Trier des structures...

Introduction

Pour rappel : les structures en C.

Nous travaillons avec une structure de type "individu" composée de deux champs: un matricule, et un nom.
Les différentes occurences structures sont ensuite placées dans un tableau.

Composition de structure en C

#define NMAX 25

typedef struct { unsigned int mat; char nom[20]; } Individu;
Individu tableau[NMAX];

En supposant que les valeurs ont été préalablement affectées aux différents champs, nous pourions provoquer l'affichage des structures de cette manière:

Affichage de structure en C


for ( k=0; k<NMAX; k++ )
printf ("Matricule : %d -> Individu : %s\n", Individu[k].mat, Individu[k].nom);


Inhoudsopgave Haut

Fonctions de tri de structure en C

Nous allons revoir nos fonctions de tri d'entiers, et les adapter à un tri de structures...

Tri de structure

enum { MAT, NOM, NOMMAT }; //critère de comparaison

void tri( Individu t[], int n, int id)
{
int p, temp, k1, k2;
for (k1=0;k1<n;k1++)
{
p=k1;
for (K2=k1+1;k2<n;k2++)
if ( compare(t[k1],t[k2],id) >0 )
{
p=k2;
}
permute(&t[k1], &t[k2]);
}
}

Comparer et permuter des structures

int compare (Individu x, Individu y, int choix)
{
int r;
switch(choix)
{
case MAT : return px->mat-py->mat;
case NOM : return strcmp(px->nom,pyb->nom);
case NOMAT : r=strcmp(px->nom,py->nom); return r!=0 ? r : px->mat-pyb->mat;
default : return px->mat-py->mat;
}
}

void permute (Individu *x, Individu *y)
{
Individu w ;
w=*x;
*x=*y;
*y=w;
}

Nederlandse vertaling

U hebt gevraagd om deze site in het Nederlands te bezoeken. Voor nu wordt alleen de interface vertaald, maar nog niet alle inhoud.

Als je me wilt helpen met vertalingen, is je bijdrage welkom. Het enige dat u hoeft te doen, is u op de site registreren en mij een bericht sturen waarin u wordt gevraagd om u toe te voegen aan de groep vertalers, zodat u de gewenste pagina's kunt vertalen. Een link onderaan elke vertaalde pagina geeft aan dat u de vertaler bent en heeft een link naar uw profiel.

Bij voorbaat dank.

Document heeft de 12/03/2003 gemaakt, de laatste keer de 31/10/2018 gewijzigd
Bron van het afgedrukte document:https://www.gaudry.be/nl/c-trier-structure.html

De infobrol is een persoonlijke site waarvan de inhoud uitsluitend mijn verantwoordelijkheid is. De tekst is beschikbaar onder CreativeCommons-licentie (BY-NC-SA). Meer info op de gebruiksvoorwaarden en de auteur.