JavaScript : l'objet location

La position des objets history et location est particulière, car ils n'ont pas d'impact sur le contenu du document (revoir la structure hiérarchique des objets).

L'objet location est tout simplement l'URL (l'adresse) d'un document, il n'est pas le document lui-même. Il est donc possible d'accéder aux différentes propriétés, mais celle que nous utiliserons le plus souvent sera location.href.La propriété href permet d'effectuer un lien vers d'autres pages, ou d'autres fichiers.

Objet location : Propriétés

Nous pouvons accéder à différentes propriétés de l'objet JavaScript location pour obtenir ou manipuler certaines informations relatives à l'adresse du document.

Propriétés de l'objet location 
Propriété | Description | Exemple |
hash | le lien vers une partie spécifique du document (la partie de l'adresse qui suit le symbole #). | #javascript-location-properties |
host | Le nom de l'hôte (généralement une adresse IP ou un nom de domaine), et le numéro de port (sauf s'il s'agit du port par défaut, le port 80). | www.gaudry.be:8080 |
hostname | Le nom de l'hôte sans le numéro de port. | www.gaudry.be |
href | L'adresse en entier | https://www.gaudry.be/nl/javascript-location.html?test=toto#javascript-location-properties |
origin | Le protocole, suivi de la valeur de host | https://www.gaudry.be:8080 |
pathname | Le chemin relatif à l'hôte | javascript-location.html |
port | Le numéro de port1 | 8080 |
protocol | La partie protocole de l'URL. | https |
search | La partie de la requête envoyée dans l'URL (partie qui suit le point d'interrogation). | ?test=toto |

Objet location : Méthodes

Méthodes de l'objet location 
Propriété | Description | Exemple |
assign() | Charge le document qui se trouve à l'adresse spécifiée | location.assign("https://www.gaudry.be/nl/infobrol.html"); |
reload() | Recharge le document actuel. Selon la valeur de l'argument, true recharge depuis le serveur; false recharge depuis le cache dans le navigateur. | location.reload(false); |
replace() | Remplace le document actuel par celui à l'adresse spécifiée. La différence avec assign() est que replace() n'enregistre pas le changement dans l'historique de navigation. | location.replace("https://www.gaudry.be/nl/infobrol.html"); |
toString() | Renvoie l'URL sous forme de chaîne de caractères. | location.toString() |

Nederlandse vertaling

U hebt gevraagd om deze site in het Nederlands te bezoeken. Voor nu wordt alleen de interface vertaald, maar nog niet alle inhoud.

Als je me wilt helpen met vertalingen, is je bijdrage welkom. Het enige dat u hoeft te doen, is u op de site registreren en mij een bericht sturen waarin u wordt gevraagd om u toe te voegen aan de groep vertalers, zodat u de gewenste pagina's kunt vertalen. Een link onderaan elke vertaalde pagina geeft aan dat u de vertaler bent en heeft een link naar uw profiel.

Bij voorbaat dank.

Document heeft de 19/03/2002 gemaakt, de laatste keer de 01/01/1970 gewijzigd
Bron van het afgedrukte document:https://www.gaudry.be/nl/javascript-window-location.html

De infobrol is een persoonlijke site waarvan de inhoud uitsluitend mijn verantwoordelijkheid is. De tekst is beschikbaar onder CreativeCommons-licentie (BY-NC-SA). Meer info op de gebruiksvoorwaarden en de auteur.

Notes

  1.  location.port=80 : Si l'URL utilise le port par défaut (le port 80), une chaîne de caractères vide est renvoyée.

Inhoudsopgave Haut