https://www.gaudry.be/nl/javascript-frame.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 17 : Les boîtes de dialogue

Les méthodes alert(), confirm(), et prompt() de l’objet window.
Date de création: 19/03/2002
https://www.gaudry.be/nl/javascript-alert.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 18 : L’objet history


Date de création: 19/03/2002
https://www.gaudry.be/nl/javascript-window-history.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 19 : L'objet location en JavaScript


Date de création: 19/03/2002
https://www.gaudry.be/nl/javascript-window-location.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 20 : L’objet document


Date de création: 19/03/2002
https://www.gaudry.be/nl/javascript-window-document.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 21 : L’objet link


Date de création: 19/03/2002
https://www.gaudry.be/nl/javascript-link.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 22 : L’objet anchor


Date de création: 19/03/2002
https://www.gaudry.be/nl/javascript-anchor.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 23 : window.document.forms en JavaScript


Date de création: 19/03/2002
https://www.gaudry.be/nl/javascript-form.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 24 : L’objet select


Date de création: 19/03/2002
https://www.gaudry.be/nl/javascript-select.html

Inhoudsopgave Haut

Page n° 25 : date

Comment extraire la date dans une variable?
Date de création: 19/03/2002
https://www.gaudry.be/nl/javascript-date.html

Inhoudsopgave Haut

Inhoudsopgave Haut

Nederlandse vertaling

U hebt gevraagd om deze site in het Nederlands te bezoeken. Voor nu wordt alleen de interface vertaald, maar nog niet alle inhoud.

Als je me wilt helpen met vertalingen, is je bijdrage welkom. Het enige dat u hoeft te doen, is u op de site registreren en mij een bericht sturen waarin u wordt gevraagd om u toe te voegen aan de groep vertalers, zodat u de gewenste pagina's kunt vertalen. Een link onderaan elke vertaalde pagina geeft aan dat u de vertaler bent en heeft een link naar uw profiel.

Bij voorbaat dank.

Document heeft de 19/03/2002 gemaakt, de laatste keer de 31/10/2018 gewijzigd
Bron van het afgedrukte document:https://www.gaudry.be/nl/programmation/langage-javascript-intro/sommaire-chapitre.html

De infobrol is een persoonlijke site waarvan de inhoud uitsluitend mijn verantwoordelijkheid is. De tekst is beschikbaar onder CreativeCommons-licentie (BY-NC-SA). Meer info op de gebruiksvoorwaarden en de auteur.