Algèbre booléenne : le minterm

Définitions - minterm

Terme somme : fonction composée uniquement de sommes (A + B + C)

Terme produit : fonction composée uniquement de produits (A . B . C)

Maxterm : dans un terme somme où chaque variable est présente une fois exactement.

Minterm : dans un terme produit où chaque variable est présente une fois exactement.
Le minterm comporte exactement le nombre d'entrées du circuit.
Le nombre de minterms pour un terme produit est 2 élevé à la puissance du nombre d'entrées du circuit.

Exemple : Circuit à trois entrées A, B, et C

Nombre d'éléments dans les minterms : 3 (A, B, et C)

Nombre de minterms : 23 = 8 car il existe 2 états (normal, et not) et 3 entrées.

A.B.C, A.B.C, A.B.C, A.B.C, A.B.C, A.B.C, A.B.C, A.B.C

A.B n'est pas un minterm de ce circuit, car il manque une entrée.

Minimalisation d'expressions logiques

Nous pouvons formuler une fonction gràce à la somme de ses minterms.

Exemple

Reprenons notre circuit à trois entrées, et déterminons les cas où le minterm retourne la valeur 1.

A.B.C, A.B.C, A.B.C, et A.B.C sont les minterms qui retournent la valeur 1. Ce choix est ici arbitraire, mais il est normalement justifié par les buts cherchés du circuit.

Nous pouvons alors convertir chaque minterm en une valeur binaire : un NOT est remplacé par un 0, et une entrée normale est remplacée par un 1.
Ensuite, nous convertissons les valeurs binaires en décimales.

A.B.C => 000 => 0
A.B.C => 010 => 2
A.B.C => 101 => 5
A.B.C => 111 => 7

Ce qui nous donne : F(A, B, C) = åm(0,2,5,7)

La fonction des circuits A, B, et C est la somme des minterms 0, 2, 5, et 7.
Nous pouvons convertir n'importe quelle fonction en une forme somme de minterms.

Nederlandse vertaling

U hebt gevraagd om deze site in het Nederlands te bezoeken. Voor nu wordt alleen de interface vertaald, maar nog niet alle inhoud.

Als je me wilt helpen met vertalingen, is je bijdrage welkom. Het enige dat u hoeft te doen, is u op de site registreren en mij een bericht sturen waarin u wordt gevraagd om u toe te voegen aan de groep vertalers, zodat u de gewenste pagina's kunt vertalen. Een link onderaan elke vertaalde pagina geeft aan dat u de vertaler bent en heeft een link naar uw profiel.

Bij voorbaat dank.

Document heeft de 20/04/2004 gemaakt, de laatste keer de 26/10/2018 gewijzigd
Bron van het afgedrukte document:https://www.gaudry.be/nl/logique-minterm.html

De infobrol is een persoonlijke site waarvan de inhoud uitsluitend mijn verantwoordelijkheid is. De tekst is beschikbaar onder CreativeCommons-licentie (BY-NC-SA). Meer info op de gebruiksvoorwaarden en de auteur.