printf() : Ecriture formatée de données

Permet la sortie de texte, de valeurs de variables, ou de résultat d'expressions vers le fichier de sortie standard (l'écran par défaut), dans le format choisi.

Syntaxe

printf ("fmt", var);

  • fmt: entre guillemets, on trouve ici une chaîne de caractères qui peut contenir
    du texte libre (les caractères accentués sont à éviter).
    des séquences d'échappement précédées du signe \.
    des spécificateurs de format précédés du signe %.
  • var: variables et expressions dont on désire afficher les valeurs.

Fichier include

#include <stdio.h>

Exemples

printf ("Résultat:\t%d\n",a=b+c);

Affichage de la variable a qui possède la valeur de b+c.

printf ("La lettre %c correspond à %d", a, a);

Affichage de la variable a sous forme de valeur, précédée de son caractère correspondant dans la code ASCII. C'est le format qui détermine le type d'affichage.

Valeur retournée

printf retourne en cas de succès le nombre de caractères envoyés vers l'écran, ou EOF en cas de problèmes.

Remarques

Dans la partie "fmt", on retrouve un et un seul spécificateur de format par var qui doit être affichée.

Les spécificateurs de format (débutent toujours par le signe %) impliquent une conversion de la valeur de la variable ou de l'expression en chaîne de caractères.

Nederlandse vertaling

U hebt gevraagd om deze site in het Nederlands te bezoeken. Voor nu wordt alleen de interface vertaald, maar nog niet alle inhoud.

Als je me wilt helpen met vertalingen, is je bijdrage welkom. Het enige dat u hoeft te doen, is u op de site registreren en mij een bericht sturen waarin u wordt gevraagd om u toe te voegen aan de groep vertalers, zodat u de gewenste pagina's kunt vertalen. Een link onderaan elke vertaalde pagina geeft aan dat u de vertaler bent en heeft een link naar uw profiel.

Bij voorbaat dank.

Document heeft de 19/03/2002 gemaakt, de laatste keer de 26/10/2018 gewijzigd
Bron van het afgedrukte document:https://www.gaudry.be/nl/c-printf.html

De infobrol is een persoonlijke site waarvan de inhoud uitsluitend mijn verantwoordelijkheid is. De tekst is beschikbaar onder CreativeCommons-licentie (BY-NC-SA). Meer info op de gebruiksvoorwaarden en de auteur.