Tri itératif

Trier un tableau d'entiers

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

void tri( int t[], int n)
//un tableau et le nombre d'éléments de ce tableau
{
int temp, k1, k2;
for (k1=0;k1<n;k1++)
for (k2=0;k2<n;k2++) //nous modifierons k2=0; en K2=k1+1;
if (t[k1]<t[k2])
{
temp=t[k1];
t[k1]=t[k2];
t[k2]=temp;
}
}

Inhoudsopgave Haut

Modularité

Nous pouvons découper le programme de tri en sous-fonctions:

  • Comparer deux éléments.
  • Permuter deux éléments.

Comparer deux entiers

int compare(int x, int y)
{ return x-y ; }

Valeurs retournées:

  • <0 si x<y
  • 0   si x=y
  • >0 si x>y

Permuter deux entiers

Permutation par les pointeurs (langage C)

void permute(int *x, int *y)
{
int w ;
w=*x;
*x=*y;
*y=w;
}

Permutation par référence (langage C++)

void permute(int &x, int &y)
{
int w ;
w=x;
x=y;
y=w;
}

Sniplets pour trier un tableau

Trier un tableau en C

void tri( int t[], int n)
{
int p, temp, k1, k2;
for (k1=0;k1<n;k1++)
{
p=k1;
for (K2=k1+1;k2<n;k2++)
if ( compare(t[k1],t[k2]) >0 ) {p=k2;}
permute(&t[k1], &t[k2]);
}
}

Trier un tableau en C++

void tri( int t[], int n)
{
int p, temp, k1, k2;
for (k1=0;k1<n;k1++)
{
p=k1;
for (K2=k1+1;k2<n;k2++)
if ( compare(t[k1],t[k2]) >0 ) {p=k2;}
permute(t[k1], t[k2]);
}
}

Nederlandse vertaling

U hebt gevraagd om deze site in het Nederlands te bezoeken. Voor nu wordt alleen de interface vertaald, maar nog niet alle inhoud.

Als je me wilt helpen met vertalingen, is je bijdrage welkom. Het enige dat u hoeft te doen, is u op de site registreren en mij een bericht sturen waarin u wordt gevraagd om u toe te voegen aan de groep vertalers, zodat u de gewenste pagina's kunt vertalen. Een link onderaan elke vertaalde pagina geeft aan dat u de vertaler bent en heeft een link naar uw profiel.

Bij voorbaat dank.

Document heeft de 12/03/2003 gemaakt, de laatste keer de 26/10/2018 gewijzigd
Bron van het afgedrukte document:https://www.gaudry.be/nl/c-trier-tableau.html

De infobrol is een persoonlijke site waarvan de inhoud uitsluitend mijn verantwoordelijkheid is. De tekst is beschikbaar onder CreativeCommons-licentie (BY-NC-SA). Meer info op de gebruiksvoorwaarden en de auteur.