Les structures en C

Nous avons vu qu'il existe différents types de données, et que pour une variable, nous devons déclarer le type de données qu'elle pourait contenir.

Mais il existe des situations où nous sommes ammenés à traiter un ensemble de données de types différents, en un seul bloc.
Un exemple simple est le traitement des données relatives à un individu:
Nom: Agessé, Prénom: Leng, Année de naissance: 1970
Le nom et le prénom sont des chaînes de caractères, et l'année de naissance est un entier.

Autre exemple, le traitement des dates. Prenons la forme "Lundi 20 janvier 2003":

structure date

struct date
{
char jour_semaine;
int jour;
char mois;
int annee;
};

Inhoudsopgave Haut

Remarques :

  • Le mot clé struct permet la déclaration d'une structure composée des variables déclarées entre les accolades.
  • Le mot clé struct est suivi d'un mot représentatif que l'on appelle l'étiquette de la structure.
  • Cette instruction déclare donc une structure d'étiquette "date", composée de deux chaînes de caractères et de deux entiers.
  • Comme la déclaration de la structure date n'est pas suivie d'une ou de plusieurs variables, elle décrit simplement un modèle, un type de structure.
    Aucun espace mémoire n'est donc réservé dans ce cas.

initialisations

struct date a{"Lundi",20,"janvier",2003};
struct date b{"Samedi",19,"octobre",1996};

Inhoudsopgave Haut

Accès aux éléments

Les différents éléments de la structure sont appellés "membres".

Syntaxe de l'accès à un membre

nom_de_structure.membre

Exemple:

Impression d'un membre

Après avoir initialisé notre structure, nous pouvons introduire l'instruction suivante :

printf("\nAnnee: %d",&a.annee);

Ce qui affiche :

Annee: 2003
|

Nous pouvons remarquer l'emploi de l'adresse par l'opérateur &...

Nederlandse vertaling

U hebt gevraagd om deze site in het Nederlands te bezoeken. Voor nu wordt alleen de interface vertaald, maar nog niet alle inhoud.

Als je me wilt helpen met vertalingen, is je bijdrage welkom. Het enige dat u hoeft te doen, is u op de site registreren en mij een bericht sturen waarin u wordt gevraagd om u toe te voegen aan de groep vertalers, zodat u de gewenste pagina's kunt vertalen. Een link onderaan elke vertaalde pagina geeft aan dat u de vertaler bent en heeft een link naar uw profiel.

Bij voorbaat dank.

Document heeft de 21/01/2003 gemaakt, de laatste keer de 26/10/2018 gewijzigd
Bron van het afgedrukte document:https://www.gaudry.be/nl/c-structure.html

De infobrol is een persoonlijke site waarvan de inhoud uitsluitend mijn verantwoordelijkheid is. De tekst is beschikbaar onder CreativeCommons-licentie (BY-NC-SA). Meer info op de gebruiksvoorwaarden en de auteur.