Appendix B. Verschillen met CSS1

Deze appendix is informatief, niet normatief.

CSS2 bouwt verder op CSS1 en alle geldige CSS1 stylesheets zijn geldige CSS2 stylesheets. De wijzigingen tussen de CSS1 specificatie (raadpleeg [CSS1]) en deze specificatie vallen uiteen in drie groepen: nieuwe functionaliteit, geupdate omschrijvingen van CSS1 functionaliteit en verschillen met CSS1.

B.1 Nieuwe functionaliteit

Als aanvulling op de functionaliteit van CSS1, ondersteunt CSS2:

  

B.2 Geupdate omschrijvingen

De CSS1 specificatie was kort en beknopt. Deze specificatie is volumineuzer en beter leesbaar. Veel van de aanvullende inhoud omschrijft nieuwe functionaliteit, maar de omschrijving van CSS1 eigenschappen is ook uitgebreid. Behalve in een aantal gevallen, die hierna vernoemd worden, geven herschreven omschrijvingen geen wijziging in syntax of semantiek.

  

B.3 Semantische verschillen met CSS1

Hoewel alle CSS1 stylesheets geldige CSS2 stylesheets zijn, bestaan er een aantal gevallen waar de CSS1 stylesheet een andere betekenis zal hebben wanneer deze geïnterpreteerd wordt als een CSS2 stylesheet. De grootste groep wijzigingen komen voort uit implementatie ervaring die teruggekoppeld wordt in de specificatie, maar er zijn ook enkele verbeteringen van fouten.

 • De betekenis van "!important" is gewijzigd. In CSS1 had een "!important" in een stylesheet van een auteur voorrang op de gebruikersstylesheet. Dit is omgekeerd in CSS2.
 • In CSS2 worden kleurwaarden geclipped naar het apparaatgamma, niet ten opzichte van het sRGB gamma zoals in CSS1.
 • CSS1 zei eenvoudig dat 'margin-right' genegeerd werd als zowel 'margin-left' en 'width' ingesteld werden. In CSS2 hangt de keuze tussen 'margin-right' of 'margin-left' af van de schrijfrichting.
 • In CSS1 hadden verschillende eigenschappen (zoals 'padding') had waarden die verwezen naar de breedte van het ouder element. Dit was een fout; de waarde zou altijd moeten verwijzen naar de breedte van een blok-niveau element en deze specificatie reflecteert dit door de introductie van de term "bevattende blok".
 • De startwaarde van 'display' is 'inline' in CSS2, niet 'block' zoals in CSS1.
 • In CSS1 gold de 'clear' eigenschap op alle elementen. Dit was een fout en de eigenschap geldt enkel op blok-niveau elementen in CSS2.
 • In CSS1 sloten ':link', ':visited' en ':active' elkaar uit; in CSS2 kan ':active' samen voorkomen met ':link' of ':visited'.
 • De voorgestelde schaalfactor tussen naburige 'font-size' indexen in de tabel van lettergroottes is gereduceerd van 1.5 naar 1.2.
 • De berekende waarde, niet de actuele waarde van 'font-size' wordt geërfd.
 • De CSS1 omschrijving van 'inside' (voor 'list-style-position') liet de interpretatie toe dat de linker marge van de tekst beïnvloed werd in plaats van de positie van het opsommingsteken. In CSS2 wordt deze interpretatie uitgesloten.
 • Raadpleeg ook het normatieve deel over de verschillen met de CSS1 en CSS2 tokenizer.

Nederlandse vertaling

U hebt gevraagd om deze site in het Nederlands te bezoeken. Voor nu wordt alleen de interface vertaald, maar nog niet alle inhoud.

Als je me wilt helpen met vertalingen, is je bijdrage welkom. Het enige dat u hoeft te doen, is u op de site registreren en mij een bericht sturen waarin u wordt gevraagd om u toe te voegen aan de groep vertalers, zodat u de gewenste pagina's kunt vertalen. Een link onderaan elke vertaalde pagina geeft aan dat u de vertaler bent en heeft een link naar uw profiel.

Bij voorbaat dank.

Document heeft de 04/02/2006 gemaakt, de laatste keer de 26/10/2018 gewijzigd
Bron van het afgedrukte document:https://www.gaudry.be/nl/css-rf-changes.html

De infobrol is een persoonlijke site waarvan de inhoud uitsluitend mijn verantwoordelijkheid is. De tekst is beschikbaar onder CreativeCommons-licentie (BY-NC-SA). Meer info op de gebruiksvoorwaarden en de auteur.

Referenties

 1. Bekijk - html-document Taal van het document:nl CSS2 Specificatie : http://www.playgarden.com

Deze verwijzingen en links verwijzen naar documenten die geraadpleegd zijn tijdens het schrijven van deze pagina, of die aanvullende informatie kunnen geven, maar de auteurs van deze bronnen kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina.
De auteur Deze site is als enige verantwoordelijk voor de manier waarop de verschillende concepten, en de vrijheden die met de referentiewerken worden genomen, hier worden gepresenteerd. Vergeet niet dat u meerdere broninformatie moet doorgeven om het risico op fouten te verkleinen.

Inhoudsopgave Haut