JavaScript : anchor

Informatie

Deux éléments en JavaScript se rapportent à anchor : la propriété anchors de window.document.anchors, mais aussi String.link.

Waarschuwing

Même si ces fonctionnalités sont encore prises en charge par de nombreux navigateurs, elle ne sont plus valides en HTML5.
Il faut à présent utiliser l'attribut id au lieu d'une ancre nommée.

window.document.anchors

Les ancres nommées sont des moyens d'accéder à des parties internes du document.

Propriétés et méthodes

Propriétés 
Propriété | Description |
length | Le nombre de balises <a> contenus dans le document (lecture seule) |
Méthodes 
Méthode | Description |
[index] | Retourne l'élément <a> de la collection anchors à la position spécifiée par index1. |
item(index) | Retourne l'élément <a> de la collection anchors à la position spécifiée par index1. |
namedItem(id) | Retourne l'élément <a> de la collection anchors pour lequel l'id correspond à l'id spécifiée. |

String.prototype.anchor

String chaîne_de_caractères.link(String url);

Retourne le texte de la variable chaîne_de_caractères entourré par une balise HTML représentant une ancre (<a name"nom_de_l_ancre" />).

  1. <script type="text/javascript">
  2. //<![CDATA[
  3. var chaine_de_caracteres="Retour au titre 1";
  4. document.write(chaine.anchor("javascript-anchor"));
  5. //]]>
  6. </script>

Nederlandse vertaling

U hebt gevraagd om deze site in het Nederlands te bezoeken. Voor nu wordt alleen de interface vertaald, maar nog niet alle inhoud.

Als je me wilt helpen met vertalingen, is je bijdrage welkom. Het enige dat u hoeft te doen, is u op de site registreren en mij een bericht sturen waarin u wordt gevraagd om u toe te voegen aan de groep vertalers, zodat u de gewenste pagina's kunt vertalen. Een link onderaan elke vertaalde pagina geeft aan dat u de vertaler bent en heeft een link naar uw profiel.

Bij voorbaat dank.

Document heeft de 19/03/2002 gemaakt, de laatste keer de 01/01/1970 gewijzigd
Bron van het afgedrukte document:https://www.gaudry.be/nl/javascript-anchor.html

De infobrol is een persoonlijke site waarvan de inhoud uitsluitend mijn verantwoordelijkheid is. De tekst is beschikbaar onder CreativeCommons-licentie (BY-NC-SA). Meer info op de gebruiksvoorwaarden en de auteur.

Notes

  1. a,b Index des tableaux JavaScript : Les index des tableaux en JavaScriptcommencent à zéro

Inhoudsopgave Haut