Syntaxe SQL : exemples de commandes DML

DML

Angl : Data manipulation language.
Fr : Langage de manipulation de données -LMD-

Dans une base de données, sous-ensemble de langage de base de données qui regroupe des commandes et des règles d’utilisation permettant de créer, d’extraire, de modifier et/ou de supprimer des données dans la base.

SELECT : Lire tous les enregistrements

Cette commande permet de lire les enregistrements d'une table.

 1. SELECT * FROM t_student;

Projection : Lire tous les enregistrements de certaines colonnes

Cette commande permet de lire tous les enregistrements de certaines colonnes d'une table.

 1. SELECT student_lastname, student_firstname FROM t_student;

Il s'agit d'une projection.

 1. SELECT DISTINCT student_lastname, student_firstname FROM t_student;

DISTINCT permet de ne pas sélectionner plus d'une fois les lignes pour lesquelles l'ensemble des champs student_lastname et student_firstname est identique.

WHERE : Lire certains enregistrements

Cette commande permet de lire seulement certains enregistrements d'une table.

Il s'agit d'une restriction, ou sélection.

 1. SELECT * FROM t_student WHERE student_lastname='Livingstone';

Nous pouvons lire seulement certains enregistrements d'une table (clause WHERE, restriction), mais en plus spécifier quelles colonnes nous désirons (projection)

 1. SELECT DISTINCT student_lastname, student_firstname FROM t_student WHERE student_lastname='Tashi' AND student_gender='F';

INSERT : Insérer un enregistrement

Cette commande permet d'ajouter (d'insérer) des enregistrements dans une table.

 1. INSERT INTO t_student VALUES (3,'Tashi','Saicha','F');

Nous pouvons aussi directement insérer des donnés que nous lisons dans une autre table.

 1. INSERT INTO t_student_2009
 2. SELECT student_id, student_lastname, student_firstname, student_gender FROM t_student
 3. WHERE student_registration_year=2009;

DELETE : Supprimer des enregistrements

Cette commande permet de supprimer tous les enregistrements dans une table.

 1. DELETE FROM t_student;

Cette commande permet de supprimer certains enregistrements dans une table.

 1. DELETE FROM t_student WHERE student_registration_year<2000;

UPDATE : Modifier un enregistrement

Cette commande permet de modifier des enregistrements dans une table.

 1. UPDATE t_student
 2. SET student_lastname='Livingstone', student_firstname='Jonathan'
 3. WHERE student_id=2;

Inhoudsopgave Haut

Autres composants SQL

DDL

Angl: Data definition language.
Fr: Langage de définition de données -LDD-
Dans une base de données, sous-ensemble d’un langage de base de données qui sert à décrire les données selon le niveau d’abstraction approprié (niveau conceptuel, niveau logique, niveau physique, par exemple).

DCL

angl : Data Control Language .
Elément du SQL qui permet de gérer les droits. Nous retrouvons dans cette partie les commandes

 1. GRANT
pour accorder et
 1. REVOKE
pour supprimer un droit.

TCL

angl : Transaction Control Language.
Eléments SQL qui permettent de respecter les propriétés ACID des SGBDR. Nous y retrouvons les commandes suivantes :

 1. SET TRANSACTION, COMMIT, ROLLBACK


Nederlandse vertaling

U hebt gevraagd om deze site in het Nederlands te bezoeken. Voor nu wordt alleen de interface vertaald, maar nog niet alle inhoud.

Als je me wilt helpen met vertalingen, is je bijdrage welkom. Het enige dat u hoeft te doen, is u op de site registreren en mij een bericht sturen waarin u wordt gevraagd om u toe te voegen aan de groep vertalers, zodat u de gewenste pagina's kunt vertalen. Een link onderaan elke vertaalde pagina geeft aan dat u de vertaler bent en heeft een link naar uw profiel.

Bij voorbaat dank.

Document heeft de 10/01/2010 gemaakt, de laatste keer de 01/11/2018 gewijzigd
Bron van het afgedrukte document:https://www.gaudry.be/nl/sql-syntaxe-dml-intro.html

De infobrol is een persoonlijke site waarvan de inhoud uitsluitend mijn verantwoordelijkheid is. De tekst is beschikbaar onder CreativeCommons-licentie (BY-NC-SA). Meer info op de gebruiksvoorwaarden en de auteur.