fgetc/fputc: Lecture/écriture...

Lors des opérations d'entrée/sortie sur des fichiers, nous pouvons lire ou écrire caractère par caractère, ou ligne par ligne.
Pour les opérations caractère par caractère, nous emploierons les fonctions fgetc et fputc.

Syntaxe

#include <stdio.h>

/* Suite du code ... */

int fgetc(FILE *pointeur_entree);
int fputc(int caractere, FILE *pointeur_sortie);

/* Suite du code ... */

Fonction fgetc :

 • Lit le caractère courant depuis le fichier d'entrée spécifié.
 • La constante EOF est renvoyée si le pointeur atteint la fin du fichier.

Fonction fputc :

 • Ecrit un caractère à l'emplacement courant du pointeur de fichier, dans le fichier de sortie spécifié.
 • La constante EOF est renvoyée en cas d'erreur.

Exemple

Le programme « sauveconf » nous permet de copier le contenu du fichier config.sys dans un fichier nommé config.txt.

 1. #include <stdio.h>
 2.  
 3. void main (void)
 4. {
 5. FILE *input, *output;
 6. int lettre;
 7. if ((input=fopen("\\CONFIG.SYS","r"))==NULL)
 8. printf("Erreur ouverture de \\CONFIG.SYS\n");
 9. else if ((output=fopen("\\CONFIG.TXT","w"))==NULL)
 10. printf("Erreur ouverture de \\CONFIG.TXT\n");
 11. else
 12. {
 13. //lecture et ecriture de chaque caractere dans le fichier
 14. while (lettre=fgetc(input))!=EOF)
 15. fputc(lettre, output);
 16. fclose(input); //Fermeture du fichier d'entree
 17. fclose(output); //Fermeture du fichier de sortie
 18. }
 19. }

Nederlandse vertaling

U hebt gevraagd om deze site in het Nederlands te bezoeken. Voor nu wordt alleen de interface vertaald, maar nog niet alle inhoud.

Als je me wilt helpen met vertalingen, is je bijdrage welkom. Het enige dat u hoeft te doen, is u op de site registreren en mij een bericht sturen waarin u wordt gevraagd om u toe te voegen aan de groep vertalers, zodat u de gewenste pagina's kunt vertalen. Een link onderaan elke vertaalde pagina geeft aan dat u de vertaler bent en heeft een link naar uw profiel.

Bij voorbaat dank.

Document heeft de 29/12/2002 gemaakt, de laatste keer de 26/10/2018 gewijzigd
Bron van het afgedrukte document:https://www.gaudry.be/nl/c-fgetc-fputc.html

De infobrol is een persoonlijke site waarvan de inhoud uitsluitend mijn verantwoordelijkheid is. De tekst is beschikbaar onder CreativeCommons-licentie (BY-NC-SA). Meer info op de gebruiksvoorwaarden en de auteur.