JavaScript : forms

window.document.forms

Les formulaires en HTML permettent les interactions avec l'utilisateur/le visiteur. Un formulaire contient différents champs, et souvent un bouton ou un lien pour soumettre la demande.

Propriétés et méthodes

Propriétés 
Propriété | Description |
action | L'action à effectuer en cas de soumission du formulaire |
encoding | Type d'encodage des données du formulaire |
length | Nombbre de formulaires (<form>) que contient le document |
method | Moyen de transmission des données du formulaire (get=par l'URL; post=non visible |
name | Le nom du formulaire, tel que défini par l'attibut HTML name. |
target | La fenêtre cible du formulaire |
Méthodes 
Méthode | Description |
reset() | Réinitialise le formulaire |
submit() | Soumet les différentes valeurs des champs du formulaire |
[index] | Retourne l'élément <form> de la collection forms à la position spécifiée par index1. |
item(index) | Retourne l'élément <form> de la collection forms à la position spécifiée par index1. |
namedItem(id) | Retourne l'élément <form> de la collection anchors pour lequel l'id correspond à l'id spécifiée. |

Modifier une valeur de formulaire

Nous pouvons accéder au formulaire par son identifiant ou son index, puis manipuler les données qu'il contient.

Exemple de syntaxe pour affecter une valeur à un élément d'un formulaire en JavaScript :

document.nom_formulaire.nom_propriété = "valeur";

Nederlandse vertaling

U hebt gevraagd om deze site in het Nederlands te bezoeken. Voor nu wordt alleen de interface vertaald, maar nog niet alle inhoud.

Als je me wilt helpen met vertalingen, is je bijdrage welkom. Het enige dat u hoeft te doen, is u op de site registreren en mij een bericht sturen waarin u wordt gevraagd om u toe te voegen aan de groep vertalers, zodat u de gewenste pagina's kunt vertalen. Een link onderaan elke vertaalde pagina geeft aan dat u de vertaler bent en heeft een link naar uw profiel.

Bij voorbaat dank.

Document heeft de 19/03/2002 gemaakt, de laatste keer de 04/11/2018 gewijzigd
Bron van het afgedrukte document:https://www.gaudry.be/nl/javascript-form.html

De infobrol is een persoonlijke site waarvan de inhoud uitsluitend mijn verantwoordelijkheid is. De tekst is beschikbaar onder CreativeCommons-licentie (BY-NC-SA). Meer info op de gebruiksvoorwaarden en de auteur.

Notes

  1. a,b Index des tableaux JavaScript : Les index des tableaux en JavaScriptcommencent à zéro

Inhoudsopgave Haut