Compter les caractères...

Ce programme fait suite au programme copy1.c, et permet de compter le nombre de caractères lus sur le canal d'entrée standard.

ComptCar.c
#include <stdio.h>

void main (void)
{
long nc; /*nbre de caracteres*/
nc=0;
while (getchar()!=EOF)
{
++nc;
printf("%ld\n", nc);
}
}

Résultat

La séquence entrée est la suivante:

Je compte les lettres [Enter]

Ce qui provoque l'affichage suivant:

Je compte les lettres
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
-

Remarques

  • Nous pouvons remarquer l'opérateur de pré incrémentation dans l'expression "++nc".
    Cela signifie que la valeur de la variable nc est augmentée d'une unité avant n'importe quel traitement.
    L'expression "nc++" permet d'augmenter d'une unité la valeur de la variable nc après son traitement.
  • Comme nous travaillons avec une variable de type long, "%ld
    " indique à la fonction printf que l'argument correspondant est de type long.

Compter les lignes...

ComptLign.c
#include <stdio.h>

void main (void)
{
int c, nl;
nl=0;
while ((c=getchar())!=EOF)
{
if (c=='\n')
{
++nl;
printf("%d\n", nl);
}
}
}

Résultat

La séquence entrée est la suivante:

Je[Enter]compte[Enter]les[Enter]lignes[Enter]

Ce qui provoque l'affichage suivant:

Je
1
compte
2
les
3
lignes
4
-

Attention

Si nous oublions les apostrophes qui délimitent les instructions de la condition if, cela provoque un affichage désastreux...

ComptLign.c
#include <stdio.h>

void main (void)
{
int c, nl;
nl=0;
while ((c=getchar())!=EOF)
{
if (c=='\n')
++nl;
printf("%d\n", nl);
}
}


Je
0
0
1
compte
1
1
1
1
1
1
2
les
2
2
2
3
lignes
3
3
3
3
3
3
4
-

Tout compter...

Le programme suivant nous propose de compter les lignes, les mots, et les caractères.

ComptTout.c
#include <stdio.h>

#define OUI 1
#define NON 0

void main (void)
{
int c, nl,nm,nc,mot;
mot=NON;
nl=nm,nc=0;
while ((c=getchar())!=EOF){
++nc;
if (c=='\n')
++nl;
if (c==' '||c=='\n'||c=='\t')
mot=NON;
else if (mot==NON)
{
mot=OUI;
++nm;
}
}
printf("%d lignes.\n%d mots.\n%d caracteres.\n", nl, nm, nc);
}

Nederlandse vertaling

U hebt gevraagd om deze site in het Nederlands te bezoeken. Voor nu wordt alleen de interface vertaald, maar nog niet alle inhoud.

Als je me wilt helpen met vertalingen, is je bijdrage welkom. Het enige dat u hoeft te doen, is u op de site registreren en mij een bericht sturen waarin u wordt gevraagd om u toe te voegen aan de groep vertalers, zodat u de gewenste pagina's kunt vertalen. Een link onderaan elke vertaalde pagina geeft aan dat u de vertaler bent en heeft een link naar uw profiel.

Bij voorbaat dank.

Document heeft de 02/01/2003 gemaakt, de laatste keer de 26/10/2018 gewijzigd
Bron van het afgedrukte document:https://www.gaudry.be/nl/c-compteur.html

De infobrol is een persoonlijke site waarvan de inhoud uitsluitend mijn verantwoordelijkheid is. De tekst is beschikbaar onder CreativeCommons-licentie (BY-NC-SA). Meer info op de gebruiksvoorwaarden en de auteur.