ARP

Nous avons vu que, dans un réseau local, les différents éléments (ordinateurs, imprimantes réseaux, routeurs, etc.) s'identifient au moyen de leur adresse MAC, et non par leurs adresses IP. Une carte réseau décode très rapidement une adresse MAC car elle est accessible en début de trame, et surtout parce que ce décodage se fait par des portes logiques (quelques nanosecondes) alors que le décodage des adresses IP se fait par logiciel, ce qui est environ 1000 fois plus long.

Nous avons donc besoin d'un protocole pour transformer une adresse de la couche réseau en une adresse MAC : ARP.

Il existe aussi un protocole RARP qui permet d'effectuer la conversion d'une adresse MAC vers une adresse IP.

Nederlandse vertaling

U hebt gevraagd om deze site in het Nederlands te bezoeken. Voor nu wordt alleen de interface vertaald, maar nog niet alle inhoud.

Als je me wilt helpen met vertalingen, is je bijdrage welkom. Het enige dat u hoeft te doen, is u op de site registreren en mij een bericht sturen waarin u wordt gevraagd om u toe te voegen aan de groep vertalers, zodat u de gewenste pagina's kunt vertalen. Een link onderaan elke vertaalde pagina geeft aan dat u de vertaler bent en heeft een link naar uw profiel.

Bij voorbaat dank.

Document heeft de 28/01/2004 gemaakt, de laatste keer de 26/10/2018 gewijzigd
Bron van het afgedrukte document:https://www.gaudry.be/nl/reseaux-arp.html

De infobrol is een persoonlijke site waarvan de inhoud uitsluitend mijn verantwoordelijkheid is. De tekst is beschikbaar onder CreativeCommons-licentie (BY-NC-SA). Meer info op de gebruiksvoorwaarden en de auteur.

Notes

  1. a,b address resolution protocol : komt overeen met « protocole de résolution d'adresse » en français

  2. a,b ARP : “address resolution protocol” (en français, « protocole de résolution d'adresse »)

  3. a,b,c,d media access control : komt overeen met « contrôle d'accès au support » en français

  4. a,b,c,d MAC : “media access control” (en français, « contrôle d'accès au support ») La couche MAC est la partie inférieure de la couche liaison de données selon les standards IEEE.

  5.  reverse address resolution protocol : komt overeen met « protocole de résolution d'adresse inversé » en français

  6.  RARP : “reverse address resolution protocol” (en français, « protocole de résolution d'adresse inversé »)

Inhoudsopgave Haut