Classification des fonctions C selon les tâches

Manipulations de fichiers

 • access
 • fnsplit
 • remove
 • chdir
 • fstat
 • rename
 • chmod
 • getcwd
 • rmdir
 • _chmod
 • isatty
 • setmode
 • chsize
 • lock
 • stat
 • filelength
 • mkdir
 • umask
 • fnmerge
 • mktmp
 • ulink

Inhoudsopgave Haut

Fonctions d'entrée-sortie

 • cgets
 • fputc
 • putchar
 • clearerr
 • fputchar
 • puts
 • close
 • fputs
 • putw
 • _close
 • fread
 • read
 • cprintf
 • fscanf
 • rewind
 • cputs
 • fseek
 • scanf
 • creat
 • fsetpos
 • setbuf
 • cscanf
 • ftel
 • setftime
 • dup
 • fwrite
 • setvbuf
 • dup2
 • get
 • sopen
 • eof
 • getch
 • sprintf
 • fclose
 • getchar
 • sscanf
 • fcloseall
 • getche
 • tell
 • fdopen
 • gets
 • tmpfile
 • feof
 • getw
 • tmpnam
 • ferror
 • inport
 • ungetc
 • fflush
 • inportb
 • ungetch
 • fgetc
 • kbhit
 • vprintf
 • fgetchar
 • lseek
 • vsprintf
 • fgetpos
 • open
 • write
 • fgets
 • outport
 • _open
 • fileno
 • outportb
 • _read
 • flushall
 • printf
 • _write
 • fopen
 • put
 • fprintf
 • putch

Inhoudsopgave Haut

Manipulations de chaînes

 • strcat
 • strlwr
 • strspn
 • strchr
 • strncat
 • strstr
 • strcmp
 • strncmp
 • strtod
 • strcmpi
 • strncpy
 • strtok
 • strcpy
 • strnicmp
 • strtol
 • strcspn
 • strnset
 • strtoul
 • strdup
 • strpbrk
 • strupr
 • strerror
 • strrchr
 • _strerror
 • stricmp
 • strrev
 • strlen
 • strset

Inhoudsopgave Haut

Allocation de mémoire

 • calloc
 • malloc
 • sbrk
 • free
 • realloc

Inhoudsopgave Haut

Manipulation de zones mémoires

 • memccpy
 • memcpy
 • memset
 • memchr
 • memicmp
 • movedata
 • memcmp
 • memmove
 • swab

Inhoudsopgave Haut

Conversions de données

 • atof
 • itoa
 • toupper
 • atoi
 • ltoa
 • _toupper
 • atol
 • toascii
 • ultoa
 • ecvt
 • tolower
 • fvct
 • _tolower

Inhoudsopgave Haut

Fonctions de classifications

 • isalnum
 • isdigit
 • ispunct
 • isalpha
 • isgraph
 • isspace
 • isascii
 • islower
 • isupper
 • iscntrl
 • isprint
 • isxdigit

Inhoudsopgave Haut

Tri et recherche

 • bsearch
 • lsearch
 • lfind
 • qsort

Inhoudsopgave Haut

Gestion de process

 • abort
 • execvpe
 • spawnle
 • assert
 • exit
 • spawnlp
 • atexit
 • _exit
 • spawnlpe
 • execl
 • getenv
 • spawnv
 • execle
 • longjmp
 • spawnve
 • execlp
 • perror
 • spawnvp
 • execlpe
 • putenv
 • spawnvpe
 • execv
 • raise
 • system
 • execve
 • setjmp
 • execvp
 • spawnl

Inhoudsopgave Haut

Calculs mathématiques

 • abs
 • floor
 • min
 • acos
 • fmod
 • modf
 • asin
 • _fpreset
 • pow
 • atan
 • freopen
 • rand
 • atan2
 • frexp
 • _rotl
 • cabs
 • hypot
 • _rotr
 • ceil
 • labs
 • sin
 • _clear87
 • ldexp
 • sinh
 • _control87
 • ldiv
 • sqrt
 • cos
 • log
 • srand
 • cosh
 • log10
 • status87
 • div
 • lrotl
 • tan
 • exp
 • _lrotr
 • tanh
 • fabs
 • max

Inhoudsopgave Haut

Appels système

 • allocmem
 • findfirst
 • int86
 • bdos
 • findnext
 • int86x
 • bioscom
 • FP_OFF
 • intdos
 • biosdisk
 • FP_SEG
 • intdosx
 • biosequip
 • freemem
 • keep
 • bioskey
 • getdfree
 • matherr
 • biosmemory
 • getdisk
 • _matherr
 • biosprint
 • getftime
 • segread
 • biostime
 • gettime
 • setblock
 • _creat
 • getvect
 • setdisk
 • disable
 • harderr
 • setvect
 • dosexterr
 • hardresume
 • enable
 • hardrtn

Inhoudsopgave Haut

Dessin

 • arc
 • getimage
 • putimage
 • cleardevice
 • getpixel
 • putpixel
 • clearviewport
 • imagesize
 • rectangle
 • ellipse
 • lineto
 • sector
 • filellipse
 • moveto
 • floodfill
 • pieslice

Inhoudsopgave Haut

Date-heure

 • asctime
 • ftime
 • setdate
 • clock
 • getdate
 • settime
 • ctime
 • gmtime
 • time
 • difftime
 • locatime
 • tzset

Inhoudsopgave Haut

Mode graphique

 • detectgraph
 • gety
 • setgraphmode
 • getbkcolor
 • setactivepage
 • setlinestyle
 • getcolor
 • setallpalette
 • setpalette
 • getfillpattern
 • setbkcolor
 • setviewport
 • getlinesttings
 • setcolor
 • setvisualpage
 • getx
 • setfillpattern

Inhoudsopgave Haut

Mode texte

 • clrscr
 • textcolor
 • window
 • gotoxy
 • wherex
 • outtext
 • wherey

Nederlandse vertaling

U hebt gevraagd om deze site in het Nederlands te bezoeken. Voor nu wordt alleen de interface vertaald, maar nog niet alle inhoud.

Als je me wilt helpen met vertalingen, is je bijdrage welkom. Het enige dat u hoeft te doen, is u op de site registreren en mij een bericht sturen waarin u wordt gevraagd om u toe te voegen aan de groep vertalers, zodat u de gewenste pagina's kunt vertalen. Een link onderaan elke vertaalde pagina geeft aan dat u de vertaler bent en heeft een link naar uw profiel.

Bij voorbaat dank.

Document heeft de 19/03/2002 gemaakt, de laatste keer de 26/10/2018 gewijzigd
Bron van het afgedrukte document:https://www.gaudry.be/nl/c-fonction.html

De infobrol is een persoonlijke site waarvan de inhoud uitsluitend mijn verantwoordelijkheid is. De tekst is beschikbaar onder CreativeCommons-licentie (BY-NC-SA). Meer info op de gebruiksvoorwaarden en de auteur.