scanf() : Lecture formatée de données

Permet la saisie de données formatées depuis le flux standard stdin (généralement le clavier).

Syntaxe

scanf ("fmt", &var);

  • fmt: entre guillemets, on trouve ici une chaîne de caractères qui peut contenir
    du texte libre (les caractères accentués sont à éviter).
    des séquences d'échappement précédées du signe \.
    et qui doit contenir au moins un spécificateur de format précédé du signe %. On doit retrouver autant de spécificateurs de format que de variables qui doivent être lues, et pas plus.
  • var: variables (pointeurs précédés de l'opérateur & pour les variables scalaires) dont les valeurs doivent être lues.

Fichier include

#include <stdio.h>

Valeur retournée

scanf retourne le nombre de valeurs lues et mémorisées (voir remarque: %* ne mémorise pas la valeur).

Exemple

Saisie par le clavier de la valeur qui sera affectée à la variable a :

scanf ("Veuillez introduire une valeur: ", &a);

Remarques

%* ne mémorise pas la valeur.
Par exemple: scanf ("%d%*c%d", &a, &b); lit deux entiers séparés par un caractère quelconque.

La lecture par scanf s'arrête au premier séparateur (blanc, tabulation, retour chariot).

Les arguments de scanf sont des pointeurs sur les variables résultat.

Nederlandse vertaling

U hebt gevraagd om deze site in het Nederlands te bezoeken. Voor nu wordt alleen de interface vertaald, maar nog niet alle inhoud.

Als je me wilt helpen met vertalingen, is je bijdrage welkom. Het enige dat u hoeft te doen, is u op de site registreren en mij een bericht sturen waarin u wordt gevraagd om u toe te voegen aan de groep vertalers, zodat u de gewenste pagina's kunt vertalen. Een link onderaan elke vertaalde pagina geeft aan dat u de vertaler bent en heeft een link naar uw profiel.

Bij voorbaat dank.

Document heeft de 19/03/2002 gemaakt, de laatste keer de 26/10/2018 gewijzigd
Bron van het afgedrukte document:https://www.gaudry.be/nl/c-scanf.html

De infobrol is een persoonlijke site waarvan de inhoud uitsluitend mijn verantwoordelijkheid is. De tekst is beschikbaar onder CreativeCommons-licentie (BY-NC-SA). Meer info op de gebruiksvoorwaarden en de auteur.