Introduction au langage PHP

Elroubio

L'image ci-dessus nous montre la mascotte du langage PHP, créée par Elroubioref 1, et illustre la transformation des lettres PHP vers un éléPHPant qui présente de fortes similitudes au niveau de la forme.

Le langage PHP est un langage de programmation de haut niveau, directement développé pour être intégré au langage HTML ou XHTML, et dont le code est exécuté du coté du serveur.
La différence par rapport à un langage tel que Javascript est que le code JavaScript est téléchargé sur la machine du client et interprété par le navigateur, alors que dans le cas du PHP le navigateur ne reçoit que le résultat des actions du script, sous forme de page HTML.

Exemple de script PHP

 1. <html>
 2. <head>
 3. <title>Premier script</head>
 4. </head>
 5. <body>
 6. <?php
 7. print ("Bonjour le monde...");
 8. ?>
 9. </body>
 10. </html>

Le code débute par la balise <?php et se termine par la balise ?>

Le reste du code est le code qui comprend les balises (X)HTML minimum d'une page.

Nederlandse vertaling

U hebt gevraagd om deze site in het Nederlands te bezoeken. Voor nu wordt alleen de interface vertaald, maar nog niet alle inhoud.

Als je me wilt helpen met vertalingen, is je bijdrage welkom. Het enige dat u hoeft te doen, is u op de site registreren en mij een bericht sturen waarin u wordt gevraagd om u toe te voegen aan de groep vertalers, zodat u de gewenste pagina's kunt vertalen. Een link onderaan elke vertaalde pagina geeft aan dat u de vertaler bent en heeft een link naar uw profiel.

Bij voorbaat dank.

Document heeft de 30/01/2003 gemaakt, de laatste keer de 29/10/2018 gewijzigd
Bron van het afgedrukte document:https://www.gaudry.be/nl/php-intro.html

De infobrol is een persoonlijke site waarvan de inhoud uitsluitend mijn verantwoordelijkheid is. De tekst is beschikbaar onder CreativeCommons-licentie (BY-NC-SA). Meer info op de gebruiksvoorwaarden en de auteur.

Referenties

 1. Bekijk - html-document Taal van het document:fr PHP : Elroubio, La saga de l'éléPHPant, et de nombreuses autre créations.

Deze verwijzingen en links verwijzen naar documenten die geraadpleegd zijn tijdens het schrijven van deze pagina, of die aanvullende informatie kunnen geven, maar de auteurs van deze bronnen kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina.
De auteur Deze site is als enige verantwoordelijk voor de manier waarop de verschillende concepten, en de vrijheden die met de referentiewerken worden genomen, hier worden gepresenteerd. Vergeet niet dat u meerdere broninformatie moet doorgeven om het risico op fouten te verkleinen.

Inhoudsopgave Haut