Microsoft Management Consoles (MMC)

Dans le menu Démarrer, Programmes, Outils d'administration, nous avons accès à différentes consoles. Ces consoles permettent l'accès à différents paramètres de gestion du domaine ou de la forêt.

Ecran Menu Microsoft Management Consoles

Les différentes consoles

Active Directory Domains and Trusts

Gestion des liens d'approbations entre les domaines.

Ecran Active Directory Domains and Trusts

Active Directory Sites and Services

Création de sites, gestion de la réplication des informations d'Active Directory.

Ecran Active Directory Sites and Services

Active Directory Users and Computers

Gestion des utilisateurs, machines, groupes de sécurité, et autres objets d'Active Directory.

Ecran Active Directory Users and Computers

Component Service

Configuration et gestion des applications COM+

Ecran Component Service

Computer Management

Ecran Computer Management

Configure Your Server

Configuration des services Windows pour le réseau.

Ecran Configure Your Server

Data Sources (ODBC)

Ajout, suppression, et configuration des sources de données et des pilotes.

ODBC : Open Database Connectivity.

Ecran Data Sources (ODBC)

DHCP

Configuration du service DHCP ( Dynamic Host Configuration Protocol).

Attention, nous devons sélectionner le serveur DHCP, puis cliquer sur Action/Authorize. Sinon, le service n'est pas démarré.

De plus, nous devons cliquer sur le scope, puis clic droit et activate.

Ecran DHCP

Distributed File System

Création et gestion des DFS (Distributed File System) qui connectent les répertoires partagés des différentes machines.

Ecran Distributed File System

DNS

Gestion du service DNS, qui assure la conversion entre les noms de machines DNS et les adresses IP.

Ecran DNS

Domain Controller Security Policy

Utilisé pour voir et modifier les politiques de sécurité des OU (Organizational Units).

Ecran Domain Controller Security Policy

Domain Security Policy

Utilisé pour voir et modifier les politiques de sécurité du domaine, par exemple les droits d'un utilisateur et les politiques d'audit.

Ecran Domain Security Policy

Event Viewer

Affichage des messages de contrôle et des messages d'erreurs de Windows et des autres programmes.

Ecran Event Viewer

Internet Service Manager

Gestion des IIS (Internet information Services), du serveur Web pour les sites internet et intranet.

Ecran Internet Service Manager

Licencing

Gestion des licences client pour un produit serveur.

Ecran Licencing

Local Security Policy

Utilisé pour voir et modifier la politique de sécurité locale, comme les droits des utilisateurs et les politiques d'audit.

Cette option n'est pas disponible sur un contrôleur de domaine.

Ecran Local Security Policy

Performance

Permet un affichage graphique des performances système et la configuration des logs et des alertes.

Ecran Performance

Routing and Remote Access

Utilisé pour configurer et gérer les services Routing et Remote Access.

Ecran Routing and Remote Access

Server Extensions Administrator

Utilisé pour administrer le serveur Microsoft Frontpage.

Ecran Server Extensions Administrator

Services

Permet le démarrage et l'arrêt des service.

Ecran Services

Telnet Server Administration

Utilisé pour voir et modifier les paramètres de serveur telnet et les connections.

Ecran Telnet Server Administration

Créér sa propre console

Dans le menu démarrer, nous devons sélectionner Exécuter, puis introduire mmc.

Nederlandse vertaling

U hebt gevraagd om deze site in het Nederlands te bezoeken. Voor nu wordt alleen de interface vertaald, maar nog niet alle inhoud.

Als je me wilt helpen met vertalingen, is je bijdrage welkom. Het enige dat u hoeft te doen, is u op de site registreren en mij een bericht sturen waarin u wordt gevraagd om u toe te voegen aan de groep vertalers, zodat u de gewenste pagina's kunt vertalen. Een link onderaan elke vertaalde pagina geeft aan dat u de vertaler bent en heeft een link naar uw profiel.

Bij voorbaat dank.

Document heeft de 04/06/2004 gemaakt, de laatste keer de 26/10/2018 gewijzigd
Bron van het afgedrukte document:https://www.gaudry.be/nl/windows2000-mmc.html

De infobrol is een persoonlijke site waarvan de inhoud uitsluitend mijn verantwoordelijkheid is. De tekst is beschikbaar onder CreativeCommons-licentie (BY-NC-SA). Meer info op de gebruiksvoorwaarden en de auteur.