vba MsgBox :
les boîtes de dialogues

Les boîtes de messages, ou boîtes de dialogue, permettent non seulement d'afficher de l'information à l'écran, mais aussi de susciter une réaction chez l'utilisateur du programme.

La procédure en cours est stoppée tant que l'utilisateur n'a pas cliqué sur un des boutons de la boîte.

Syntaxe des MsgBox en vba

Variable = MsgBox("Message" [, Type] [, "Titre de la fenêtre"])

variable : variable de type entier (integer) retournée par le type bouton cliqué.

Message : chaîne de caractères qui sera affichée dans la boîte de dialogue.

Type : constante qui définit les boutons et icônes à afficher.

Titre : chaîne de caractères qui sera affichée dans la barre de titre de la boîte de dialogue.

Constantes des MsgBox en vbaConstantes icône 
Type | Valeur | Icône | Utilisation |
vbCritical | 16 | vbCritical | Erreur fatale |
vbQuestion | 32 | vbQuestion | Question |
vbQuestion | 48 | vbQuestion | Information |
vbExclamation | 64 | vbExclamation | Remarque |


Constantes boutons 
Type | Valeur | Boutons |
vbOKOnly | 0 | |
vbOKCancel | 1 | |
vbCancelRetryIgnore | 2 | |
vbYesNoCancel | 3 | |
vbYesNo | 4 | |
vbRetryCancel | 5 | |


Constantes bouton par défaut 
Type | Valeur | Bouton par défaut |
vbDefaultButton | 10 | premier bouton |
BrolPseudoTable-const-1 | 256 | deuxième bouton |
BrolPseudoTable-const-1 | 512 | troisième bouton |


Constantes boutons 
Type | Valeur | Boutons |
vbOk | 1 | OK |
vbCancel | 2 | Annuler |
vbAbort | 3 | Abandonner |
vbRetry | 4 | Réessayer |
vbIgnore | 5 | Ignorer |
vbYes | 6 | Oui |
vbNo | 7 | Non |

Exemples de MsgBox en vba

Message simple :

 1. Public Sub test()
 2. MsgBox "hello world"
 3. End Sub


 1. <input type="button" value="Tester le script" name="BtnHW" />
 2. <script language="VBScript">
 3. <!--
 4. Sub BtnHW_OnClick
 5. MsgBox "hello world"
 6. End Sub
 7. -->
 8. </script>


Message avec icône de remarque et titre :

 1. Public Sub test()
 2. MsgBox "hello world", vbExclamation, "infobrol"
 3. End Sub


 1. <input type="button" value="Tester le script" name="BtnHello" />
 2. <script language="VBScript">
 3. <!--
 4. Sub BtnHello_OnClick
 5. MsgBox "hello world", vbExclamation, "infobrol"
 6. End Sub
 7. -->
 8. </script>


 1. Private Sub Button_Supprime_Click ( )
 2. Dim Sup
 3. Sup = MsgBox("Veuillez confirmer",vbYesNo + 256 + vbCritical, "Confirmation")
 4. If Sup = vbYes Then
 5. MsgBox "Action confirmée"
 6. else
 7. MsgBox "Action annulée"
 8. End If
 9. End Sub


 1. <input type="button" value="Tester le script" name="BtnConfirm" />
 2. <script language="VBScript">
 3. <!--
 4. Sub BtnConfirm_OnClick
 5. Dim Sup
 6. Sup = MsgBox("Veuillez confirmer",vbYesNo + 256 + vbCritical, "Confirmation")
 7. If Sup = vbYes Then
 8. MsgBox "Action confirmée"
 9. else
 10. MsgBox "Action annulée"
 11. End If
 12. End Sub
 13. -->
 14. </script>


Impossible d'exécuter les codes VBScript

les boutons de tests des scripts VBA n'apparaissent pas car soit votre navigateur ne permet pas d'exécuter des scripts vba/vbs, soit ces fonctionnalités sont désactivées pour des raisons de sécurité.

Nederlandse vertaling

U hebt gevraagd om deze site in het Nederlands te bezoeken. Voor nu wordt alleen de interface vertaald, maar nog niet alle inhoud.

Als je me wilt helpen met vertalingen, is je bijdrage welkom. Het enige dat u hoeft te doen, is u op de site registreren en mij een bericht sturen waarin u wordt gevraagd om u toe te voegen aan de groep vertalers, zodat u de gewenste pagina's kunt vertalen. Een link onderaan elke vertaalde pagina geeft aan dat u de vertaler bent en heeft een link naar uw profiel.

Bij voorbaat dank.

Document heeft de 09/06/2004 gemaakt, de laatste keer de 17/03/2020 gewijzigd
Bron van het afgedrukte document:https://www.gaudry.be/nl/vba-msgbox.html

De infobrol is een persoonlijke site waarvan de inhoud uitsluitend mijn verantwoordelijkheid is. De tekst is beschikbaar onder CreativeCommons-licentie (BY-NC-SA). Meer info op de gebruiksvoorwaarden en de auteur.