Les opérateurs en JavaScript

Priorité des opérateurs en JavaScript 
()[]
--++!~-
*/%
+-
<<=>=>
==!=
^
|
&&||
?:
=+=-=*=/=%=<<=>>=&=^=|=
Opérateurs arithmétiques en JavaScript 
OpérateurNom
*Multiplication
/Division
+Addition
-Soustraction
Opérateurs logiques en JavaScript 
OpérateurNomDescriptionSyntaxe
||OU logiqueVérifie qu'une des conditions est réalisée((condition1)||(condition2))
&&ET logiqueVérifie que toutes les conditions sont réalisées((condition1)&&(condition2))
!NON logiqueInverse l'état d'une variable booléenne (retourne la valeur 1 si la variable vaut 0, 0 si elle vaut 1)(!condition)
Opérateurs d'incrémentation/décrémentation 
OpérateurNomDescriptionSyntaxe
++incrémentationAugmente d'une unité la valeur de la variablenom_variable ++
--décrémentationDiminue d'une unité la valeur de la variablenom_variable --
Opérateurs d'affectation 
OpérateurDescription
=Affectation de la valeur (située à droite du signe) à la variable (située à gauche)
+=Addition de deux valeurs et affectation du résultat à la variable
-=Soustraction de deux valeurs et affectation du résultat à la variable
*=Multiplication de deux valeurs et affectation du résultat à la variable
/=Division de deux valeurs et affectation du résultat à la variable
Opérateurs de comparaisons 
OpérateurDescription
==Egal Attention: à ne pas confondre avec l'opérateur d'affectation =
!= Différent
>Supérieur
>=Supérieur ou égal
<Inférieur
<= Inférieur ou égal

Nederlandse vertaling

U hebt gevraagd om deze site in het Nederlands te bezoeken. Voor nu wordt alleen de interface vertaald, maar nog niet alle inhoud.

Als je me wilt helpen met vertalingen, is je bijdrage welkom. Het enige dat u hoeft te doen, is u op de site registreren en mij een bericht sturen waarin u wordt gevraagd om u toe te voegen aan de groep vertalers, zodat u de gewenste pagina's kunt vertalen. Een link onderaan elke vertaalde pagina geeft aan dat u de vertaler bent en heeft een link naar uw profiel.

Bij voorbaat dank.

Document heeft de 19/03/2002 gemaakt, de laatste keer de 26/10/2018 gewijzigd
Bron van het afgedrukte document:https://www.gaudry.be/nl/javascript-operateur.html

De infobrol is een persoonlijke site waarvan de inhoud uitsluitend mijn verantwoordelijkheid is. De tekst is beschikbaar onder CreativeCommons-licentie (BY-NC-SA). Meer info op de gebruiksvoorwaarden en de auteur.