Insérer du code JavaScript dans une page html

C'est par la balise <script> que nous signalons à l'explorateur comment exploiter le code qui suit. Il faudra veiller à clôturer le code par </script>.

De nombreux attributs peuvent renforcer l'emploi de cette balise:

 • language permet de spécifier le type et la version du langage utilisé.
 • type exige une valeur sous la forme d'un descripteur MIME.
 • src permet de renvoyer vers un fichier JavaScript externe.
 1. <script type="text/javascript">
 2. <!--
 3. /* code d&eacute;fini avant de charger le contenu de la page */
 4. //-->
 5. <script language="JavaScript" src="/dossier/fichier.js"></script>
 6. </head>
 7. <script type="text/javascript">
 8. <!--
 9. /* code défini à ce moment dans le flux de la page */
 10. //-->
 11. </body>
 12. </html>

Inhoudsopgave Haut

Emplacements possibles

Deux possibilités s'offrent à nous pour placer le script: dans l'en-tête <head> , ou dans le corps <body>.

L'en-tête du document est idéale pour insérer des scripts en réponse à certaines actions de l'utilisateur.

Les scripts placés dans le corps du document permettent d'effectuer des actions ponctuelles. Nous devons cependant veiller à ce qu'un script soit totalement chargé avant de l'exécuter s'il est placé dans le corps du document.

Remarque: nous ne sommes pas limités dans le nombre de balises <script> ... </script> dans un document, tant dans l'en-tête que dans le corps.

Inhoudsopgave Haut

Support du JavaScript

Certains navigateurs ne supportent pas le langage JavaScript. Ils interprètent le code comme du texte, ou comme contenu de page. Nous devons donc nous prémunir des effets indésirables en encapsulant le contenu du script dans des balises de commentaire html.

Après la balise <script>, nous ouvrons donc une balise de commentaire <!-- qui sera ignorée par un navigateur qui supporte le langage, mais qui masquera le code pour un navigateur qui ne saurait l'interpréter.

Le script sera clôturé par les balises //--> et </script>.

Nederlandse vertaling

U hebt gevraagd om deze site in het Nederlands te bezoeken. Voor nu wordt alleen de interface vertaald, maar nog niet alle inhoud.

Als je me wilt helpen met vertalingen, is je bijdrage welkom. Het enige dat u hoeft te doen, is u op de site registreren en mij een bericht sturen waarin u wordt gevraagd om u toe te voegen aan de groep vertalers, zodat u de gewenste pagina's kunt vertalen. Een link onderaan elke vertaalde pagina geeft aan dat u de vertaler bent en heeft een link naar uw profiel.

Bij voorbaat dank.

Document heeft de 19/03/2002 gemaakt, de laatste keer de 31/10/2018 gewijzigd
Bron van het afgedrukte document:https://www.gaudry.be/nl/javascript-dans-une-page.html

De infobrol is een persoonlijke site waarvan de inhoud uitsluitend mijn verantwoordelijkheid is. De tekst is beschikbaar onder CreativeCommons-licentie (BY-NC-SA). Meer info op de gebruiksvoorwaarden en de auteur.