Algèbre: quelques rappels

Equations à deux inconnues

Enoncé

2x + y = 13
3x - 2y = 9

Résolution par substitution

Algèbre rappels (substitution)

Afin d'isoler l'inconnue y, nous allons soustraire 2x de chaque côté de l'opérateur d'égalité.

Nous pouvons remplacer y par sa valeur (13-2x).
Nous nous trouvons donc face à une équation à une inconnue.

Reprenons ensuite l'inconnue y.
Nous pouvons remplacer x par sa valeur.

Résolution par combinaisons linéaires

Algèbre rappels (combinaisons)

Nous pouvons multiplier par un même multiplicateur les deux côtés de l'égalité.

Il est ensuite possible d'isoler l'inconnue x.

Le procédé est identique pour isoler l'inconnue y.


Nederlandse vertaling

U hebt gevraagd om deze site in het Nederlands te bezoeken. Voor nu wordt alleen de interface vertaald, maar nog niet alle inhoud.

Als je me wilt helpen met vertalingen, is je bijdrage welkom. Het enige dat u hoeft te doen, is u op de site registreren en mij een bericht sturen waarin u wordt gevraagd om u toe te voegen aan de groep vertalers, zodat u de gewenste pagina's kunt vertalen. Een link onderaan elke vertaalde pagina geeft aan dat u de vertaler bent en heeft een link naar uw profiel.

Bij voorbaat dank.

Document heeft de 19/03/2002 gemaakt, de laatste keer de 26/10/2018 gewijzigd
Bron van het afgedrukte document:https://www.gaudry.be/nl/matrices-rappels.html

De infobrol is een persoonlijke site waarvan de inhoud uitsluitend mijn verantwoordelijkheid is. De tekst is beschikbaar onder CreativeCommons-licentie (BY-NC-SA). Meer info op de gebruiksvoorwaarden en de auteur.