Les directives du préprocesseur

Les directives du préprocesseur débutent par "#", et sont exécutées en premier lors de la compilation.
Le préprocesseur se sert de ces directives pour effectuer les traitements sur le fichier source.

Ces directives permettent:

  • l'incorporation de fichiers source : #include
  • la définition de constantes symboliques et de macros : #define
  • la compilation conditionnelle : #if, #ifdef, etc.

Attention

Les directives du préprocesseur se terminent par un retour à la ligne.

Il ne faut donc surtout pas terminer une directive du préprocesseur par ";".

#include

La directive #include permet d'incorporer dans le fichier source le code d'un autre fichier.
Nous pouvons trouver deux syntaxes:

  • #include <nom_fichier>
  • #include "nom_fichier"
#include <nom_fichier> | #include "nom_fichier" |
Le fichier incorporé se trouve dans un ou plusieurs répertoires systèmes définis par l'implémentation | Le fichier incorporé se trouve dans le même répertoire que le fichier source qui comporte la directive #include.
La fonction -I du compilateur permet de spécifier un autre répertoire. |
Syntaxe généralement utilisée pour inclure des fichiers en-tête de la librairie standard.
Ex: #include<stdio.h> |
Syntaxe plus utilisée pour inclure des fichiers que nous aurons créés. |

Nederlandse vertaling

U hebt gevraagd om deze site in het Nederlands te bezoeken. Voor nu wordt alleen de interface vertaald, maar nog niet alle inhoud.

Als je me wilt helpen met vertalingen, is je bijdrage welkom. Het enige dat u hoeft te doen, is u op de site registreren en mij een bericht sturen waarin u wordt gevraagd om u toe te voegen aan de groep vertalers, zodat u de gewenste pagina's kunt vertalen. Een link onderaan elke vertaalde pagina geeft aan dat u de vertaler bent en heeft een link naar uw profiel.

Bij voorbaat dank.

Document heeft de 19/03/2002 gemaakt, de laatste keer de 26/10/2018 gewijzigd
Bron van het afgedrukte document:https://www.gaudry.be/nl/c-directives-preprocesseur.html

De infobrol is een persoonlijke site waarvan de inhoud uitsluitend mijn verantwoordelijkheid is. De tekst is beschikbaar onder CreativeCommons-licentie (BY-NC-SA). Meer info op de gebruiksvoorwaarden en de auteur.