Fonctions mathématiques Excel

Quelques fonctions :

Calcul d'une somme : SOMME
Somme de produits : SOMMEPROD
Somme conditionnelle : SOMME.SI

les commentaires de syntaxe proviennent de l'aide de MS Excel.

Calcul d'une somme

Additionne tous les nombres contenus dans une plage de cellules.

Syntaxe de la fonction SOMME

 • =SOMME(nombre1;nombre2;...)
 • =SUM(number1;number2;...)
 • nombre1, nombre2,... représentent de 1 à 30 arguments dont nous désirons calculer la valeur totale ou somme.

Exemple de fonction SOMME

=SOMME(A1:A8)

Dans le cas de notre exemple, la formule est

 • =SOMME(A1:A8)
 • =SUM(A1:A8)

Somme de produits

Multiplie les valeurs correspondantes des matrices spécifiées et calcule la somme de ces produits.

Syntaxe de la fonction SOMMEPROD

 • =SOMMEPROD(matrice1;matrice2;matrice3,...)
 • =SUMPRODUCT(array1;array2;array3;...)
 • matrice1, matrice2, matrice3,... représentent de 2 à 30 matrices dont nous désirons multiplier les valeurs pour ensuite additionner leur produit.

Exemple de fonction SOMMEPROD

=SOMMEPROD(A2:A8;B2:B8)

La formule =SOMMEPROD(A2:A8;B2:B8) effectue la somme des multiplications des éléments situés entre la cellule A2 et la cellule A8 avec leurs équivalants situés entre la cellule B2 et la cellule B8.

Somme conditionnelle

Additionne des cellules spécifiées si elles répondent à un critère donné.

Syntaxe de la fonction SOMME.SI

 • =SOMME.SI(plage;critère;somme_plage)
 • =SUMIF(range;criteria;sum_range)
 • plage représente la plage de cellules sur lesquelles baser la fonction.
 • critère représente le critère, sous forme de nombre, d'expression ou de texte, définissant les cellules à additionner. Par exemple, l'argument critère peut être exprimé sous une des formes suivantes : «32», «>32», «pommes».
 • somme_plage représente les cellules à additionner.

Exemple de fonction SOMME.SI

=SOMME.SI(B2:B7;E4;C2:C7)

Nederlandse vertaling

U hebt gevraagd om deze site in het Nederlands te bezoeken. Voor nu wordt alleen de interface vertaald, maar nog niet alle inhoud.

Als je me wilt helpen met vertalingen, is je bijdrage welkom. Het enige dat u hoeft te doen, is u op de site registreren en mij een bericht sturen waarin u wordt gevraagd om u toe te voegen aan de groep vertalers, zodat u de gewenste pagina's kunt vertalen. Een link onderaan elke vertaalde pagina geeft aan dat u de vertaler bent en heeft een link naar uw profiel.

Bij voorbaat dank.

Document heeft de 11/04/2003 gemaakt, de laatste keer de 26/10/2018 gewijzigd
Bron van het afgedrukte document:https://www.gaudry.be/nl/excel-fonctions-math.html

De infobrol is een persoonlijke site waarvan de inhoud uitsluitend mijn verantwoordelijkheid is. De tekst is beschikbaar onder CreativeCommons-licentie (BY-NC-SA). Meer info op de gebruiksvoorwaarden en de auteur.