Exercices sur les matrices

1. Soit les matrices A et B
Matrice A (exercice 1) Matrice B (exercice 1)


Nous devons calculer B - A ; 2A + B ; A . B ; B . A ; tA . tB.

Matrice B - A (exercice 1)

Matrice 2A+B (exercice 1)

Matrice A*B (exercice 1)

Matrice B*A (exercice 1)

Matrice transposée de A (exercice 1)

Matrice transposée de B (exercice 1)

Matrice transposée de A * transposée de B (exercice 1)

Inhoudsopgave Haut

2. Un garagiste représente son inventaire de nouvelles voitures par une matrice de format 3 * 4.
Les nombres figurant dans les lignes concernent les voitures de marque X, Y et Z, tandis que les nombres des quatre colonnes ont trait respectivement aux deux portes, quatre portes, cinq portes et aux camionnettes.
Considérons les matrices suivantes:

Matrice A (exercice 2)Matrice B (exercice 2)Matrice C (exercice 2)Matrice D (exercice 2)

Si A représente l'inventaire au premier janvier de l'année dernière, B les ventes pendant le premier trimestre, C les voitures reçues pendant le deuxième trimestre et D les ventes pendant le deuxième trimestre, comment se présentait l'inventaire du garagiste au début du troisième trimestre (sous forme d'une matrice 3 * 4)?

Matrice A-B (exercice 2)

Matrice A-B+C (exercice 2)

Matrice A-B+C-D (exercice 2)

Inhoudsopgave Haut

3. Une entreprise de construction a accepté la commande de six maisons, huit chalets et dix villas.
Les matériaux utilisés sont l'acier, le bois, le verre et la peinture.
Les quantités (en unités) à utiliser par ce genre d'habitation sont donnés dans le tableau suivant:

| Acier | Bois | Verre | Peinture |
Maison | 5 | 20 | 16 | 7 |
Chalet | 7 | 18 | 12 | 9 |
Villa | 8 | 21 | 10 | 6 |

Nous devons représenter sous forme de matrices

La commande (format 1*3)

Matrice C (commande) (exercice 3)

Les quantités de matériaux (format 3*4)

Matrice Q (quantités) (exercice 3)

Les quantités totales de chaque matériau nécessaire pour le chantier (format 1*4)

Par multiplication:

Matrice C*Q (exercice 3)

Nederlandse vertaling

U hebt gevraagd om deze site in het Nederlands te bezoeken. Voor nu wordt alleen de interface vertaald, maar nog niet alle inhoud.

Als je me wilt helpen met vertalingen, is je bijdrage welkom. Het enige dat u hoeft te doen, is u op de site registreren en mij een bericht sturen waarin u wordt gevraagd om u toe te voegen aan de groep vertalers, zodat u de gewenste pagina's kunt vertalen. Een link onderaan elke vertaalde pagina geeft aan dat u de vertaler bent en heeft een link naar uw profiel.

Bij voorbaat dank.

Document heeft de 19/03/2002 gemaakt, de laatste keer de 26/10/2018 gewijzigd
Bron van het afgedrukte document:https://www.gaudry.be/nl/matrices-exercices.html

De infobrol is een persoonlijke site waarvan de inhoud uitsluitend mijn verantwoordelijkheid is. De tekst is beschikbaar onder CreativeCommons-licentie (BY-NC-SA). Meer info op de gebruiksvoorwaarden en de auteur.