Structures de condition

L'instruction if()

Syntaxe de l'instruction if()

Remarque

Le groupe d'instructions qui dépendent de la condition est entouré d'accolades.
Dans nos exemples, une seule instruction dépend de la condition, et nous pouvons donc nous passer de mettre les accolades.

Sans accolades, seule l'instruction qui se situe immédiatement après la condition est soumise à cette dernière. Nous pouvons quand-mê prendre la bonne habitude de placer entre accolades l'instruction qui dépend de la condition, ce qui nous évitera tout risque d'erreur si nous décidons par la suite d'ajouter d'autres instructions dans ce bloc.

Inhoudsopgave Haut

La structure if() else

Syntaxe de la structure if() else

Exemple de structure if() else

 1. #include <stdio.h>
 2. void main (void)
 3. {
 4. int i;
 5. printf ("\nTry enter value 1: ");
 6. scanf ("%d", &i);
 7. if (i==1)
 8. {
 9. printf ("\nGood!");
 10. }
 11. else
 12. {
 13. printf ("\nBad!");
 14. }
 15. }

Inhoudsopgave Haut

Opérateur ternaire

L'opérateur ternaire nous permet une notation plus courte de l'instruction if.

Si l'expression entre parenthèses renvoie la valeur vrai (True, 1, etc.), l'instruction1 est exécutée. Sinon, c'est l'instruction2 qui est exécutée.

Attention, nous sommes limités à une seule instruction de part et d'autre du double point.

Ce type d'écriture correspond à :

Exemples avec l'opérateur ternaire

 1. function setColor($i){
 2. ( $i > 0 ) ? $this->color="#f00" : $this->color="#0f0";
 3. }

Il existe aussi une autre manière d'utiliser l'opérateur ternaire :

 1. function setColor($i){
 2. $this->color = ( $i > 0 ) ? "#f00" : "#0f0";
 3. }
 1. public void setColor(int i) {
 2. this.color=( i > 0 ) ? "#f00" : "#0f0";
 3. }

Nederlandse vertaling

U hebt gevraagd om deze site in het Nederlands te bezoeken. Voor nu wordt alleen de interface vertaald, maar nog niet alle inhoud.

Als je me wilt helpen met vertalingen, is je bijdrage welkom. Het enige dat u hoeft te doen, is u op de site registreren en mij een bericht sturen waarin u wordt gevraagd om u toe te voegen aan de groep vertalers, zodat u de gewenste pagina's kunt vertalen. Een link onderaan elke vertaalde pagina geeft aan dat u de vertaler bent en heeft een link naar uw profiel.

Bij voorbaat dank.

Document heeft de 19/03/2002 gemaakt, de laatste keer de 26/10/2018 gewijzigd
Bron van het afgedrukte document:https://www.gaudry.be/nl/programmation-if.html

De infobrol is een persoonlijke site waarvan de inhoud uitsluitend mijn verantwoordelijkheid is. De tekst is beschikbaar onder CreativeCommons-licentie (BY-NC-SA). Meer info op de gebruiksvoorwaarden en de auteur.