Rechercher dans un tableau...

Recherche séquentielle

La méthode la plus simple pour trouver une donnée dans un tableau est la recherche séquentielle: nous parcourons les éléments du tableau dans l'ordre d'index jusqu'au moment ou la donnée correspond au critère de recherche.

Exemple : recherche séquentielle

nmax=20; //nombre maximum elements du tableau

trouve=false;
k=0;//position dans le tableau

while ((k<nmax) && (!trouve))
{
if (tableau[k] == valeur_cherchee) trouve=true;
else k++;
}
if (k<nmax) printf("Valeur %d trouvee en emplacement %d.\n",valeur_cherchee,k);
else printf("Valeur non trouvee\n");

Inhoudsopgave Haut

Recherche binaire

Une recherche séquentielle peut nécessiter un temps de travail assez long en fonction de la taille du tableau, dans le cas, par exemple, où la valeur cherchée se trouve en fin de tableau.

Imaginons un instant que les valeurs du tableau apparaissent selon un ordre constant (par exemple, ordre croissant)...

Nous devons alors utiliser une méthode de recherche binaire.
Ce type de recherche porte le nom de binaire, car le principe est, à chaque étape, la division en deux du nombre de valeurs à trier.

Exemple : recherche binaire

#include <stdio.h>
#define nmax 100

int recherche_b(int t[], int val, int taille)
{
  int trouve=false;
  int
}

void main (void)
{
int t[nmax],a;
for (k=0;k<nmax;k++)
{
t[k]=k;
}
scanf ("nbre ?\n", &a);
recherche_b(t,a,nmax);
modification

Nederlandse vertaling

U hebt gevraagd om deze site in het Nederlands te bezoeken. Voor nu wordt alleen de interface vertaald, maar nog niet alle inhoud.

Als je me wilt helpen met vertalingen, is je bijdrage welkom. Het enige dat u hoeft te doen, is u op de site registreren en mij een bericht sturen waarin u wordt gevraagd om u toe te voegen aan de groep vertalers, zodat u de gewenste pagina's kunt vertalen. Een link onderaan elke vertaalde pagina geeft aan dat u de vertaler bent en heeft een link naar uw profiel.

Bij voorbaat dank.

Document heeft de 21/01/2003 gemaakt, de laatste keer de 26/10/2018 gewijzigd
Bron van het afgedrukte document:https://www.gaudry.be/nl/c-recherche-tableau.html

De infobrol is een persoonlijke site waarvan de inhoud uitsluitend mijn verantwoordelijkheid is. De tekst is beschikbaar onder CreativeCommons-licentie (BY-NC-SA). Meer info op de gebruiksvoorwaarden en de auteur.