Notes diverses

Entrée/sortie

rw < fichier1 > fichier2;

rw provient du terme anglais rewrite, qui signifie réécriture.
Cette instruction lit le fichier1, et écrit le résultat de cette lecture dans le fichier2.

On assiste ici à une redirection des entrées/sorties standard. En effet, le fichier1 remplace le fichier d'entrée standard qu'est le clavier, et le fichier2 remplace le fichier de sortie standard qu'est l'écran.

L'instruction rw < fichier1 à elle seule, lit le fichier1, et renvoie le résultat à l'écran.

Caractères et valeur

char q;
q='A';
printf("%c\n%d",q,q);

Cette suite d'instructions renvoie à l'écran le caractère A majuscule, suivis d'un retour ligne et de la valeur 65, qui est la valeur de rang du caractère dans le code ASCII.
On constate ici que pour une même variable, plusieurs formats de sortie sont possibles.

Si on ne peut mémoriser la valeur (selon le code ASCII) d'un caractère, on peut utiliser la suite d'instructions suivantes:

char c;
int k;

c='4';
k=c-'0';

Grâce à la valeur de rang 0 du tableau ASCII que l'on soustrait à la valeur de la variable caractère, on trouve la valeur de rang de ce caractère.

EOF

EOF signifie End Of File, et permet de signaler au programme qu'il n'existe plus de valeur à saisir.
C'est le fichier d'en-tête <stdio.h> qui permet l'utilisation de EOF.

int c;
c = getchar ();
while (c!=EOF)
{
putchar (c);
c = getchar ();
}

La variable c doit être déclarée comme type entier car EOF est une valeur non comprise dans les 256 valeurs du code.

La valeur EOF pourrait être considérée comme correspondante à -1.

Remarque:

On rencontrera plus souvent cette suite d'instructions écrite de manière plus courte (mais moins aisée à la lecture) comme suit:

int c;
while ((c=getchar())!=EOF)>putchar (c);

Nederlandse vertaling

U hebt gevraagd om deze site in het Nederlands te bezoeken. Voor nu wordt alleen de interface vertaald, maar nog niet alle inhoud.

Als je me wilt helpen met vertalingen, is je bijdrage welkom. Het enige dat u hoeft te doen, is u op de site registreren en mij een bericht sturen waarin u wordt gevraagd om u toe te voegen aan de groep vertalers, zodat u de gewenste pagina's kunt vertalen. Een link onderaan elke vertaalde pagina geeft aan dat u de vertaler bent en heeft een link naar uw profiel.

Bij voorbaat dank.

Document heeft de 19/03/2002 gemaakt, de laatste keer de 26/10/2018 gewijzigd
Bron van het afgedrukte document:https://www.gaudry.be/nl/c-notes.html

De infobrol is een persoonlijke site waarvan de inhoud uitsluitend mijn verantwoordelijkheid is. De tekst is beschikbaar onder CreativeCommons-licentie (BY-NC-SA). Meer info op de gebruiksvoorwaarden en de auteur.