L'héritage du modèle entité-association

Comme dans le cas de l'orienté-objet, le modèle enitié-association nous permet d'utiliser des entités qui peuvent appartenir à plusieurs types. L'héritage se présente ici sous la forme de relations d'inclusions.

Une entité sous-type hérite d'une entité surtype (ou super-type).

Dans les exemples suivants, nous retrouverons généralement ce cas : A comme surtype, B et C comme sous-types de A.

Nous représentons la relation hiérarchique de l'héritage par un triangle, avec le surtype au dessus (lié au sommet du triangle par un trait), et les sous-types en dessous (liés à la base du triangle par un trait chacun).

L'entité sous-type est une spécialisation de l'entité surtype.

L'entité surtype est une généralisation de l'entité sous-type.

Une entité peut être un sous-type direct ou un surtype direct d'une autre entité si elle est directement liée à cette dernière.

Une entité peut être un sous-type indirect ou un surtype indirect d'une autre entité si elle est est liée à cette dernière, mais pas directement. C'est le concept de transitivité1.

La relation d'un sous-type vers son surtype est une relation is-a (l'entité sous-type est une entité surtype).

Contraintes de sous-type

Les différentes contraintes de sous-type dans le modèle enitié-association s'expriment au moyen de la combinaison de deux notions :

  • Disjonction : la notion porte sur le sous-type.
    Si chaque entité de la population d'un sous-type n'appartient pas aux autres sous-types, nous avons une disjonction.
  • Totalité : la notion porte sur le surtype.
    Si chaque entité du surtype fait partie d'un des sous-types, nous avons une totalité. Total est opposé à partiel.

Selon les combinaisons possibles, nous avons le tableau suivant.

| Nom | Totalité | Disjonction | Description |
| Recouvrement
partiel |
Non | Non | Aucun symbole dans le triangle d'héritage. Des entités du surtype peuvent n'appartenir à aucun sous-type, et des entités peuvent appartenir à plusieurs sous-types. |
T | Recouvrement
total |
Oui | Non | Il n'existe pas de x ∈A : x ∉ B ∧ x ∉ C[?]
Nous n'avons aucune entité de A qui ne soit ni une entité de B ni une entité de C, donc toutes les entités de A appartiennent à un des sous-types de A. |
D | Disjonction
(+partiel) |
Non | Oui | Il n'existe pas de x ∈A : x ∈ B ∧ x ∈ C[?]
Nous n'avons aucune entité de A qui ne soit à la fois une entité de B et une entité de C, mais certaines entités de A peuvent n'appartenir à aucun des sous-types de A. |
P | Partition | Oui | Oui | Il n'existe pas de x ∈A : (x ∉ B ∧ x ∉ C) ∨ (x ∈ B ∧ x ∈ C)[?]
Nous n'avons aucune entité de A qui ne soit ni une entité de B ni une entité de C, et une entité ne peut être que de B ou de C.
Toutes les entités de A appartiennent à un des sous-types de A. |
| Nom | Totalité | Disjonction | Description |

Nederlandse vertaling

U hebt gevraagd om deze site in het Nederlands te bezoeken. Voor nu wordt alleen de interface vertaald, maar nog niet alle inhoud.

Als je me wilt helpen met vertalingen, is je bijdrage welkom. Het enige dat u hoeft te doen, is u op de site registreren en mij een bericht sturen waarin u wordt gevraagd om u toe te voegen aan de groep vertalers, zodat u de gewenste pagina's kunt vertalen. Een link onderaan elke vertaalde pagina geeft aan dat u de vertaler bent en heeft een link naar uw profiel.

Bij voorbaat dank.

Document heeft de 10/01/2010 gemaakt, de laatste keer de 26/10/2018 gewijzigd
Bron van het afgedrukte document:https://www.gaudry.be/nl/sgbdr-heritage.html

De infobrol is een persoonlijke site waarvan de inhoud uitsluitend mijn verantwoordelijkheid is. De tekst is beschikbaar onder CreativeCommons-licentie (BY-NC-SA). Meer info op de gebruiksvoorwaarden en de auteur.

Notes

  1.  Transitivité : Si E est un sous-type de F, et que F est un sous-type de G, alors E est aussi un sous-type de G.

Inhoudsopgave Haut

Referenties

  1. boek Taal van het document:fr IHDCB334 - Ingénérie des bases de données : Jean-Luc HAINAUT, Anne-France BROGNEAUX, Cours d'Ingénérie des bases de données (2003)

Deze verwijzingen en links verwijzen naar documenten die geraadpleegd zijn tijdens het schrijven van deze pagina, of die aanvullende informatie kunnen geven, maar de auteurs van deze bronnen kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina.
De auteur Deze site is als enige verantwoordelijk voor de manier waarop de verschillende concepten, en de vrijheden die met de referentiewerken worden genomen, hier worden gepresenteerd. Vergeet niet dat u meerdere broninformatie moet doorgeven om het risico op fouten te verkleinen.

Inhoudsopgave Haut